.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Unieważnienie umowy sprzedaży mieszkania podpisanej pod przymusem

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 16.05.2008

Jakiś czas temu mój mąż pozaciągał ogromne długi, a po rozwodzie wyjechał za granicę. Wierzyciel nachodził mnie i strasząc żądał zwrotu pieniędzy. Postanowiłam więc sprzedać mieszkanie by go spłacić. Człowiek ten wymusił na mnie sporządzenie umowy przedwstępnej na kupno mieszkania. W potwierdzonym notarialnie dokumencie zawarte jest, że wypłacił mi 100 000 zł (ponoć tyle wynosi dług), a pozostałe 20 000 zł wpłaci później. Dokonał także wpisu do księgi wieczystej o umowie przedwstępnej. Nie dość, że nie dostałam żadnych pieniędzy to na dodatek zostałam w zasadzie bez mieszkania. W jaki sposób unieważnić tę sporządzoną pod przymusem umowę? Czy mogę mieszkanie sprzedać innej osobie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej sytuacji powinna Pani przede wszystkim podjąć kroki w celu uchylenia się od skutków oświadczenia woli, które Pani złożyła pod wpływem groźby. Uchylenie się od skutków oświadczenia woli następuje przez złożenie drugiej stronie czynności prawnej stosownego oświadczenia woli na piśmie. Dlatego też powinna Pani przesłać na ręce osoby, która była drugą stroną zawartej umowy przedwstępnej pisemne oświadczenie o uchyleniu się od oświadczenia woli złożonego pod wpływem groźby, a zawartego w przedwstępnej umowie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 

W oświadczeniu należy sprecyzować jakiej umowy oświadczenie dotyczy (data, komu zostało złożone, w której kancelarii notarialnej została zawarta, nr repertorium). W następnej kolejności warto złożyć w sądzie pozew przeciwko osobie, której złożyła Pani oświadczenie woli pod wpływem groźby. Będzie to powództwo o ustalenie w trybie art. 189 Kodeksu cywilnego.

 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego panuje pogląd, iż możliwość uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli następuje przez złożenie innej osobie stosownego oświadczenia na piśmie, którym może być również pozew wniesiony przeciwko tej osobie. Wówczas datę uchylenia się od skutków oświadczenia woli stanowi chwila doręczenia pozwu. Tak więc może pominąć Pani złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków czynności prawnych osobie, z którą Pani zawarła umowę i od razu złożyć w sądzie pozew przeciwko tej osobie o ustalenie, że uchyliła się Pani skutecznie od oświadczenia woli złożonego pod wpływem bezprawnej groźby.

 

W toku postępowania sąd będzie badał czy zawarła Pani umowę przedwstępną pod wpływem bezprawnej groźby, tzn. takiej, że z okoliczności wynika, że mogła się Pani obawiać, iż Pani lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe. Sąd również będzie badał czy Pani pisemne oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli zostało złożone przed upływem roku od chwili, kiedy stan obawy, że groźby zostaną spełnione ustał.

 

Z pani pytania wynika, że stan obawy wywołany groźbą nadal trwa i dlatego skutecznie może Pani się uchylić od oświadczenia woli złożonego pod wpływem groźby. Ze złożeniem oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem bezprawnej groźby nie musi Pani czekać do zakończenia postępowania karnego.

 

Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania nie powoduje, że nie ma Pani możliwości sprzedania lokalu innej osobie. Może Pani sprzedać mieszkanie innej osobie. Niedotrzymanie zobowiązania zawartego w umowie przedwstępnej ma ten skutek, że po stronie kupującego powstanie roszczenie o złożenie oświadczenia woli o przeniesieniu własności nieruchomości lub naprawienia szkody, jaką osoba uprawniona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej.

 

Jeżeli osoba, z którą zawarła Pani umowę przedwstępną wystąpi ze swoimi roszczeniami na drogę postępowania sądowego również w tym postępowaniu będzie Pani mogła powoływać się na uchylenie się od skutków zawartej umowy ze względu na to, że złożyła Pani oświadczenie pod wpływem groźby karalnej. Podkreślę, że roszczenia z tytułu zawartej umowy przedwstępnej powstają dopiero z upływem terminu w jakim zobowiązała się Pani do przeniesienia własności. W Pani sytuacji najlepiej złożyć pisemne oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem groźby bezprawnej.

 

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu jest skuteczne z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia osobie, która stosowała wobec Pani groźbę bezprawną. Niezależnie od czynności zmierzających do uchylenia się przez Panią od złożonego oświadczenie woli zawartego w umowie przedwstępnej może Pani sprzedać nieruchomość. Wpis w księdze wieczystej o tym, iż została zawarta umowa przedwstępna nie powoduje, że notariusz odmówi sporządzenia umowy sprzedaży mieszkania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »