Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błąd w postanowieniu sądu o nabyciu spadku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 25.09.2009

Wystąpiłam do sądu rejonowego o wydanie postanowienia nabycia spadku. Niestety wkradł się błąd drukarski, tak że poprawione postanowienie dostałam o wiele później. Czy uprawomocnienie postanowienia będzie się liczyło od dnia wydania postanowienia (kwiecień 2009 r.), czy od dnia posiedzenia sądu (listopad 2005 r.)? Jest to dla mnie ważne, bo córka chce się zrzec swojej części spadku, ale najpierw musi zapłacić podatek, a w 2007 r. zmieniono ustawę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z postanowieniami przepisu art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed tą datą.

 

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zatem data nabycia spadku jest niezależna od daty przyjęcia spadku, jak również od daty wydania postanowienia stwierdzającego nabycie spadku. Nabycie przez Państwa spadku nastąpiło zatem wtedy, gdy zmarł spadkodawca (niezależnie od tego, kiedy stwierdzono nabycie spadku postanowieniem). Reasumując, omyłka sądu nie ma wpływu na moment nabycia spadku.

 

Zaznaczyć należy, że w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia wartość rzeczy i praw majątkowych ustala się według stanu na dzień otwarcia spadku, opierając się na cenach z dnia przyjęcia spadku lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (jeżeli spadek nie został wcześniej zgłoszony do opodatkowania). Z tego powodu wartość części odziedziczonego mieszkania ustalić należy według stanu z chwili śmierci zmarłego, lecz w cenie obowiązującej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (jeżeli spadek nie został wcześniej zgłoszony do opodatkowania). Zatem gdy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocni się w 2009 r. (przy założeniu, że wcześniej spadek nie został zgłoszony do opodatkowania), wartość tej nieruchomości będzie trzeba ocenić według cen z 2009 r.

 

Co więcej, zgodnie z art. 353 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.) wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - osiem =

»Podobne materiały

Sprostowanie wyroku

Wygrałam sprawę w sądzie apelacyjnym. Sąd zasądził od pozwanych należność, odsetki oraz koszty postępowania. Problem w tym, że odsetki powinny być zasądzone od 17.09.2010 r., a zamiast tego jest data 19.09.2011 r. Sąd pominął cały rok. W uzasadnieniu nie ma żadnych wyjaśnień, dlaczego

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »