.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Biuro w mieszkaniu a koszty uzyskania przychodu

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 25.02.2018

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jako biuro wskazałem w mieszkaniu, w którym zamieszkuję. Dotychczas zaliczałem do kosztów uzyskania przychodów 35% kosztów obciążających lokal (bez kredytu itp.), co stanowi powierzchnię mniejszego pokoju. Pokój ten wykorzystuję również do celów osobistych związanych z zamieszkiwaniem. Księgowa poinformowała mnie dzisiaj, że od stycznia 2018 r. będzie można wliczyć w koszty uzyskania przychodu wyłącznie obciążenia wyodrębnionych na działalność gospodarczą pomieszczeń w danym lokalu, a takie wyodrębnienie dodatkowo musi być zgłoszone w gminie i będzie miało inną stawkę podatku od nieruchomości. Czy taka zmiana rzeczywiście jest planowana? Patrząc wstecz, zastanawia mnie jednak dziwne podejście urzędów skarbowych (przeczytałem o tym w internecie) kwestionujących nawet bez tej zmiany możliwość odliczania kosztów z pomieszczeń wyodrębnionych, ale użytkowanych również do celów prywatnych. Czy to nie czyni nawet w tej chwili jakiejś sprzeczności pomiędzy orzecznictwem sądowym a interpretacją US?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Zgodnie z art. 22 ustawy PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ważne jest ustalenie kwestii aby koszty te były związane wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Faktycznie zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć wyłącznie te wydatki związane z lokalem mieszkalnym który w całości lub w wyraźnie wyodrębnionej części służy działalności gospodarczej. W konsekwencji gdy mieszkanie lub konkretne pomieszczenie wykorzystywane jest do celów mieszanych a więc zarówno firmowych jak osobistych nie można wydatków na eksploatacje zaliczyć do kosztów podatkowych. W rezultacie niewydzielenie z mieszkania żadnego pomieszczenia do wyłącznego używania w celach związanych z działalnością gospodarczą nie pozwala na zaliczenie jakichkolwiek wydatków związanych z tym mieszkaniem do firmowych kosztów uzyskania przychodu.

 

Zatem aby móc ująć w kosztach firmowych wydatki na mieszkanie, podatnik musi wyodrębnić konkretne pomieszczenie lub całe mieszkanie na cele działalności gospodarczej.

 

Koszty działalności prowadzonej w lokalu mieszkalnym służącym również celom prywatnym można zaliczyć proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni użytkowej. Załóżmy, że podatnik przeznaczył na prowadzenie działalności gospodarczej pokój o powierzchni 19 m2. Powierzchnia całego mieszkania wynosi 64 m2. Wskaźnik wyniesie więc:

 

(19 m2 × 100) : 64 m2 = 29,69%.

 

W związku z tym, jeśli wartość wydatków za media wyniosła przykładowo 460 zł, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki w wysokości 136,57 zł (460 zł × 29,69%).

 

W tym miejscu należy podkreślić, że to podatnik określa część kosztów związanych z mediami, które służą działalności gospodarczej. Powinien jednak umieć udowodnić, że akurat taka, a nie inna część tych kosztów związana jest z działalnością gospodarczą. Stanowisko takie zajmują też organy podatkowe. Jak czytamy w jednym z pism:

 

„Przepisy podatkowe nie ustalają generalnie zasad rozliczania mediów wspólnych takich, jak energia elektryczna, c.o. oraz fundusz remontowy i opłaty administracyjne, gdy lokal mieszkalny w części jest wykorzystywany do działalności gospodarczej. Tak więc na podatniku spoczywa ciężar rzetelnego rozdziału wydatków przypadających na działalność gospodarczą oraz wykazania istnienia związku (...) tych wydatków z przychodem. Reasumując powyższe, jeśli zatem wydatki związane z eksploatacją lokalu w części przypadającej na działalność gospodarczą, zdaniem Podatniczki stanowią taki udział kwoty obejmującej całość opłat eksploatacyjnych za ten lokal, to stanowisko zawarte we wniosku należy uznać za prawidłowe” – postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 26 czerwca 2007 r., PD/415-11/2007.

 

(…)

 

Osoba, która zdecydowała się na prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu w gminie, w celu ustalenia, czy spowoduje to przekształcenie mieszkania w lokal użytkowy. Stawka podatku zależy od decyzji gminy oraz od ustalonych przez nią, na podstawie uchwały, stawek. Wyznacznikiem są ogłaszane w drodze obwieszczenia Ministra Finansów wysokości maksymalnych stawek podatku od nieruchomości.

 

Zmiana sposobu użytkowania lokalu ma miejsce w sytuacji, gdy mieszkanie w całości lub w wydzielonej części służy wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast przedsiębiorca prowadzi firmę w pomieszczeniu, które wykorzystywane jest również do celów mieszkalnych, wówczas nie ma podstaw do zmiany stawki opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

 

Dlatego samo zarejestrowanie firmy we własnym mieszkaniu nie jest podstawą do płacenia wyższego podatku – inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy przedsiębiorca wydziela np. cały pokój i tworzy w nim biuro lub gabinet lekarski, a inaczej, gdy w części pomieszczenia wykorzystywanego również do celów mieszkalnych stawia biurko, komputer i regał z kilkoma segregatorami. Druga z opisanych sytuacji nie może stanowić podstawy do zwiększenia stawki podatku od nieruchomości.

 

Przy ocenie stanu faktycznego organ bierze pod uwagę warunki określone prawie budowlanym, zgodnie z którym przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi, albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie bądź było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne, podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

 

Na marginesie wskazać należy, że przepisy te obowiązują od dłuższego czasu, a nie od stycznia 2018 r.

 

W świetle przedstawionego stanowiska organów podatkowych nie może Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatków na pomieszczenie w mieszkaniu, które wykorzystuje Pan zarówno na cele mieszkaniowe, jak i firmowe. Jednakże od takiego pomieszczenia płaci Pan niższy podatek od nieruchomości.

 

Jeżeli dokona Pan wydzielenia pokoju wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniem celów prywatnych), to może Pan wydatki na to pomieszczenie zaliczyć do kosztów podatkowych. Jednocześnie należy zgłosić ten fakt do gminy i odprowadzić wyższy podatek od nieruchomości w zakresie pomieszczenia wykorzystywanego na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus 2 =

01.02.2019

Tu jest opisane coś przeciwnego, tzn że nowa interpretacja jest taka że można jednak odliczać część kosztów na mieszkanie, bez wydzielonej części na prowadzenie dzuiałalności:
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/koszty/770753,Dzialalnosc-gospodarcza-w-mieszkaniu-a-koszty-nie-trzeba-juz-wydzielac-pomieszczenia-specjalnie-na-biuro.html

ma m

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl