.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak jednomyślności co do podziału spadku

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 14.10.2020

Rok temu zmarł brat mojego ojca. Był właścicielem 12-hektarowego gospodarstwa rolnego wraz z budynkami, maszynami rolniczymi itp. Dziedziczyło po nim rodzeństwo, 2 żyjących braci, siostra oraz dzieci trzeciego nieżyjącego brata (ja i moje 3 siostry). Każdemu z rodzeństwa przypadło po 1/4 spadku, nam zaś po 1/12 (jesteśmy zgodni i traktujemy naszą cześć jako 1/4). Jeden z braci mieszkał z wujkiem od 17 lat i „opiekował się nim”. Jednak wujek nie napisał testamentu czy też nie przepisał niczego synowi (z oczywistych dla nas wszystkich powodów – nie ufał mu). Kilka miesięcy temu odbyła się sprawa sądowa o przyjęcie spadku. Co do podziału spadku nie ma niestety jednomyślności. Mieszkający u wujka brat chciał zagarnąć wszystko dla siebie, uważając, że jemu się należy. Zaproponował krzywdzący wszystkich podział spadku i zagroził, że jeśli pozostałym nie pasuje, to nasz problem, a on nie ma zamiaru nikogo spłacać i z nikim się dzielić. Proponowaliśmy, aby sprzedać wszystko i podzielić się pieniędzmi, jednak on odrzuca takie rozwiązanie. Co możemy zrobić i jak wybrnąć z takiej sytuacji? Ja i moje siostry zapłaciliśmy podatek od spadku i chcielibyśmy coś z tego mieć, ale nie zostawimy też wszystkiego bratu, który z pewnością nie zasłużył sobie na to swoją postawą wobec zmarłego i teraz nas. Pozostałe rodzeństwo zmarłego również ma różne zdanie. Co możemy zrobić przy braku jednomyślności przy podziale spadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak jednomyślności co do podziału spadku

Brak działu spadku – decyzja podjęta przez sąd

Oczywiście, że nie może być tak, że jeden spadkobierca zablokuje cały dział spadku. W przedstawionym przez Pana przypadku jedynym rozwiązaniem w niniejszym stanie faktycznym jest skierowanie sprawy do sądu z roszczeniem o dział spadku. Sąd bowiem – nawet w przypadku oporu i braku zgody – zdecyduje za Państwa, jaki nastąpi dział.

Dział spadku – z powodu konfliktu: przed sądem

Następnym krokiem, aby znieść współwłasność, jest dokonanie działu spadku – stosownie przed sądem lub przed notariuszem. Postępowanie przed sądem jest tańsze, gdyż czynności notariusza związane są z opłatami notarialnymi, jednak takie postępowanie jest znacznie szybsze. Z uwagi jednak na konflikt w Państwa przypadku jedynym rozwiązaniem jest tylko droga sądowa.

 

Zgodnie ponadto z art. 51 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

 

„1. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

2. Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych”.

 

Zgodnie natomiast z art. 211 Kodeksu cywilnego „każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości”.

 

Zgodnie natomiast z art. 212:

 

„§ 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

§ 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§ 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych”.

 

Jeżeli z jednym ze spadkobierców nie ma rzeczowego kontaktu i utrudnia on ewentualne kroki mające na celu dokonać działu spadku, zasadna jest droga sądowa, bowiem zgoda takiego spadkobiercy na dział nie jest konieczna. Ponadto, sąd nawet w przypadku braku porozumienia co do podziału, orzeknie podział taki, jaki uzna za stosowny.

Sposoby działu spadku

Dział może nastąpić poprzez przyznanie jednemu spadkobiercy całości z obowiązkiem lub bez obowiązku spłaty pozostałych lub także sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji – co jest ostatecznością.

 

Wniosek o dział spadku powinien złożyć przynajmniej jeden ze spadkobierców do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla położenia masy spadkowej, a więc nieruchomości. We wniosku należy wskazać postanowienie o stwierdzeniu nabyciu spadku, spadkobierców, wartość masy spadkowej i proponowany podział. Wniosek należy także opłacić.

 

W przypadku właśnie braku porozumienia stron sąd mimo to i tak orzeknie o ewentualnym podziale i sprzedaży, więc utrudnienia ze strony jednego ze spadkobierców nie będą brane pod uwagę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »