.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Błąd w cenie na aukcji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 10.01.2016

Wystawiłem aukcję na Allegro – chciałem sprzedać maszynę za kwotę 120 000 zł. Po kilku dniach zmodyfikowałem ją na nową cenę – chciałem wpisać 115 000 zł. Błędnie zapomniałem jednego zera i wyszło 11500 zł. Przez kilka dni nie miałem dostępu do Internetu. Okazało się, że pewna osoba (sprzedawca maszyn z tej dziedziny, firma) kupiła („Kup teraz”) tę maszynę. Napisałem do niego e-maila z wyjaśnieniem (w załączniku). Osoba ta dobrze zna ceny takich maszyn. Co mam robić dalej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

 

Art. 3 ust. 2 Regulaminu Allegro wskazuje na cztery rodzaje aukcji, za których pomocą może być zawarta umowa w ramach portalu. Umowa zostaje zawarta wówczas, kiedy wszystkie jej warunki dojdą do skutku. Moment zawarcia umowy uzależniony jest od trybu w jakim sprzedający zamierza sprzedać produkt. W przypadku wystawienia produktu na sprzedaż w trybie licytacji, umowa zostaje zawarta w chwili przybicia. W trybie ofertowym (określanym mianem „Kup teraz”) umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez kupującego skorzystania z opcji „Kup teraz”, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Jak wynika z art. 7 ust. 2 zd. 2 Regulaminu Allegro, po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego umowa sprzedaży jest umową wzajemną, odpłatną, konsensualną, a także zobowiązującą, przy czym jednocześnie może wywołać skutki rozporządzające. Co do zasady umowę sprzedaży zawiera się w formie dowolnej, ale niekiedy przepisy wymagają formy szczególnej, np. aktu notarialnego (dotyczy nieruchomości).

 

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż bardzo dobrym krokiem było niezwłoczne uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli z powodu wystąpienia błędu w aukcji.

 

W razie błędu, co do treści czynności prawnej, można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż nie każdy błąd upoważnia do skutecznego uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia. Przesłanki takiego uchylenia określa art. 84 K.c., który wskazany został powyżej. Na ten sam przepis również Pan powołał się w treści e-maila do kupującego.

 

Pierwszą przesłanką jest, iż błąd musi dotyczyć treści umowy sprzedaży. Mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny, powyższe nie budzi wątpliwości. Elementem umowy sprzedaży jest bowiem cena i jako taka stanowi treść umowy sprzedaży. Skoro błąd dotyczył ceny sprzedawanej maszyny, bezsporne jest, że błąd dotyczy treści umowy. Druga przesłanka wskazuje, iż błąd musi być istotny. Cena podana na aukcji internetowej jest elementem istotnym każdej umowy sprzedaży, a zatem powyższe także nie budzi wątpliwości. Nie jest bowiem możliwe wystawienie przedmiotu na aukcję bez wskazania kwoty początkowej, a w przypadku wyboru opcji „Kup teraz” bez wskazania ceny minimalnej. Trzecia przesłanka wskazuje, iż uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. W treści pytania wskazuje Pan, że kupujący od lat zajmuje się kupnem i sprzedażą tego rodzaju maszyn. Innymi słowy zasadne jest przypuszczenie, że kupujący wiedział o błędzie lub mógł błąd taki z łatwością zauważyć. Istotne znaczenie w mojej ocenie będzie nadto miał opis produktu objętego aukcją, albowiem jeżeli z opisu wynikało, iż maszyna jest w stanie technicznym odpowiadającym podanej za pierwszym razem cenie, wówczas istnieje duża szansa na odwołanie się do doświadczenia zawodowego kupującego.

 

Ustalenie ceny w wymiarze odpowiednio niższym w porównaniu do rzeczywistej wartości stanowi w mojej ocenie błąd, który kupujący mógł z łatwością dostrzec z uwagi na okoliczności, o których mowa powyżej. Ustawodawca określił to mianem kupujący „mógł z łatwością błąd zauważyć”. Przesłanka ta odnosi się do wiedzy kupującego i obejmuje możliwość łatwego zauważania błędu. W powyższych sytuacjach wskazać należy, iż kupujący nie dotrzymał należytej staranności przy wyborze oferty. Jeżeli bowiem z zasad współżycia społecznego, jak i jego dotychczasowej wiedzy wynikało, iż podana cena nie może odpowiadać rzeczywistej cenie maszyny, zasadna jest próba wykazania, że kupujący wiedział lub winien domyślić się, iż błąd został popełniony.

 

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Uprawnienie do uchylenia się wygasa z upływem roku od jego wykrycia

 

W przedmiotowej sytuacji termin 1 roku liczony jest od uzyskania informacji od Allegro o zakończeniu aukcji przedmiotu wystawionego na sprzedaż. Umowa sprzedaży nie zostanie zrealizowana tylko wówczas jeżeli uchylenie się od skutków oświadczenia będzie skuteczne.

 

Konieczne jest zatem skierowanie do kupującego pisma uchylającego się od skutków prawnych oświadczenia woli. Jeżeli nie zna Pan adresu kupującego, należy pismo takie przesłać w formie elektronicznej. W treści pytania wskazuje Pan, iż kupujący od lat kupuje i sprzedaje takie maszyny. Mniemam zatem, że możliwa jest identyfikacja kupującego pozwalająca wystosowanie do niego listu uchylającego się od złożonego oświadczenia woli. List mimo wysłanego maila winien być wysłany, bowiem w chwili obecnej nie dysponuje Pan jak mniemam potwierdzeniem odbioru. List powinien być wysłany listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pismo winno wskazywać na treść art. 84 K.c. z powołaniem się na przedstawione w przedmiotowej opinii wskazówki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl