.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Biuro a oddział spółki

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 12.10.2014

Rozróżnienie pomiędzy biurem a oddziałem spółki opiera się przede wszystkim na stopniu samodzielności takiej jednostki. Oddział jako wyodrębniona i samodzielna część spółki podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego. Swoje oddziały i biura mogą tworzyć również spółki zagraniczne.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oddział i biuro przedsiębiorcy krajowego

 

Zgodnie z art. 5 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej1, oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Brak jest natomiast ustawowej definicji „biura” spółki, jednak należy uznać, że będzie to przedstawicielstwo przedsiębiorcy znajdujące się poza siedzibą spółki, które nie jest oddziałem, tzn. nie jest wyodrębnione i samodzielne organizacyjnie.

 

Od tego, czy daną jednostkę należy zakwalifikować jako oddział czy biuro, zależą dodatkowe obowiązki rejestracyjne obciążające spółkę. Zgodnie bowiem z art. 38 pkt 1 lit. d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym2, w przypadku gdy spółka posiada oddziały, ich siedziby i adresy powinny być ujawnione w rejestrze przedsiębiorców. Oddziały mają również obowiązek prowadzenia odrębnej księgowości. Takich wymogów nie ma natomiast w stosunku do biur spółki.

 

Oddział i biuro przedsiębiorcy zagranicznego

 

Trochę innego znaczenia definicja oddziału nabiera w przypadku przedsiębiorców zagranicznych. Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oddziały takie mogą wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego także musi być wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS.

 

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć w Polsce również biura, które ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nazywa „przedstawicielstwami”. Zakres działania przedstawicielstwa może jednak obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Również w przypadku tworzenia przedstawicielstwa ustanowiony został obowiązek wpisu do właściwego rejestru KRS – rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 12.10.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + 9 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton