.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Błąd w umowie ze spółdzielnią mieszkaniową

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 04.02.2022 • Zaktualizowane: 04.02.2022

W 2010 roku zmarła moja mama. Rodzice posiadali wspólnie m.in. spółdzielcze prawo do lokalu. Przeprowadziliśmy postepowanie spadkowe (chyba przed notariuszem) i w zakresie wkładu mieszkaniowego zarówno mój tata, jak i brat (czyli pozostali spadkobiercy) zrzekli się swojej części na moją rzecz. Załatwiłam wszystkie sprawy w spółdzielni, tj. przyjęto mnie w poczet członków, zawarto umowę i otrzymałam prawo do lokalu. Dopiero niedawno zorientowałam się, że umowa ze spółdzielnią zawiera błąd, jest na mnie i mojego męża. Nawet nie pamiętam, by mnie ktoś o to pytał. Dostarczałam dokumenty od notariusza, gdzie wszystkie te informacje się znajdowały. Istotne w tym jest to, że z mężem posiadamy rozdzielność majątkową od 2005 roku. Nie wiem, jak to się stało, że maż figuruje w tej umowie. Co mogę w tej kwestii zrobić, aby tę sprawę wyprostować, tzn. abym w umowie ze spółdzielnią widniała tylko ja, a nie wspólnie z mężem? Jak naprawić ten błąd we wpisie do spółdzielni?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Błąd w umowie ze spółdzielnią mieszkaniową

Prawo do lokalu spółdzielczego

W pierwszej kolejności należałoby ustalić, czy mamy do czynienia z tzw. spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, czy też spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu. Domniemywam, że jest to lokatorskie prawo do lokalu.

 

Mając na uwadze powyższe, winna Pani zwrócić się do spółdzielni z żądaniem wydania kopii Pani wniosku w przedmiocie gotowości zawarcia umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Po śmierci mamy zastosowanie znaleźć powinien przepis art. 15 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z art. 15 ust. 2 w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w art. 11, roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim. Pani jako córka, mając na uwadze definicję osoby bliskiej z ustawy miała prawo taki wniosek złożyć. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 2 zamieszkiwała z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Naprawienie błędu we wpisie

Dla każdego lokalu spółdzielnia prowadzi tzw. teczkę lokalu, co powoduje, że nie powinno być najmniejszych problemów z ustaleniem, jakiej treści wniosek Pani złożyła, a tym samym jak to się stało, że mąż został wpisany do umowy.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl