.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak rozliczenia dochodów ze współwłasności a alimenty

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 02.05.2017

Wkrótce uprawomocni się nasz wyrok rozwodowy. Mam zasądzone alimenty na dziecko w wysokości 600 zł. Nie mamy jeszcze podziału majątku ani rozdzielczości. Od 10 lat wynajmujemy pomieszczenie na sklep, które mieści się w naszym wspólnym budynku i otrzymujemy z tego tytułu zapłatę w wysokości 700 zł. Od kiedy została wniesiona sprawa o rozwód (czyli od roku) mąż nie przekazywał mi ani grosza z tego najmu. Czy mogę więc pomniejszać alimenty o kwotę 350 zł z najmu i przelewać na konto byłego męża różnicę, czyli 250 zł?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jakkolwiek wydawałoby się Pani słuszne dokonywanie opisanych potrąceń, to w świetle prawa są one niedopuszczalne i doprowadzą do egzekucji komorniczej, którą w razie zaistnienia bardzo trudno „zdjąć” przy złej woli wierzyciela, mimo dalszych regularnych wpłat.

 

Oto bowiem alimenty zgodnie z ich ustawowym i zawartym w wyroku przeznaczeniem mają cel związany z zaspakajaniem usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

 

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym:

 

„Art. 135. [Zakres świadczeń alimentacyjnych]

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.”

 

Nie ma więc mowy o potrącaniu alimentów z jakimikolwiek innymi zobowiązaniami. Alimenty są należne dziecku (nie jego ojcu!), a jedynie fakt, że są płacone do rąk ojca jako opiekuna prawnego nie uprawnia nikogo do potrącania ich z innymi roszczeniami względem opiekuna prawnego. Tu – jest to roszczenie o wypłacenie uzyskanych pożytków ze współwłasności.

 

Oto bowiem od chwili, gdy wyrok rozwodowy stanie się prawomocny – Pani ma prawo jako współwłaściciel skorzystać z przepisu Kodeksu cywilnego, który stanowi:

 

„Art.  207. [Udział w pożytkach i wydatkach]

Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.”

 

Ta reguła dotyczy Państwa obojga jako współwłaścicieli, którymi staniecie się po rozwodzie i zniesieniu wspólności majątkowej małżeńskiej z mocy prawa, a zanim dokonacie podziału majątku wspólnego dorobkowego.

 

Natomiast do chwili rozwodu – pobierane tylko przez męża pożytki ze wspólnej nieruchomości powinny zostać doliczone do majątku dorobkowego małżonków wchodzącego do podziału w ramach przyszłego podziału majątku dorobkowego z okresu trwania małżeństwa.

 

Tak oto kształtują się Pani prawa co do tychże środków pieniężnych. Jak wynika z powyższego, nie jest Pani uprawniona do planowanego potracenie – byłoby ono bezprawną odmową zapłaty alimentów w kwocie zasądzonej i prowadziłoby niechybnie do egzekucji komorniczej. Dlatego stanowczo odradzam planowane posunięcia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl