.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak porozumienia w sprawie podziału majątku - jak napisać pozew?

Jestem po rozwodzie. Niestety nie udało mi się dojść do porozumienia z byłym mężem w sprawie podziału majątku. Dalej przebywamy w jednym mieszkaniu i on nie zamierza się wyprowadzić. Nie chcę mieszkać z nim pod jednym dachem i bardzo proszę o informację, jak napisać pozew o podział majątku. Mieszkanie jest na kredyt, jest jeszcze do zapłaty 65 000 zł, a kredyt jest spłacany przeze mnie. Były mąż płaci połowę rachunków, ale nie zmienia to faktu, że od samego początku ja spłacałam kredyt.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak porozumienia w sprawie podziału majątku - jak napisać pozew?

Podział majątku po rozwodzie

Zgodnie z treścią art. 566 Kodeksu postępowania cywilnego „w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku”.

 

Postępowanie o podział majątku jest postępowaniem nieprocesowym i należy złożyć do powyższego sądu wniosek o podział majątku małżonków. Przedmiotem podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami są wyłącznie aktywa tego majątku. W takim ujęciu przedmiotem tego postępowania może być: podział masy majątkowej (majątku wspólnego) pomiędzy małżonków lub ich następców prawnych, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, zwrot wydatków i nakładów poczynionych przez jednego z małżonków ze swego majątku osobistego na majątek wspólny, zwrot wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków zaspokojonego z majątku wspólnego, nieważność umowy majątkowej małżeńskiej.

Wspólny kredyt po rozwodzie

Sąd nie jest w stanie podzielić kredytu hipotecznego, którego jesteście Państwo oboje dłużnikami. Kredyt więc pozostaje taki, jak został podpisany w umowie kredytowej. Jeżeli jednak dochodzą Państwo do porozumienia, iż nieruchomość oraz kredyt zostają przyznane Pani, to mogą Państwo udać się do banku z prośbą o możliwość przeaneksowania kredytu. Jednak zależne jest to od woli banku.

Nierówne udziały w majątku wspólnym

Z uwagi jednak na Pani jedyny udział w spłacie kredytu może Pani złożyć wniosek o ustalenie nierównych udziałów. O żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o zwrocie wydatków i nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny sąd orzeka wyłącznie na wniosek zgłoszony w postępowaniu w pierwszej instancji (zob. post. SN z 16.10.1957 r., sygn. akt II CKN 395/97,).

 

O zwrocie wydatków i nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny sąd orzeka wyłącznie na wniosek zgłoszony w postępowaniu w pierwszej instancji, a domagający się ich zwrotu zobowiązany jest dokładnie określić te żądania, zgodnie z art. 187 § 1 pkt 1 w zw. z art. 13 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Stosownie zaś do art. 321 § 1 w zw. z art. 13 § 2, żądaniami tymi sąd jest związany (post. SN z 4.4.2012 r., sygn. akt I CSK 323/11).

 

W zasadzie podział majątku wspólnego obejmuje te składniki, które istnieją w chwili podziału, nie obejmuje składników, które zostały zbyte lub zużyte w sposób zgodny z prawem. Przy ustalaniu składu majątku wspólnego uwzględnia się jednak te przedmioty, które zostały zbyte lub zużyte wbrew prawu albo roztrwonione przez jednego z małżonków, ich wartość zaś zalicza się na poczet udziału w majątku wspólnym tego małżonka, z którego winy ten majątek uległ uszczupleniu. Reguły tej nie stosuje się, jeżeli małżonek wyrządził krzywdę z winy nieumyślnej (uchw. SN z 19.5.1989 r., sygn. akt III CZP 52/89). Zasada tzw. integralności postanowienia o podział majątku wspólnego nie obejmuje orzeczenia w przedmiocie roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem zbycia przez małżonka w czasie trwania wspólności ustawowej przedmiotu wchodzącego w skład majątku wspólnego (post. SN z 9.5.2008 r., sygn. akt III CZP 26/08).

 

Sąd ustala wartość majątku podlegającego podziałowi według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej i według cen obowiązujących w chwili zamknięcia rozprawy (post. SN z 11.3.2010 r., sygn. akt IV CSK 429/09). W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd ustala wartość nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków bez względu na inicjatywę dowodową uczestników postępowania (uchw. SN z 21.2.2008 r., sygn. akt III CZP 148/07). O rozliczeniu w postępowaniu o podział majątku wspólnego nakładów i wydatków poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty i z majątku osobistego na majątek wspólny w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, a także rozliczenia nakładów i wydatków dokonanych przez każdego z małżonków (lub byłych małżonków) w okresie od ustania wspólności do chwili podziału majątku wspólnego (zob. post. SN: z 7.1.2009 r., sygn. akt II CSK 390/08).

Wniosek o podział majątku

Z uwagi na to powinna Pani złożyć wniosek o podział majątku wspólnego małżonków i wskazać w nim majątek, który podlega podziałowi. Jak podniosłam powyżej, podziałowi podlegają tylko aktywa, a więc sąd nie orzeknie co do zaciągniętego kredytu. Proponuję więc porozumieć się z mężem, jak ma wyglądać podział Państwa majątku, gdyż jeżeli to Pani spłaca kredyt, to może uda się przeaneksować umowę na Panią i uzyskać całość nieruchomości.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl