.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Blokowanie otrzymywania świadczenia rodzinnego w trakcie sprawy rozwodowej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 20.07.2016

Rozprawa rozwodowa została zawieszona. Mąż nie chce dać mi zaświadczeń z pracy i blokuje otrzymywanie świadczenia rodzinnego na dzieci. Mam bardzo trudną sytuację materialną (nie płaci też alimentów). Nie wiem, co robić. Jak sobie poradzić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Mając na uwadze powyższe, w pierwszej kolejności zasadne jest ustalenie, czy w aktach sprawy na żądanie sądu nie zostało przedłożone zaświadczenie o wysokości zarobków męża, dla potrzeb postępowania sądowego. Sądy w sprawach rodzinnych co do zasady zobowiązują bowiem stronę postępowania do przedłożenia zaświadczenia o dochodach. Być może i w Pani sprawie takie żądanie miało miejsce. Pani nie musi być o takim żądaniu powiadomiona, bowiem sąd, doręczając odpis pozwu i wskazując termin rozprawy, co do zasady żąda przedłożenie na rozprawie zaświadczenia o dochodach. Proszę zatem udać się do sądu i na podstawie art. 9 § 1 Kodeksu żądać udostępnienia akt sprawy. Zgodnie z ww. przepisem strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Jeżeli takie zaświadczenie znajduje się w aktach sprawy, proszę wystąpić z wnioskiem o wydanie Pani odpisu (nie kopii) takiego zaświadczenia, wówczas sąd stwierdzi zgodność z oryginałem takiego pisma i będzie Pani mogła posłużyć się takowym dla celów ustawy o świadczenie rodzinne.

 

Drugim sposób jest skierowanie żądania o wydanie zaświadczenia o dochodach bezpośrednio do pracodawcy ze wskazaniem na stan faktyczny, tj. odmowę wydania takiego zaświadczenia przez męża, a nadto wskazanie, iż postępowanie sądowe jest zawieszone i uzyskanie takowego dokumenty za pośrednictwem sądu nie jest możliwe.

 

Zanim jednak Pani skieruje pismo do pracodawcy, proszę skierować swoje kroki do sądu celem zapoznania się z aktami postępowania, gdyż być może w nich uzyska Pani odpowiedź na swoje pytanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton