.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błędna cena podana za towar w serwisie aukcyjnym

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 22.03.2011

Sprzedaję od dawna w serwisie aukcyjnym rolki. Ostatnio wystawiałem aukcję i przypadkowo w polu „cena” wpisałem ilość przedmiotów. Omyłkowo więc wystawiłem 50 par rolek za 50 zł. Jest to sprzęt firmowy, zawsze kosztują ok. 200 zł – nie tylko u mnie, ale też na innych aukcjach. Zanim usunąłem tę aukcję (zrobiłem to po kilku minutach), znalazł się kupujący, który zalicytował 20 par w tej śmiesznej cenie. Dokonał przelewu, pieniądze mu zwróciłem i napisałem wyjaśnienia odnośnie mojej pomyłki. On jednak nie chce odpuścić. Zaproponował przesłanie kilku sztuk za darmo, a wtedy odstąpi od dochodzenia roszczeń. Czy powinienem ulec temu „szantażowi”? Czy mam jakieś szanse w sporze sądowym z tą osobą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie Pańskiego pytania stwierdzić należy, że zaistniałą sytuację oraz ewentualną możliwość odstąpienia przez Pana od przedmiotowej umowy sprzedaży rozpatrywać należy w kontekście przepisu art. 84 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, który traktuje o skutkach prawnych błędu dla ważności danej czynności prawnej.

 

I tak, zgodnie z tym przepisem, „w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)”.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, uznać należy, że byłby Pan uprawniony do odstąpienia od umowy wobec Pańskiego błędu skutkującego określeniem zaniżonej ceny w sytuacji, gdyby kupujący wiedział o błędzie lub co najmniej mógł z łatwością błąd zauważyć. Przenosząc te rozważania na grunt Pańskiej sprawy, pod uwagę można w zasadzie wziąć wyłącznie drugą z powyższych możliwości, tj. możliwość zauważenia błędu przez kupującego i wykorzystanie tego błędu w celu uzyskania korzyści Pańskim kosztem (zakup po zaniżonej cenie). Nie ma natomiast raczej wątpliwości co do tego, że Pan, wiedząc o tym błędzie, nie wystawiłby oferowanych produktów do sprzedaży po tak zaniżonej cenie.

 

Dla rozważenia, czy kupujący mógł spostrzec (z łatwością, jak stanowi ustawa) Pański błąd przed dokonaniem zakupu, powinien posłużyć całokształt okoliczności sprawy, tj. charakter działalności kupującego (np. sprzedawca detaliczny lub zwykły konsument), czas trwania aukcji oraz jej treść, ceny innych zbliżonych do oferowanych przez Pana produktów w innych sklepach, jak i na innych aukcjach tego samego portalu itp. itd.

 

Najkorzystniejsza dla Pana sytuacja byłaby, gdyby zakupu dokonał zawodowy przedsiębiorca (o czym świadczyć może ilość zakupionych produktów), aukcja trwała krótko, wobec czego zakupu nie dokonała raczej przypadkowa osoba, a właśnie ktoś ściśle ukierunkowany (osoba taka powinna orientować się w cenach), a treść aukcji (brak zwrotów typu „wyprzedaż”, „przecena”, „likwidacja zapasów” itp.) ani ceny na innych aukcjach nie potwierdzały przypuszczenia, że cena w Pańskiej aukcji nie jest wynikiem pomyłki.

 

Warto także wskazać, że odstąpić od umowy może Pan nawet w przypadku jedynie Pańskiego przekonania, iż zaszły powyższe okoliczności istotnego błędu przy określaniu ceny towaru, gdyż jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12.10.2005 r. (sygn. akt III CK 48/05, M. Prawn. 2005, nr 23, s. 1165), „możliwość skorzystania z uprawnienia do uchylenia się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia zależy wyłącznie od decyzji składającego to oświadczenie, druga strona nie może przeszkodzić powstaniu skutków uchylenia ani też zapobiec unieważnieniu czynności prawnej. Jeżeli jednak druga strona trwa przy stanowisku, że uchylenie się jest bezpodstawne, wówczas możliwe jest rozstrzygnięcie przez sąd, czy było ono uzasadnione. Rozstrzygnięcie to nastąpić może w postępowaniu procesowym o ustalenie nieważności czynności prawnej, ewentualnie w postępowaniu o zasądzenie świadczenia, należnego osobie (np. w postępowaniu o nakazanie wydania zakupionej rzeczy)”.

 

Wobec powyższego, w zaistniałej sytuacji kupujący, jeżeli będzie domagał się finalizacji transakcji, zaprzeczając Pańskiemu prawu do odstąpienia od umowy, zmuszony będzie wystąpić ze swoim roszczeniem na drogę sądową, gdzie sąd, rozważając wskazane powyżej przesłanki uznania Pańskiej czynności za podjętą w wyniku błędu, rozstrzygnie, czy transakcja ma zostać wykonana, czy też miał Pan pełne prawo do powołania się na swój istotny błąd i odstąpić od umowy.

 

Swoje odstąpienie od umowy (pisemne) powinien Pan wysłać kupującemu listem poleconym i zachować dla siebie kopię tego odstąpienia wraz z dowodem nadania na wypadek ewentualnego procesu sądowego (konieczne byłoby wtedy bowiem wykazanie, że spełnił Pan wymogi formalne odstąpienia, o których mowa w art. 88 Kodeksu cywilnego – czyli właśnie pisemna forma takiego oświadczenia).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »