.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błąd notariusza w akcie notarialnym a koszty nowego postępowania

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 18.04.2015

Notariusz popełnił błąd, którego nie zauważyłem – w akcie zakupu nieruchomości miał być zapis, że kupuję za pieniądze własne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a jest: że kupuję za pieniądze własne niepodlegające wspólności ustawowej. Ten błąd wyszedł w trakcie kontroli skarbowej. Notariusz poprawił kolejnym aktem błędny akt i nakazał wystąpić do sądu o ustalenie treści księgi wieczystej – koszt opłaty sądowej od nowego postępowania to 5% wartości sporu, a więc w tym przypadku to 28 tys. zł! Dlaczego mam ponosić koszty za błąd notariusza? Czy jest jakiś inny sposób na wyprostowanie tego w księgach wieczystych, aby nie ponosić takich kosztów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, nie mam dobrych wiadomości w tym sensie: w zasadzie konieczne jest powództwo o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 

Art. 10 ustawy o księgach wieczystych mówi, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Rzeczywiście wpis wynosi 5%. Niestety przepis nie przewiduje wyjątku dla błędu notariusza.

 

Jest, co prawda, jedno orzeczenie Sądu Najwyższego – uchwała z dnia 29 stycznia 1993 r., III CZP 172/92, w której sąd dopatrzył się możliwości uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym bez procesu przewidzianego w art. 10. Stwierdził mianowicie dopuszczalność wpisu prawa własności nieruchomości na rzecz obojga małżonków na prawach wspólności ustawowej w miejsce wpisanego małżonka na podstawie zgody wyrażonej przez niego w formie aktu notarialnego lub w toku postępowania wieczystoksięgowego przed sądem prowadzącym księgę wieczystą. Podstawy do takiego poglądu SN doszukał się w art. 31 ust. 1 u.k.w.h. Pogląd ten się jednak specjalnie nie przyjął, ale może Pan mimo to spróbować, bo wówczas będzie tylko kwestia wpisu żony jako współwłaściciela, co kosztuje tylko 200 zł i jakąś tam drobną taksę notarialną, choć tak jak mówię pogląd ten jest krytykowany w doktrynie.

 

Może jeszcze mogę podpowiedzieć taką opcję, że zgodnie z art. 47 i 49 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na:

 

  1. przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny;
  2. prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
  3. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
  4. wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  5. niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

 

Zatem teoretycznie, skoro tylko Pan jest wpisany jako właściciel, może Pan u notariusza zawrzeć intercyzę i przenieść tę nieruchomość do majątku wspólnego i potem dokonać wpisu. Dość to karkołomne, ale wydaje się możliwe.

 

Podpowiadam Panu dziwne rozwiązania, bo chcę jakoś pomóc, choć tak naprawdę powinnam powiedzieć to, co notariusz, że należy wytoczyć powództwo o uzgodnienie. Tyle że informuję, że notariusz ponosić odpowiedzialność cywilną za szkody wywołane swoją działalnością. Art. 19a ustawy o notariacie mówi, że notariusz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 1 § 1.

 

Tak więc sugerowałabym rozmowę z notariuszem, jak on widzi kwestię naprawienia wyrządzonej Państwu szkody. Należy poruszyć kwestię pokrycia kosztu wpisu od pozwu, może Pan poprosić o dane polisy OC i zgłosić to do ubezpieczyciela notariusza.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »