.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak aneksu zmieniającego umowę o pracę

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 30.05.2018

Pracuję w księgowości. Miałam stanowisko to inspektor ds. inwentaryzacji. We wrześniu 2015 r. zmieniono mi zakres obowiązków na księgowanie dokumentów, nie chodzę już na spisy inwentaryzacyjne. Pracodawca do tej pory nie dał mi aneksu zmieniającego mój zakres obowiązków, mimo że pisałam podanie. Moje wynagrodzenie też nie jest adekwatne do wykonywanej pracy. Koleżanki mają drugie tyle. Nie wiem, jakich argumentów użyć.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak aneksu zmieniającego umowę o pracę

Z przepisów prawa pracy wynika, że nie wszystkie zmiany warunków pracy i płacy wymagają wypowiedzenia zmieniającego – tylko te, które są istotne i są na niekorzyść pracownika. Przez istotne warunki pracy rozumie się przede wszystkim postanowienia dotyczące rodzaju, miejsca i wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia.

 

Często pracodawcy decydują się konkretyzować rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika dodając do umowy o pracę tak zwany zakres obowiązków. Pisemny zakres czynności powinien odnosić się do ustalonego przez strony rodzaju pracy (stanowiska) pracownika i wynikających z tego obowiązków. Nie w każdym przypadku zmiana zakresu obowiązków będzie się wiązała się z koniecznością wręczenia wypowiedzenia warunków umowy o pracę.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 listopada 1974 r. (sygn. akt I PR 332/74) stwierdził, że zmiana przez zakład pracy zakresu czynności pracownika nie stanowi istotnej zmiany warunków pracy wymagającej wypowiedzenia, jeżeli czynności, które ma wykonywać pracownik, nie wykraczają poza obowiązki związane z pełnioną przez niego funkcją. Stan faktyczny tej sprawy dotyczył wręczenia zastępcy głównego księgowego nowego zakresu obowiązków w miejsce starego (który również był ustalony na piśmie).

 

Zgodnie z orzeczeniami sądu ujęty formalnie zakres czynności pracownika (stanowiskowa karta pacy) z reguły nie stanowi zamkniętego zakresu jego obowiązków, właśnie ze względu na możliwość wydania przez przełożonego polecenia.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż w przypadku, gdy w zakresie obowiązków pracownika ma nastąpić istotna zmiana (wiążąca się np. ze zmianą zakresu odpowiedzialności), to wówczas konieczne jest wręczenie wypowiedzenia zmieniającego lub zawarcie pisemnego porozumienia z pracownikiem, w którym wyraża on zgodę na dokonanie zmiany.

 

Natomiast jeśli nowe obowiązki zastępują stare, ale mieszczą się w ramach zajmowanego przez pracownika stanowiska – nie mamy do czynienia z przypadkiem, gdy konieczne jest wypowiedzenie zmieniające. Tak się wydaje być w Pani przypadku.

 

Co do wynagrodzenia – co do zasady przy takiej zmianie zakresu zadań nie ma podstaw do zmiany wynagrodzenia. Oczywiście może Pani argumentować, że obowiązuje równość w wynagradzaniu za jednakową prace, a koleżanka wykonująca takie same zadania jak Pani ma wyższe wynagrodzenie, jednak w sytuacji, gdy pracodawca argument zignoruje – pozostanie Pani jedynie pozew do sądu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl