Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezskuteczność egzekucji z powodu pozornych obciążeń

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 07.03.2012

Jestem wierzycielem dłużnika, nie mogę jednak wyegzekwować długu (brak majątku). Co więcej, dłużnik umówił się z byłą żoną na alimenty na dzieci w kwocie 2000 zł, podczas gdy sam zarabia 1800 zł. Egzekucja jest więc bezskuteczna. Czy mogę pozwać dłużnika o czyn z art. 300 § 1 Kodeksu karnego (pozorne obciążenie)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem poruszony przez Pana nie jest odosobnionym przypadkiem. Wiem, że to nie stanowi żadnej pociechy, ale pozwala sądom na jego zauważenie.

 

Na pewno bierne akceptowanie takiego stanu rzeczy nie spowoduje zmiany tych sztucznie i pozornie wygenerowanych alimentów. Na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego stworzono taką możliwość kreowania tychże stosunków tylko określonej i zamkniętej grupie podmiotów, stwarza to problem braku legitymacji procesowej do ingerowania poprzez powództwo czy wnioski do sądu, który alimenty ustalił, o ich zmianę lub zniesienie, bo legitymowani są tu tylko zobowiązani do alimentacji albo do niej uprawnieni.

 

Słusznie jednak rozpoczął Pan poszukiwania na gruncie innych dziedzin prawa – odniosę się więc teraz do Pańskiego zapytania o możliwość zastosowania art. 300 §   Kodeksu karnego, który brzmi: „kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Z cytowanego przepisu interesuje nas wyróżniona część dyspozycji, gdyż zawiera ona przesłanki odpowiadające powstałej sytuacji. Problem polega na tym, że przesłanki te muszą zostać udowodnione w postępowaniu karnym, aby sąd zastosował sankcję. Chodzi o udowodnienie „pozorności obciążenia”. Jest to tym trudniejsze, że źródłem owego obciążenia jest ugoda sądowa, a więc dokument niepochodzący od dłużnika ani też powstały w wyniku dokonanej przez niego czynności prawnej – jednak pozostaje ugodą, a więc oświadczeniem woli, co pozwala w mojej ocenie zastosować przepisy Kodeksu cywilnego, a dokładnie art. 83:

 

„Art. 83. § 1. Nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności.

 

§ 2. Pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze”.

 

Widać w wyróżnionych powyżej fragmentach przepisów, że pozorne oświadczenie woli jest nieważne, jednak u Pana i „oszustów alimentacyjnych” (nazwę ich tak na nasz użytek) wymaga to dodatkowo udowodnienia złej woli drugiej strony, tj. żony dłużnika. Ponadto do wytoczenia tego rodzaju powództwa o stwierdzenie pozorności oświadczenia woli (tj. zawarcia ugody) legitymowany jest każdy, kto ma w tym interes prawny, tzn. wierzyciel dłużnika także.

 

Teraz ma Pan pełny obraz sytuacji i instrumentów prawnych, którymi dysponuje Pan w „walce” z nieuczciwą praktyką alimentacyjną. Dodam jedynie, że drogi cywilna i karna mogą być realizowane jednocześnie przez odpowiednimi organami (sąd cywilny i organy ścigania lub sąd karny). Na pewno wszelkie dowody i dokumenty powinny być przedkładane w obu postępowaniach, a sądy cywilny i karny winny wiedzieć o równolegle realizowanych roszczeniach, natomiast akta sprawy alimentacyjnej powinny zostać powołane jako dowód w obu sprawach – dzięki ich włączeniu do akt tych spraw, zyska Pan nowe źródło dowodów i informacji – w jaki sposób przebiegło postępowania alimentacyjne.

 

Nie jest to łatwa droga, ale możliwa do realizacji – wszystko zależy od odpowiedniego udowodnienia i udokumentowania pozorności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus I =

05.12.2012

a jaka jest opłata od pozwu o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli w ugodzie alimentacyjnej> i czy składa sie do sadu cywilnego czy rodzinnego? ktoś wie?

and78

»Podobne materiały

Sprzedaż nieruchomości a hipoteka domu

Ja i moja żona rozwodzimy się, dlatego zdecydowaliśmy się sprzedać wspólny dom, który i tak jest własnością banku, ale bank wyraził zgodę na sprzedaż. Jest potencjalny kupiec, ale martwi nas jeszcze sprawa długów żony z działalności gospodarczej. Czy komornik może zająć dom np. w części żony? Kiedy

 

Przedawnienie nakazu zapłaty

Wczoraj dostałem od komornika zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego. Nakaz zapłaty sprzed kilku lat został zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Czy doszło do przedawnienia tego nakazu? Jak uniknąć egzekucji lub chociaż odsetek?

 

Egzekucja z rachunku bankowego

Jest prowadzone wobec mnie postępowanie egzekucyjne. Zajęto mi rachunek bankowy na który wpływają pieniądze z MOPS. To moje jedyne pieniądze. Jak wystąpić do urzędu o wyłączenie tych środków spod egzekucji? Czy one mogą być zajęte przez komornika?

 

Naruszenie dóbr osobistych przez firmę windykacyjną

Po wyroku sądowym spłaciłem dług do banku. Po pewnym czasie odezwała się firma windykacyjna i żąda ode mnie spłaty długu większego niż miałem do zapłaty, doliczając sobie odsetki. Czy firma windykacyjna ma prawo przysyłać mi listy z pogróżkami i dzwonić w tej sprawie? Czy mam obowiązek płacić firmie

 

Dług w SKOK-u

Miałam do spłaty pożyczkę w SKOK-u. W lipcu 2013 r. pozbawiono mnie członkostwa w Kasie, ponieważ nie zgodziłam się na zmiany w regulaminie. Nie wiedziałam, że mam obowiązek spłacić od razu resztę długu i nadal płaciłam rady co miesiąc. Po kilku miesiącach zorientowałam się, że moje konto zostało za

 

Zablokowanie emerytury

Czy komornik sądowy ma prawo zablokować mi całą emeryturę? Dodam, że od 6 lat mieszkam za granicą, nie odbierałam żadnych listów czy wezwań sądowych.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »