.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak dokumentu potwierdzającego przeniesienie własności działki

Przedmiotem sprawy jest działka, której właścicielem według rejestru gruntów jestem ja, lecz według KW Skarb Państwa. Stare zapisy w księdze wieczystej potwierdzają, że działka była własnością mojego dziadka (wpis w 1934 roku). Niestety nie istnieje dokument potwierdzający przeniesienie własności na mojego tatę. Chciałbym założyć sprawę spadkową z dziadka na mojego tatę. Czy jest to możliwe? Dziadek i tata nie żyją.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak dokumentu potwierdzającego przeniesienie własności działki

Fot. Fotolia

Oczywiście sprawy spadkowe należy regulować, bowiem tylko na mocy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, względnie notarialnego poświadczenia dziedziczenia, można udowodnić prawa do spadku, a być może będzie to dalej Panu niezbędne do podjęcia kolejnych środków prawnych.

 

Aczkolwiek, jak rozumiem opis Pana sytuacji zawarty w pytaniu, to nie rozwiąże problemu, a to z tego względu, że postępowaniem spadkowym można by doprowadzić do ujawnienia Pana jako właściciela, gdyby w dziale II jako właściciel widniał Pana dziadek. W tym przypadku jednak ujawniono jako właściciela Skarb Państwa, nie wiem, co się stało na przestrzeni czasu, czy np. Pana dziadka nie wywłaszczono.

 

Moim zdaniem będzie trzeba wdrożyć raczej innej działania, mianowicie takie usunięcie rozbieżności między stanem nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej i jej rzeczywistym stanem prawnym (o ile Pana dziadka jakoś nie wyzuto w własności) jest dopuszczalne tylko na drodze powództwa z art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W myśl tego przepisu „w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności”.

 

Oczywiście jeśli błędny wpis dotyczył Pana dziadka, musiałby Pan udowodnić, że jest Pan jego spadkobiercą poprzez dziedziczenie spadku najpierw przez Pana tatę, a potem przez Pana.

 

Żądanie pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym powinno być formułowane w ten sposób, aby uzgodnić stan prawny wynikający z księgi wieczystej przez wpisanie – przykładowo – w dziale II Pana jako właściciela w miejsce Skarbu Państwa.

 

Jeśli chodzi o dane z rejestru, to zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Bd 1391/14, ewidencja gruntów i budynków pełni funkcje informatyczno-techniczne. Nie do niej należy więc rozstrzyganie sporów o prawa do gruntów czy budynków, nie nadaje też tych praw.

 

Na początek zasugerowałabym Panu poszukanie dokumentów np. w aktach księgi wieczystej, na jakiej wpisano Skarb Państwa jako właściciela księgi wieczystej. Spodziewać się można jakiejś decyzji administracyjnej. Konieczne jest bowiem ustalenie, czy nie doszło do zmiany właściciela, aby niepotrzebnie nie wydawał Pan środków na postępowania sądowe.

 

Niestety, ale księga wieczysta ma tu decydujące znaczenie. Przepis art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece mówi bowiem, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

 

Dlatego też zmian właściciela można dokonać albo wywodząc swoje prawa bezpośrednio od tego, kto jest wpisany w dziale II księgi, albo poprzez powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Aby jednak to powództwo wytoczyć, trzeba najpierw zyskać absolutną pewność, że nie doszło np. do wywłaszczenia Pana dziadka na rzecz Skarbu Państwa, stąd widnieje on jako właściciel. Niestety samymi danymi z rejestru nie może Pan spowodować zmian w księdze wieczystej.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl