Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błędna data upływu wypowiedzenia

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 09.05.2008

Dostałam wypowiedzenie z pracy o poniższej treści, z którym zgadzam się, ale według mnie data zakończenia wypowiedzenia jest nieprawidłowa, czy mam rację? „Rozwiązuję z panią umowę o pracę zawartą w dniu 01-03-2006 r. z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 05-04-2008 r. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest długotrwała nieobecność w pracy uniemożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy. Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu rejonowego sądu pracy. Przed upływem tego terminu może pani złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą.” Wypowiedzenie nastąpiło w wyniku 5,5-miesięcznej absencji chorobowej, a podpisałam je z datą 03-03-2008 r.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście ma Pani rację – data rozwiązania umowy (upływu terminu wypowiedzenia) została określona błędnie. Stosownie do art. 61 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. W tym kontekście, mając na uwadze Pani informację, że otrzymała Pani wypowiedzenie w dniu 03.03.2008 r. należy uznać, że w tej właśnie dacie zostało Pani skutecznie złożone oświadczenie pracodawcy w tym zakresie i rozpoczął bieg miesięczny termin wypowiedzenia.

 

Równocześnie, zgodnie z art. 30 § 21 Kodeksu pracy, w sytuacji gdy tygodniowy lub miesięczny okres wypowiedzenia albo ich wielokrotność, liczone od dnia dokonania wypowiedzenia (tu 03.03.2008 r.), upłyną w innym dniu niż sobota (w przypadku okresów wypowiedzenia tygodniowych), czy ostatni dzień miesiąca (gdy okres wypowiedzenia liczony jest w miesiącach – jak w Pani przypadku), rozwiązanie umowy o pracę następuje odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

 

Zasada ta skutkuje zatem „przesunięciem” momentu rozwiązania umowy o pracę odpowiednio do soboty lub do ostatniego dnia miesiąca. W Pani przypadku umowa o pracę rozwiązuje się zatem nie w dniu 3 czy 4 kwietnia 2008 r. lecz – 30 kwietnia 2008 r., jako ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa termin wypowiedzenia. Wobec tego sugeruję wybrać się osobiście do pracodawcy i poprosić o korektę oczywistego błędu albo wezwać go do tego na piśmie (listem poleconym). W razie braku porozumienia pozostaje Pani droga sądowa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus zero =

»Podobne materiały

Outsourcing a wypowiedzenie umowy ze względu na reorganizację

Jestem zatrudniony na stanowisku managera w firmie X (umowa na czas nieokreślony). Od kilku lat pracuję z zespołem złożonym z jednego pracownika etatowego i 20 zatrudnionych przez firmę outsource. Dowiedziałem się nieoficjalnie, że wkrótce dostanę wypowiedzenie umowy ze względu na reorganizację stan
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »