.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak odbioru budynku z powodu zmian w projekcie - jak zalegalizować budowę?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.10.2021 • Zaktualizowane: 07.10.2021

Nie dokonano odbioru budynku mieszkalnego. Zrobiono zmiany w projekcie, zakresie piwnic oraz wybudowano szambo. Z naszej winy więc doszło do braku odbioru budynku. Jak zalegalizować budowę, co możemy teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak odbioru budynku z powodu zmian w projekcie - jak zalegalizować budowę?

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

Z opisu wynika, że budynek pobudowano na podstawie pozwolenia na budowę.

 

Budynek został pobudowany przed wejściem w życie przepisów ustawy z 1994 roku, przed 1995 rokiem. To najlepsza wiadomość. Obecnie musi Pani wystąpić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Do wniosku należy dołączyć inwentaryzację powykonawczą i ekspertyzę techniczną potwierdzającą przydatność obiektu do użytkowania.

 

Art. 42 art. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane stanowi, że „podstawą do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest stwierdzenie zdatności do użytku wykonanego obiektu – PINB może wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotowego budynku”.

 

W tym miejscu wyjaśnić należy, że tryb postępowania w stosunku do wzniesionych obiektów budowlanych zależy od daty ich powstania. Jeżeli budowa obiektów wzniesionych bez wymaganego pozwolenia na budowę została zakończona przed dniem 1 stycznia 1995 r. lub przed tym dniem zostało wszczęte w stosunku do nich postępowanie administracyjne, to na mocy art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r. Wynikający z ww. art. 103 ust. 2 nakaz stosowania przepisów dotychczasowych pociąga za sobą obowiązek właściwego zastosowania wyłącznie art. 37 lub art. 40 ustawy Prawo budowlane z 1974 r.

Doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami

W zależności od wyników prowadzonego postępowania wyjaśniającego właściwy organ nadzoru budowlanego może nakazać wykonanie określonych czynności niezbędnych do doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami (art. 40 ustawy Prawo budowlane z 1974 r.) lub wydać decyzję o rozbiórce danego obiektu (art. 37 ustawy z 1974 r.).

Nakaz rozbiórki budynku

Do wydania przewidzianego we wzmiankowanym przepisie nakazu rozbiórki obiektu wybudowanego niezgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie jego budowy obliguje organ nadzoru budowlanego wystąpienie dwóch przesłanek, tj. obiekt ten:

 

  1. musi znajdować się musi na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę (art. 37 ust. 1 pkt 1) lub
  2. powodować musi niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia (art. 37 ust. 1 pkt 2).

Dokumenty konieczne do zgromadzenia

Organ wyda postanowienie, w którym nałoży obowiązek przedłożenia dokumentów

Oprócz dokumentów, które Pan posiada – dziennik budowy, pozwolenie, trzeba będzie przedłożyć projekt techniczny uwzględniający zakres wykonanych robót budowlanych – projekt powykonawczy.

 

Należy więc przygotować oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu budowlanego, zapewne ekspertyzę techniczną sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazującą, czy stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz czy pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

 

Jeśli dokumenty będą kompletne i zgodne, organ wyda decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl