Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błąd w świadectwie pracy - jak sprostować?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 12.09.2015

Rozwiązałam umowę o pracę bez wypowiedzenia z nauczycielem. Równocześnie wydałam świadectwo pracy, w którym napisałam, że nauczyciel wykonywał pracę w szczególnych warunkach (jednak tak nie było i tego zapisu nie miałam prawa umieszczać w świadectwie). Pracownik stara się o świadczenie emerytalne i na wniosek ZUS wystąpił do mnie z prośbą o zaświadczenie, że wykonywał pracę w szczególnych warunkach. Nie potwierdziłam tego, nie mając świadomości wadliwego świadectwa. Teraz pracownik ponownie prosi o zaświadczenie, powołując się na wpis w świadectwie pracy. Czy i jak mogę sprostować to świadectwo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zasady dokumentowania zatrudnienia świadectwem pracy wynikają z przepisów art. 97 K.p. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.).

 

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Chodzi między innymi o dane dotyczące przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy okresów nieskładkowych, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. Z objaśnień do sposobu wypełniania druku świadectwa pracy wynika, że w jego ust. 4 w pkt 10 pracodawca wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wymienione w art. 7 ustawy emerytalnej okresy nieskładkowe uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty obejmują różnorodne okresy nieświadczenia pracy, w tym okresy urlopu bezpłatnego udzielonego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem a także urlopu wykorzystywanego przez małżonków dyplomatów. Okresy „zwykłego” urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 K.p. należy wskazać tylko w pkt 2 w ust. 4 druku świadectwa pracy. Informacja o korzystaniu z tego urlopu i jego okresie ma znaczenie dla obliczania stażu pracy danego pracownika wymaganego dla różnych celów (m.in. urlopowych).

 

W przypadku gdy świadectwo pracy nie zawiera wszystkich informacji, które powinny być w nim zamieszczone albo zawiera informacje błędne lub niekompletne, pracownik może wystąpić z wnioskiem o jego sprostowanie (art. 97 § 21 K.p.).

 

Oczywisty błąd w treści świadectwa pracy można zauważyć również po upływie dłuższego okresu od ustania zatrudnienia. Powołane regulacje nie wskazują sposobu postępowania w takiej sytuacji. W praktyce stosuje się tryb przewidziany dla wydania świadectwa, które powinno być zgodne ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa pracy. Zatem w razie stwierdzenia oczywistej pomyłki pracodawca powinien wystawić nowe prawidłowe świadectwo pracy i wysłać je na adres pracownika. Nie jest natomiast dozwolone dokonywanie poprawek w wystawionym wcześniej dokumencie. Sprostowane świadectwo pracy powinno być wystawione z bieżącą datą, przy czym informacja, że świadectwo pracy wydano w wyniku sprostowania jest zbędna. Wskazane jest natomiast, aby w celach dowodowych sporządzić notatkę służbową o sprostowaniu świadectwa i jego przyczynach, którą należy przechowywać w części C akt osobowych pracownika wraz z kopią nowego świadectwa. Wadliwe świadectwo należy usunąć z akt osobowych dopiero wówczas, gdy były pracownik zgodzi się na zwrot poprzedniego świadectwa pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - dwa =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność kadrowej

Pracuję w firmie na stanowisku kadrowej. Prowadzę ewidencję czasu pracy pracowników i sporządzam na jej podstawie harmonogram czasu pracy, który jest następnie zatwierdzany podpisem przez szefa. Ostatnio pracodawca nakazał mi (przekazał to w formie ustnej) wpisywać inne godziny niż pracownicy w rzec

 

Dodatek wyrównawczy do zmniejszonej pensji

Pracuję w jednym miejscu 35 lat. Miesiąc temu skończyłam 56 lat. Otrzymałam wypowiedzenie warunków umowy o pracę w części dotyczącej stanowiska, wynagrodzenia i miejsca wykonywania pracy, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Mam więc pracować na niższym stanowisku i otrzymywać 300 zł m

 

Monitoring pojazdów służbowych

W naszej firmie przedstawiciele handlowi mają do dyspozycji samochody służbowe, które po pracy mogą być także wykorzystywane do celów osobistych. Firma wprowadziła system monitoringu (car chip). Kontrolowana jest prędkość, dystans itp. Wynika to z priorytetu naszej firmy, którym jest bezpieczeństwo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »