.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak otrzymania produktu cyfrowego - co zrobić?

Nie otrzymałam produktu cyfrowego, o którego zakupie zapomniałam, bo w tamtym czasie kupowałam sporo produktów cyfrowych. Nie musiałam zaznaczać przy zakupie żadnego checkboxa, od razu przenosiło do płatności. Kilka dni temu zdałam sobie sprawę, że nie otrzymałam tego produktu, a tak naprawdę już go nie potrzebuję. Przejrzałam wszystkie e-maile, żeby mieć pewność, czy może go gdzieś nie pominęłam – ale nie. Napisałam do autorki, że nie otrzymałam produktu i aktualnie chciałabym zwrot pieniędzy, bo produktu już po takim czasie nie potrzebuję. Dostałam info zwrotne, że ona nie wie, co z tym zrobić i że nie ma dowodu, że produktu nie otrzymałam – i cisza. Co w takim przypadku? Produkt kosztował jakieś 650 zł.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak otrzymania produktu cyfrowego - co zrobić?

Umowa sprzedaży produktu cyfrowego

Zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

 

W wyniku zawartej umowy sprzedaży powstają obowiązki stron. Podstawowym obowiązkiem sprzedawcy jest przeniesienie własności rzeczy i jej wydanie.

 

Z tymi obowiązkami korelują obowiązki kupującego w zakresie zapłaty ceny i odebrania rzeczy. Podstawowym obowiązkiem kupującego jest zapłata ceny, tj. ustalonej przez strony sumy pieniężnej, której wysokość ma odpowiadać wartości przedmiotu sprzedaży. Jak wskazano wyżej, z uwagi na wzajemny charakter umowy sprzedaży zapłata ceny powinna nastąpić równocześnie ze spełnieniem świadczenia niepieniężnego. Świadczenie to polega na przeniesieniu własności rzeczy i jej wydaniu. Najczęściej oba te świadczenia spełnione zostaną z chwilą wydania rzeczy, rozumianego szeroko. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, cena towarów wydanych kupującemu wraz z fakturą przez sprzedawcę staje się wymagalna w dacie ich odbioru.

Wydanie i odebranie rzeczy

Drugim obowiązkiem kupującego jest odebranie rzeczy, które w naturalny sposób łączy się z ciążącym na sprzedawcy obowiązkiem wydania rzeczy. Odebranie rzeczy jest zatem nie tylko uprawnieniem, ale również obowiązkiem kupującego. Niezależnie od przeniesienia własności, do obowiązków sprzedającego należy także wydanie rzeczy. Przez wydanie rzeczy należy rozumieć przede wszystkim wydanie w rozumieniu art. 348 zd. 1 Kodeksu cywilnego (wyrok SN z 28.7.2005 r., sygn. akt V CK 58/0).

 Zwrot środków i odstąpienie od umowy

Jeżeli nie doszło więc do wydania Pani rzeczy – w szczególności po wzywaniu sprzedawcy w tym zakresie – nie doszło do zawarcia faktycznej umowy sprzedaży, a sprzedawca jest obecnie wobec tego dłużnikiem w stosunku do Pani.

 

Zgodnie więc z treścią art. 477 § 1 „w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki”. Z uwagi na to, może Pani żądać –wobec braku wydania zakupionego produktu – zwrotu zapłaconych środków i odstąpienia od umowy.

 

Proszę więc skierować do sprzedawcy ostateczne wezwanie do zwrotu płatności, wyznaczając termin do spełnienia świadczenia, pod rygorem skierowania sprawy do sądu, bowiem obecna postawa sprzedającego jest nieuzasadniona.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl