Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 18.11.2019

Jestem dyrektorem szkoły średniej od 14 lat. W lipcu kończy się moja kadencja, a organ prowadzący nie ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora. Czy ja mogę wystąpić do starostwa o ogłoszenie konkursu? Mam pozytywną opinię rady pedagogicznej i rady rodziców. Podejrzewam, że konkurs nie będzie ogłoszony i na 10 miesięcy powierzą stanowisko „swojej” osobie, która będzie wykonywała ich wytyczne.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Zasady wyboru dyrektora szkoły

Zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.

 

Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

 

Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły zgodnie organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

Czy wymagane jest przeprowadzenie konkursu na wybór dyrektora szkoły?

Co do zasady organ prowadzący powinie przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora (choć nie określono, w jakim terminie). Jeśli do lipca nie zostanie przeprowadzony konkurs, OP może do czasu przeprowadzenia konkursu powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a jeśli nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

 

Niestety przepisy nie przewidują możliwości, by to obecny dyrektor (czy jakakolwiek inna zainteresowana osoba) wystąpił do OP o ogłoszenie konkursu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus IX =

»Podobne materiały

Sytuacja nauczyciela po zamknięciu gimnazjum

Jestem nauczycielem, pracuję w gimnazjum, to mój 35. rok „przy tablicy”. Od września 2017 roku moje gimnazjum zostanie wchłonięte przez szkołę podstawową. Niestety, dla wielu z nas nie będzie godzin. Bedą zwolnienia. W styczniu tego roku ukończyłam 56 lat, w świetle nowego prawa emerytal

 

Czy subwencja oświatowa może być przeznaczona na remont?

Czy według prawa pieniądze z subwencji oświatowej w przedszkolu niepublicznym mogę przeznaczyć na remont budynku przedszkola? Właścicielem tego przedszkola jest urząd, ja tylko dzierżawię. Wyremontowałem dach i zrobiłem ocieplenie – urząd dał materiał, ja poniosłem koszty robocizny.

 

Skarga do kuratorium na nauczyciela

Postawiłam uczniowi kilka ocen niedostatecznych za braki prac domowych. Postępowałam zgodnie ze Statutem Szkoły i Przedmiotowym Systemem Oceniania. Matka ucznia napisała skargę do kuratorium, które po zapoznaniu się ze sprawą uznało, że złamałam, czy też naruszyłam § 2 Rozporządzenia Ministra E

 

Uzyskanie świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli

Pracuję ponad 35 lat, w tym 29 lat jako nauczyciel + 1 rok urlopu dla poratowania zdrowia. Jestem nauczycielem dyplomowanym. W grudniu kończę 55 lat. Po 3-letniej przerwie w zawodzie zostałam zatrudniona na zastępstwo od tego roku. Wyczytałam, że aby uzyskać świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli

 

Obrona doktoratu a staż pracy

Dwa miesiące temu minął mi pierwszy rok pracy w instytucji państwowej (jaką jest muzeum). Nieco wcześniej obroniłam doktorat dzienny, który zajął mi 4 lata. Czy zgodnie z ustawą mam obecnie 5 lat stażu pracy, a nie jeden rok, skoro obroniłam doktorat? Co powinnam teraz zrobić? Czy coś przysługuje mi

 

Zatrudnienie instruktora sportu jako nauczyciela

Jestem po roku pracy w szkole na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej; posiadam przygotowanie pedagogiczne, tytuł instruktora sportu oraz świadectwo dojrzałości. Dowiedziałem się od pani dyrektor, że wydział edukacji jest przeciwny zatrudnieniu mnie w szkole sportowej na stanowisko n

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »