Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błędnie wykonany spis inwentarza

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 20.10.2015

Pięć lat temu zmarł mój mąż. Spadek odziedziczyłam w równych częściach z trojgiem naszych dzieci – przyjęliśmy go z dobrodziejstwem inwentarza. Niedawno okazało się, że spis inwentarza dokonany przez komornika jest niekompletny, tj. nie obejmuje niektórych długów. Czy istnieje możliwość odwołania się od mojej decyzji o przyjęciu spadku w imieniu dzieci? Czy dziecko, które ma już 18 lat, może wnosić o to do sądu samodzielnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c., przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – w skrócie K.p.c., a także przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza, zwanego dalej rozporządzeniem.

 

Z treści Pani pytania wynika, iż przed 5 laty zmarł Pani małżonek. Z uwagi na długi spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Razem z Panią dziedziczyły małoletnie dzieci. Każde z państwa dziedziczy po 1/4 części spadku. Wykonano spis inwentarza. Okazuje się jednak, że nie wszystkie długi zostały wykazane w spisie.

 

Zasadne jest wskazanie na treść art. 32 rozporządzenia, zgodnie z którym „w razie ujawnienia majątku lub długu nie wciągniętego do spisu inwentarza, może nastąpić uzupełnienie spisu inwentarza. W wypadkach, w których z mocy ustawy postanowienie o spisaniu inwentarza wydaje się z urzędu, postanowienie o uzupełnieniu spisu wydaje się również z urzędu”.

 

W chwili obecnej istotne jest zatem ustalenie, czy w opisanym przez Panią przypadku spis inwentarza nastąpił z urzędu (z uwagi na wiek dzieci), czy też Pani o to wnioskowała. W zależności od tego, w jakim trybie przeprowadzono pierwotny spis inwentarza, taka będzie aktualnie procedura.

 

Nawet jednak gdyby spis inwentarza uprzednio odbył się z urzędu, zasadne jest w chwili obecnej poinformowanie sądu o zaistniałej sytuacji, wnosząc przy tym jednocześnie o przeprowadzenie uzupełniającego spisu inwentarza.

 

Analogicznie jak w przypadku wniosku pierwotnego wniosek o sporządzenie uzupełniającego spisu inwentarza może być zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. W tym wypadku komornik przystąpi niezwłocznie do spisu, zawiadamiając o tym sąd spadku, który wyda postanowienie o sporządzeniu spisu. Jeżeli postanowienie takie nie zostanie wydane, spis dokonany przez komornika nie rodzi skutków przewidzianych w art. 1032 Kodeksu cywilnego.

 

O terminie spisu inwentarza zawiadamia się wnioskodawcę i spadkobiercę, jeżeli jego miejsce zamieszkania jest znane, a ponadto wykonawcę testamentu, kuratora spadku, dozorcę i zarządcę tymczasowego, jeżeli byli ustanowieni. Nieprzybycie tych osób nie wstrzymuje czynności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus II =

»Podobne materiały

Jak przekazać majątek tylko jednemu dziecku?

Ja i moja druga żona jesteśmy właścicielami mieszkania. Chcielibyśmy przekazać to mieszkanie wyłącznie naszej córce. Tymczasem mam jeszcze syna z pierwszego małżeństwa, który zerwał ze mną wszelkie kontakty, gdy zakończył się mój obowiązek alimentacyjny. Co zrobić, aby w przyszłości mieszkanie

Pozbawienie prawa do części nieruchomości jednego ze spadkobierców

Mój dziadek był jedynym właścicielem gospodarstwa rolnego. Zmarł 13 lat temu, nie pozostawił testamentu. Miał sześcioro dzieci. Obecnie toczy się proces o podział gospodarstwa pomiędzy jego dzieci, ale jedna z sióstr, która 40 lat temu opuściła nasze miasto i nigdy nie uczestniczyła w kosztach
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »