Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bigamia – ślub z obcokrajowcem mimo zawarcia małżeństwa w Polsce

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 15.10.2010

Moja matka formalnie jest w związku małżeńskim z moim ojcem (nigdy nie wzięli rozwodu), jednak od 15 lat mieszka w Australii, gdzie zawarła związek małżeński z innym mężczyzną. Chciałabym jednak, by mnie niebawem odwiedziła, ale obawiam się, czy w Polsce nie zostanie zatrzymana z powodu bigamii?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 206 Kodeksu karnego „kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

W opisanym przez Panią przypadku w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy w świetle polskiego prawa Pani mama zawarła drugi związek małżeński (czy ma miejsce bigamia). Zgodnie z przepisem art. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego „stan cywilny osoby stwierdza się na podstawie aktów sporządzonych w księgach stanu cywilnego”. Rejestracji podlega także zawarcie małżeństwa. Do skuteczności małżeństwa zawartego za granicą na terytorium Polski niezbędne zatem wydaje się dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa sporządzonego za granicą w trybie art. 73 ust. 1 ustawy. Zgodnie z przywołanym przepisem transkrypcja może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

 

Przepis art. 4 stanowi zaś, że „akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych”. Stanowisko to potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego, który w uzasadnieniu orzeczenia z dnia 13.06.2000 r., o sygn. akt III CKN 260/00, wyraził pogląd, że skoro akt małżeństwa sporządzony za granicą nie został wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego, to w świetle prawa polskiego brak jest dowodu zdarzenia prawnego w postaci zawarcia tegoż związku małżeńskiego.

 

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu orzeczenia z dnia 10.04.1969 r., sygn. akt II CR 59/60, zawarł jednak odmienną tezę: pomimo regulacji zawartej w art. 4 ustawy akt stanu cywilnego nie ma znaczenia konstytutywnego, a jedynie deklaratoryjny, brak rejestracji zdarzenia w księdze stanu cywilnego nie pozbawia zatem samego zdarzenia jego skuteczności.

 

Wcześniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego wyjaśniało, że akty stanu cywilnego stanowią jedynie rejestrację zdarzeń (nakazaną przez ustawę), same w sobie nie stwarzając nowego stanu prawnego.

 

Wydaje się zatem, że w omawianej sytuacji należy wyraźnie rozróżnić skuteczność zawarcia za granicą drugiego, bigamicznego małżeństwa i kwestię ujawnienia tego faktu w polskich księgach stanu cywilnego. Do kwestii dopuszczalności i skuteczności zawarcia małżeństwa za granicą zastosowanie będą miały w pierwszej kolejności przepisy Prawa prywatnego międzynarodowego. Małżeństwo zostanie zatem zawarte skutecznie, jeśli zostaną spełnione wymogi określone w art. 14 i 15 tejże ustawy.

 

Podzielając przywołany wyżej pogląd Sądu Najwyższego, stwierdzić należy, że małżeństwo takie wywiera skutki od chwili jego zawarcia, niezależnie od tego, czy zostanie wpisane do polskich ksiąg stanu cywilnego.

 

Zakładając, że w niniejszej sprawie nigdy nie było prowadzone postępowanie przez prokuraturę, należy uznać, że jest niewielkie prawdopodobieństwo, iż Pani mama zostanie zatrzymana w chwili przyjazdu do Polski. Ponadto zgodnie z art. 101 Kodeksu karnego karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 5 – jeśli miała miejsce bigamia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + X =

»Podobne materiały

Majątek a powtórne małżeństwo

Jestem wdowcem i zamierzam ponownie poślubić kobietę, która też jest wdową. Oboje posiadamy po dwoje dzieci z poprzednich małżeństw. Posiadamy także dobra w postaci nieruchomości itp. Czy po zawarciu małżeństwa współmałżonka będzie miała prawo do zdobytego przeze mnie wcześniej majątku? Czy należy c

 

Ciągłe kontrolowanie przez męża - co zrobić?

Od dłuższego czasu mój mąż w jakiś sposób kontroluje mój telefon, odsłuchuje moje rozmowy, sprawdza, gdzie jestem, nie mogę się nigdzie ruszyć poza miejsce, w którym mówiłam, że będę. Podejrzewa mnie o niewierność. Niesłusznie. Do niczego takiego nie doszło, ale nie mam zamiaru tłumaczyć mu się z ka

 

Opieka nad chorym mężem

Mój brat jest po ciężkim wypadku. Żona niby się nim opiekuje, ale nie zapewnia mu np. rehabilitacji. Część rzeczy dla chorego (np. pieluchy, lekarstwa) kupują nasi rodzice. Nie chce zrozumieć, że jako żona jest odpowiedzialna finansowo za opiekę nad mężem. Chciałaby wszystko zrzucić na swoich teśció

 

Zakup mieszkania bez udziału męża

Czy żona może kupić mieszkanie za pieniądze podarowane jej przez syna bez udziału męża? Nie chodzi w tym wypadku o jego zgodę, ale o fakt, że nie będzie mógł uczestniczyć we wszystkich formalnościach związanych z kupnem (np. przy podpisywaniu umowy przedwstępnej z deweloperem). Chciałabym sama to za

 

Zawarcie małżeństwa za granicą

Mój narzeczony jest obywatelem USA, ja jestem Polką. Myślimy o zawarciu małżeństwa za granicą, w stanie Louisiana. Mieszkamy i nadal będziemy mieszkać w Polsce. Narzeczony ma pewien dług. Co mam zrobić, aby zabezpieczyć się przed ewentualną koniecznością spłaty długu? Czy będziemy podlegać prawu USA

 

Czy opiekun prawny może starać się o alimenty?

Od 5 lat ponoszę samodzielnie koszty utrzymania mojej schorowanej mamy. Przebywa ona w prywatnym ośrodku, który opłacam. Zapewniam jej też leki i dodatkową rehabilitację. Mój brat nie interesuje się mamą i nie dokłada się do pomocy dla niej. Udało mi się załatwić ubezwłasnowolnienie całkowite mamy,

 

Przepisanie nieruchomości tylko na syna z pominięciem jego żony

Mój ojciec jest współwłaścicielem nieruchomości kamienicy. Jej status to współwłasność. Ojciec chciałby przekazać tylko mi te udziały w nieruchomości, wyłączając z nich moją żonę. Żona ma z pierwszego małżeństwa dzieci, które w ojca założeniu nie miałyby w przyszłości dostać udziałów w tej nieruchom

 

Przeniesienie majątku spółki cywilnej do działalności jednoosobowej

Jest dwóch wspólników spółki cywilnej (rodzina: brat i siostra). Jeden ze wspólników chce zakończyć działalność gospodarczą, a drugi chce ją prowadzić dalej. Jaka jest najkorzystniejsza forma zakończenia działalności w spółce cywilnej i przeniesienie całego majątku do indywidualnej działalności gosp

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »