.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezumowne korzystanie z nieruchomości przez byłego męża zajmującego wspólne mieszkanie

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 05.08.2013

Dwa lata temu rozwiodłam się z mężem, ale nie uregulowaliśmy do tej pory kwestii podziału majątku. Od chwili rozwodu mój mąż mieszka w mieszkaniu, które kupiliśmy wspólnie w trakcie trwania małżeństwa. Dodam, że to ja ponoszę większość kosztów związanych z utrzymaniem tego lokalu. Czy mam prawo żądać od niego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości np. w wysokości połowy czynszu, który otrzymalibyśmy za wynajem mieszkania na wolnym rynku? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wszystkie składniki majątku, które zostały nabyte przez Państwa w trakcie małżeństwa, stanowią Państwa majątek wspólny. Jak sama Pani pisze, mieszkanie, w którym zamieszkuje obecnie Pani mąż, zakupili Państwo w okresie małżeństwa, a więc należy ono do majątku wspólnego. W związku z tym zarówno Pani, jak i Pani mąż mają prawo swobodnie korzystać z nieruchomości. Taki stan może utrzymywać się aż do chwili, gdy podzielą Państwo majątek i ustalą, komu mieszkanie należy się na wyłączność. Ponieważ Pani mąż jest współwłaścicielem połowy mieszkania, może korzystać z tego mieszkania swobodnie. Zgodnie bowiem z art. 206 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) „każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”.

 

Jak wynika z powyższego przepisu, każdy ze współwłaścicieli ma uprawnienie do bezpośredniego korzystania z rzeczy wspólnej. Może posiadać całą rzecz i korzystać z całej rzeczy, tak długo jak nie narusza to Pani praw. Sam fakt przebywania przez męża w Państwa mieszkaniu nie narusza Pani praw; zarówno Pani, jak i Pani małżonek mogą w nim zamieszkiwać. Jeżeli jednak mąż zabrania Pani wstępu do mieszkania czy wymienił bez Pani zgody zamki, może się Pani bronić przed jego zachowaniem poprzez wystąpienie na drogę postępowania sądowego z pozwem o dopuszczenie do współposiadania, które należy realizować w drodze procesu sądowego.

 

W sytuacji, gdy mąż mieszka w lokalu, ale to Pani pokrywa opłaty związane z jego utrzymaniem, będzie Pani mogła w postępowaniu działowym żądać od niego zwrotu połowy stałych opłat za mieszkanie oraz całości opłat, które zostały przez niego wygenerowane (np. woda, światło itp.). Będzie to Pani rozliczać jako swoje nakłady na majątek wspólny.

 

Ponieważ Pani mąż jest współwłaścicielem mieszkania i ma prawo w nim zamieszkiwać, nie może Pani dochodzić od niego zapłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Z bezumownym korzystaniem z mieszkania mielibyśmy do czynienia, gdyby Pani mąż zajmował je bez tytułu prawnego. Jako współwłaściciel mieszkania posiada jednak tytuł prawny do korzystania z niego. Jedynie w sytuacji, gdyby Państwo ustalili, jaka część mieszkania przysługuje Pani (np. 2 pokoje i 1 łazienka), a mąż korzystałby z Pani części bez Pani zgody, mogłaby Pani wystąpić z roszczeniem o zapłatę odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z Pani części mieszkania.

 

Proponuję po prostu, by złożyła Pani w sądzie wniosek o podział majątku wspólnego lub – jeżeli mąż zgodzi się na ugodowy podział – by udali się Państwo do notariusza i spisali tam umowę w formie aktu notarialnego. W przypadku pozwu składanego do sądu właściwy jest wydział cywilny sądu rejonowego, w okręgu którego znajduje się Państwa majątek. Jeżeli złożą Państwo zgodny wniosek o podział majątku, opłata od wniosku wyniesie 300 zł. Jeśli wniosek nie będzie zawierał zgodnej propozycji podziału, opłata wynosi 1000 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »