Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak usunięcia wad przez dewelopera i przekazania kluczy do mieszkania

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 30.06.2018

Kupiłem mieszkanie, a to oznacza, że mam umowę przedwstępna, bank wpłacił deweloperowi pieniądze, ja zaś omówiłem się na odbiór techniczny. Na odbiorze spisałem wady (podrapane parapety), a wykonawca powiedział, że nie przekaże mi kluczy i usunie wady w ciągu 14 dni (nie mam tego zapisu na piśmie niestety). Dzisiaj pojechałem sprawdzić mieszkanie – wady nie zostały usunięte. Czy deweloper ma prawo nie wydawać mi kluczy z powodu podrapanych parapetów? Czy skoro 14 dni mija jutro, mogę żądać wydania kluczy? Czy jest to zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskażę, że sama umowa przedwstępna nie przewiduje sytuacji zgłoszenia wad przy odbiorze, nie reguluje także kwestii wydania mieszkania w takim przypadku. Z umowy przedwstępnej wynika tylko, że wydanie lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego – garażu nastąpi łącznie, spółka poinformuje o terminie ich odbioru, a przez dzień odbioru należy rozumieć dzień, w którym zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. Z dniem odbioru lokalu mogą Państwo prowadzić prace budowlane w lokalu na własny koszt i ryzyko.

 

Kwestię odbioru sprecyzował „Protokół zdawczo-odbiorczy”, w którym zanotowano „bez wydania kluczy . W punkcie 1. zapisano, że dokonany zostaje odbiór techniczny. W punkcie 2. podano, że przyjmuje Pan lokal z uwagami (na odrębnej kartce podano uwagi). Z postanowienia 3. wynika, że dzień odbioru kluczy (pilota itd.) jest innym dniem niż dzień odbioru (czyli dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego). Punkt 5. traktuje natomiast o dacie otrzymania tychże kluczy, która jest uzależniona tylko od jednej przesłanki: zapłaty w całości należności (w tym ceny sprzedaży) na rzecz dewelopera.

 

W punkcie 10. wskazano, że zapłata powyższych kwot ma nastąpić zgodnie z umową przedwstępną 5 dni po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego (ja nie widzę takiego postanowienia w umowie przedwstępnej, niemniej jednak jako obowiązujące można potraktować już postanowienie umieszczone w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obydwie strony).

 

Powyższe regulacje przyjęły obydwie strony stosunku zobowiązaniowego i nie ma powodów, by dopatrywać się w nich niezgodności z prawem, bowiem zakładają ekwiwalentność świadczeń oraz ich jednoczesność: po wpłacie całości otrzymuje Pan klucze.

 

Sekwencja czynności powinna więc wyglądać następująco:

 

  1. Zostaje podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, w którym Pan albo przyjmuje albo nie przyjmuje lokalu. Przyjąć lokal może Pan z uwagami lub bez.
  2. Jeśli przyjmuje Pan lokal (niezależnie od tego, czy z uwagami, czy też bez), w terminie 5 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego powinien Pan wpłacić całą należność deweloperowi.
  3. Po wpłacie całej należności otrzymuje Pan klucze do lokalu i inne wskazane w punkcie 5. protokołu przedmioty i akty. Wydanie kluczy nie zostało uzależnione od tego, czy przyjmuje Pan lokal z uwagami, czy też bez, ani również od tego, czy deweloper będzie dokonywał napraw wskazanych wad. W momencie wpłaty całej należności ma Pan roszczenie do dewelopera o wydanie kluczy.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia stron, aktualnie, ponieważ – jak Pan podaje – cała należność została wpłacona na podstawie punktu 5. protokołu zdawczo-odbiorczego, może Pan domagać się wydania kluczy. Ponieważ nie wskazano, w jakim terminie od dokonania wpłaty mają one być wydane, zastosowanie znajdzie art. 455 Kodeksu cywilnego: „jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania”.

 

Powinien Pan zatem aktualnie, wskazując na dokonanie zapłaty i punkt 5. protokołu zdawczo-odbiorczego, wezwać dewelopera do wydania przedmiotów wskazanych w tym punkcie w terminie np. 7 dni od otrzymania wezwania. Gdyby nie zostało to uczynione, może Pan tego roszczenia dochodzić przed sądem (oczywiście sprawa trwałaby tak długo, że nie byłoby to zadowalające, niemniej jednak gdyby deweloper nie godził się przez znaczny okres oddawać kluczy, jest to jedyny możliwy sposób wyegzekwowania roszczenia). Może Pan także wnieść wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przed sądem w tym zakresie – wtedy sąd wezwie dewelopera, by stawił się w sądzie i wypowiedział co do ugody. Może to zadziałać mobilizująco, ale może też nie przynieść żadnego efektu (deweloper może nie przyjść na posiedzenie, może przyjść i powiedzieć, że nie godzi się na zawarcie ugody – wtedy sprawa o zawezwanie się skończy i nic nie zostanie osiągnięte).

 

W odpowiedzi jednak bezpośrednio na Pana pytanie – deweloper po Pana wezwaniu ma obowiązek w wyznaczonym terminie wydać Panu klucze. Nie może uzależniać tej czynności od tego, czy dokonuje napraw w lokalu, czy też nie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus VII =

»Podobne materiały

Korzystna forma przeniesienia części praw własności

W październiku 2008 r. wraz z byłą dziewczyną zakupiliśmy mieszkanie. Aktem notarialnym otrzymaliśmy po 1/2 praw własności do lokalu. Zakup sfinansowaliśmy ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego, który zaciągnęliśmy po połowie. Obecnie nie jesteśmy już razem, dlatego chciałbym zrzec się moi

 

Oświadczenie pozorne a prawo do działki

Kilkanaście lat temu zakupiłem część działki, która miała należeć (w czterech równych częściach) do czterech osób. Podczas podpisywania aktu notarialnego nie posiadałem ważnego dowodu tożsamości, dlatego wraz z kolegą ustaliłem, że to on kupi moją część ziemi. Formalnie więc jedynym jej właścic

 

Problemy techniczne z zakupionym samochodem

Cztery miesiące temu kupiłem samochód osobowy. W umowie ze sprzedającym widnieje klauzula, cyt. „Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń”. Auto przed zakupem było sprawdzone na stacji diagnostycznej w standardowy sposób (przegląd). Już

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »