Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błąd w treści aktu notarialnego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 28.02.2014

Rok temu kupiłam od gminy mieszkanie z bonifikatą. W treści aktu notarialnego znalazł się błąd – choć jestem zamężna, w dokumencie figuruję jako panna. Czy można to sprostować? Czy grożą mi jakieś konsekwencje prawne, np. konieczność zwrotu bonifikaty?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.).

 

Na wstępie, mając na uwadze opisany przez Panią stan faktyczny, przyjmuję, że nabyła Pani lokal mieszkalny do majątku osobistego.

 

W mojej ocenie błąd w treści aktu notarialnego można potraktować jako omyłkę pisarską, którą na podstawie art. 80 § 4 Prawa o notariacie można sprostować.

 

Przepis ten ma następująca treść: „Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Do protokołu nie stosuje się przepisów art. 5, art. 92 § 1 pkt 4-8 i art. 94 § 1”.

 

Proszę zatem udać się do notariusza, który sporządzał akt notarialny, i porozmawiać z nim na temat sprostowania błędu w treści aktu notarialnego dotyczącego Pani stanu cywilnego. Warto też mieć ze sobą akt małżeństwa.

 

Inną kwestią jest, czy ów błędny zapis w akcie notarialnym ma wpływ na jakiekolwiek Pani stosunki prawne lub obowiązki. W mojej ocenie ta omyłka jest dla ważności aktu nieistotna, nie ma wpływu na Pani sytuację prawną.

 

Istotne jest, iż mieszkanie zostało zakupione do majątku osobistego, więc i tak tylko Pani jest władna decydować w tej kwestii. Nawet gdyby podała Pani do aktu, że jest zamężna, to i tak nabyłaby Pani mieszkanie do majątku osobistego, do którego mąż nie ma żadnych uprawnień.

 

Co do przepisów dotyczących bonifikaty, należy odwołać się do ustawy o gospodarce nieruchomościami. W art. 68 tej ustawy są wskazane sytuacje, kiedy nabywca mieszkania lub innej nieruchomości jest zobowiązany do jej zwrotu. Opisana przez Panią sytuacja nie stanowi podstawy do obciążenia Pani koniecznością zapłaty bonifikaty.

 

Art. 68 ust. 2 i następne przywołanej ustawy stanowią:

 

„2. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku:

1) zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem ust. 2b;

2) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;

3) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;

4) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;

5) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

2b. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia”.

 

Ewentualnie proszę się w tej materii zapoznać z zarządzeniem wojewody albo uchwałą rady lub sejmiku, na podstawie których bonifikata była udzielana przez gminę. Nie sądzę jednak, aby tam znalazły się jakiekolwiek zapisy sankcjonujące opisaną przez Panią omyłkę.

 

Natomiast jeżeli uznałaby Pani, że sytuacja wymaga uregulowania, a notariusz nie wyraziłby zgody na sprostowanie aktu, pozostaje Pani możliwość skierowania sprawy na drogę powstępowania sądowego i wytoczenie powództwa na podstawie art. 189 K.p.c. W takim powództwie Pani mąż musiałby Panią pozwać i zażądać ustalenia, że w chwili nabycia nieruchomości była Pani zamężna. Jest to konstrukcja dość karkołomna, aczkolwiek tylko tak można tę kwestię uregulować na drodze postępowania sądowego. Nie wydaje mi się jednak, aby błędny zapis aktu notarialnego mógł spowodować dla Pani jakieś niekorzystne konsekwencje.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - II =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki