Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bierność pełnomocnika współwłaściciela w sprawie o eksmisję

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.04.2016

Brat i ja jesteśmy współwłaścicielami domu (po rodzicach). Nie została zniesiona współwłasność. Ja mieszkam w tym domu na parterze, a na górze patologiczna rodzina, którą chcę eksmitować (kilkanaście lat temu sami ją wprowadziliśmy do opieki nad mamą). Powodem eksmisji jest niepłacenie czynszu od wielu lat i wypowiedzenie przez nas umowy najmu. Mój brat udzielił pełnomocnictwa we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości swojej córce, mojej bratanicy, która jest radcą prawnym. Mój adwokat chce pełnomocnictwa także mojej bratanicy, bo obawia się, że sąd bez tego uzna nieważność postępowania. Bratanica nie odpowiada na listy, e-maile, nie odbiera telefonu. W jaki sposób można ją „zmusić” do udzielenia pełnomocnictwa lub do udziału w sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani pytania wynika, iż jest Pani współwłaścicielem nieruchomości budynkowej wraz z bratem. Pani zamieszkuje parter tej nieruchomości. Pierwsze piętro zajęte jest przez patologiczną rodzinę, którą chce Pani eksmitować. Powodem eksmisji jest niepłacenie czynszu od wielu lat i wypowiedzenie przez Panią i brata umowy najmu. Pani brat w przeszłości udzielił pełnomocnictwa we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości swojej córce, która jest radca prawnym. Pani adwokat chce pełnomocnictwa także Pani bratanicy, bowiem obawia się, że sąd bez tego uzna nieważność postępowania.

 

Stosunki pomiędzy radcą prawnym a klientem powinny być oparte na zaufaniu. Utrata zaufania może być podstawą wypowiedzenia pełnomocnictwa przez radcę prawnego. Radca prawny nie może podjąć się prowadzenia sprawy, jeśli nie otrzyma zlecenia od klienta albo od osoby go reprezentującej lub jeżeli sprawa nie zostanie mu powierzona przez właściwy organ. Podejmując się prowadzenia sprawy, radca prawny obowiązany jest ustalić z klientem lub z osobą go reprezentującą zakres świadczonej pomocy prawnej oraz zasady wynagrodzenia. Radca prawny obowiązany jest informować klienta o przebiegu sprawy i jej wyniku w sposób ustalony z klientem. Radca prawny obowiązany jest przestrzegać lojalności i koleżeństwa wobec wszystkich członków samorządu; w szczególności obowiązany jest zawiadomić pełnomocników strony przeciwnej o podjętych bądź zamierzanych czynnościach procesowych na rozprawie, zmierzających do jej odroczenia bądź zawieszenia postępowania. Radcowie prawni powinni udzielać sobie pomocy i służyć radą w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu, o ile to nie szkodzi interesom podmiotów, na których rzecz świadczą pomoc prawną.

 

W mojej ocenie szansą w niniejszej sprawie jest przepis art. 201 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Eksmisja z nieruchomości stanowiącej współwłasność uznać należy za działanie przekraczające zwykły zarząd rzeczą wspólną. W takiej sytuacji, jeżeli miedzy Panią a bratem (a w zasadzie jego pełnomocnikiem) nie ma zgody, zasadne jest skierowanie sprawy do sądu z wnioskiem o upoważnienie do żądania dokonania czynności, tj. udzielenia pełnomocnictwa Pani adwokatowi.

 

Zgodzić należy się z wątpliwością Pani adwokata, jakoby w przyszłości zachodziło niebezpieczeństwo unieważnienia postępowania. Wskazać należy bowiem na pogląd wyrażony w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2006 r., sygn. akt I ACa 829/2005, zgodnie z którym „czynności prawne dokonane bez zachowania wymagań z art. 199 kc (a zatem bez koniecznej zgody wszystkich współwłaścicieli lub stosownego orzeczenia sądu), czy z art. 201 kc (bez zgody większości współwłaścicieli lub zastępującego ją upoważnienia sądu) są bezwzględnie nieważne, nie mogą być później potwierdzone przez innych współwłaścicieli, a ich ewentualne skutki mogą powstać jedynie w granicach ochrony osób trzecich działających w dobrej wierze”.

 

Przez czynności zwykłego zarządu rzeczą powszechnie rozumie się załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. W mojej ocenie eksmisja lokatorów należy zatem do czynności przekraczających swym zakresem zwykły zarząd.

 

W mojej ocenie w chwili obecnej zasadne jest wystąpienie z wnioskiem o upoważnienie do dokonania określonej czynności, tj. udzielenia pełnomocnictwa Pani adwokatowi do przeprowadzenia postępowania eksmisyjnego. Podstawę prawną wniosku stanowi art. 201 Kodeksu cywilnego. Wniosek powinien być należycie opłacony. Opłatę w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus trzy =

»Podobne materiały

Zniesienie współwłasności albo w drodze umowy między współwłaścicielami, albo przez sąd

Po rozwodzie pogodziliśmy się z mężem i żyliśmy nadal razem. Urodziło się nam drugie dziecko. W tym też czasie kupiliśmy jedną działkę (oboje jesteśmy właścicielami), a drugą (graniczącą z pierwszą) otrzymaliśmy w darowiźnie dla obojga od rodziców eksmęża. Były mąż rozpoczął budowę domu na darowanej

 

Korzystanie z części wspólnej

Mieszkamy w domu jednorodzinnym na parterze; piętro zajmuje sąsiadka (właścicielka) ze swoim konkubentem. Jedno z pomieszczeń (korytarz prowadzący do piwnicy) jest wspólne. Ostatnio w środku nocy nietrzeźwy konkubent wszedł do wspólnego korytarza, hałasując. Żona zwróciła mu uwagę, a on zaczął się a

 

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości

Moi rodzice są w 50% współwłaścicielami nieruchomości. Pozostałe udziały należą do obcych nam osób – dwóch braci. Rodzice chcieliby sądownie znieść tę współwłasność. Niestety nie ma możliwości fizycznego wydzielenia udziałów. Sytuację komplikuje fakt, że z jednym z braci brak jest jakiegokolwi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »