Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezudziałowy charakter wspólności łącznej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 21.01.2015

Istotą współwłasności łącznej, w przeciwieństwie do współwłasności ułamkowej, jest jej bezudziałowy charakter. Współwłasność łączna związana jest zawsze z innym stosunkiem prawnym, wobec którego pełni rolę służebną.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego1 współwłasność może być albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Natomiast zgodnie z art. 196 § 2 Kodeksu cywilnego – współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Oznacza to, że współwłasność łączna nie posiada samodzielnego bytu, związana jest ona zawsze z innym stosunkiem prawnym, wobec którego pełni rolę służebną.

 

Stosunkami prawnymi, z których może wynikać współwłasność łączna, są w szczególności:

 

  1. ustawowa małżeńska wspólność majątkowa, o której mowa w art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego2;
  2. umowna małżeńska wspólność majątkowa, o której mowa w art. 47 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
  3. umowa spółki cywilnej (art. 860 Kodeksu cywilnego);
  4. umowy spółek osobowych, uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych3;
  5. współwłasność niepodzielna nieruchomości lub ich części, na których znajdują się cmentarze grzebalne użytkowane wspólnie przez Kościół Katolicki Mariawitów i Kościół Starokatolicki Mariawitów.

 

Bezudziałowy charakter współwłasności łącznej ma to znaczenie, że współwłaściciel nie może rozporządzać swoim prawem we własności samodzielnie, bez porozumienia z innymi współwłaścicielami. Może jednak pod pewnymi warunkami korzystać z rzeczy, do której przysługuje mu prawo własności w ramach współwłasności łącznej. Przykładowo, zgodnie z art. 341 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka. Jednakże zgodnie z art. 35 K.r.o. w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

 

Współwłasność łączna ma charakter tymczasowy i trwa do chwili, do której istnieje stosunek podstawowy, z którego ona wynika. W razie ustania stosunku podstawowego współwłasność ta traci charakter współwłasności łącznej, a każdy ze współwłaścicieli może domagać się podziału majątku i ustanowienia współwłasności ułamkowej, która ma udziałowy charakter (zgodnie z art. 198 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli).

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 21.01.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus I =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki