Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadośćuczynienie za bezprawne wykorzystanie zdjęć

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.12.2016

Zauważyłem, iż jedna z firm w prezentacji towaru wykorzystuje moje zdjęcia bez mojej zgody. Wysłałem wiadomość (e-mail) z żądaniem ich usunięcia. Niestety nie dostałem odpowiedzi. Co mogę w tej sytuacji zrobić oraz czy na tym etapie mogę żądać zadośćuczynienia za bezprawne wykorzystanie mojej własności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zadośćuczynienie za bezprawne wykorzystanie zdjęć

Fot. Fotolia

Poniżej przedstawiam opinie prawną o ewentualnych możliwościach związanych z bezprawnym wykorzystaniem zdjęć.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż przedmiotem prawa autorskiego, które w Pana przypadku ma istotne znaczenie, jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: plastyczne, fotograficzne, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne.

 

Utwór w literaturze oraz w orzecznictwie (określany również jako „dzieło”) jest dobrem prawnym, który stanowi przedmiot niematerialny, co z kolei powoduje, że nie jest rzeczą.

 

W treści pytania wskazuje Pan, iż doszło do wykorzystania Pana zdjęć. Niestety nie wskazuje Pan, czy mamy do czynienia ze zdjęciami aranżowanymi, czy też ze zdjęciami tzw. packshot. Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję jednak, że mamy do czynienia ze zdjęciami aranżowanymi, bowiem w przypadku packshot ustalenie pochodzenia zdjęcia jest niezmiernie trudne.

 

Powyższe będzie miało dla Pana istotne znaczenie, bowiem powszechnie przyjmuje się, że aby wytwór niematerialny, tj. m.in. zdjęcie można było zakwalifikować jako „utwór” powinny być spełnione następujące wymogi: stanowić rezultat pracy człowieka (twórcy), stanowić przejaw działalności twórczej, mieć indywidualny charakter. Innymi słowy utworem można nazwać jedynie przejaw, wytwór intelektu człowieka, który jest rezultatem działalności o charakterze twórczym (kreacyjnym). Chodzi zatem o to, by każde zdjęcie miało oryginalny charakter, tj. subiektywnie różniło się od innych. Jak podkreśla się w literaturze, „cechę tą często określa się mianem »oryginalności«, która zrealizowana jest wówczas, gdy istnieje subiektywnie nowy wytwór intelektu. Przedstawiona w art. 1 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych legalna definicja utworu potwierdza, iż zakresem ochrony objęty może być wyłącznie uzewnętrzniony przejaw działalności twórczej, cechujący się oryginalnością i indywidualnością.”

 

Naruszenie autorskich praw majątkowych w opisanym przypadku stanowi takie korzystanie z utworu, tj. Pana zdjęcia, które odbywa się bez zgody podmiotu prawa lub bez zezwolenia wynikającego z ustawy.

 

Zgodnie z art. 79 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych „w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych podmiotowi prawa przysługują roszczenia:

 

1) zaniechania naruszenia,

2) wydania uzyskanych korzyści,

3) zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia,

4) naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli działanie naruszającego było zawinione”.

 

Ustawodawca zabezpieczył zatem prawa takich osób jak Pan, w ten sposób, że może dążyć do zminimalizowania negatywnych skutków działań podejmowanych przez pozwanego, tj. naruszającego Pana prawa. Roszczenie powyższe może być przez Pana dochodzone zarówno wówczas gdy dochodzi do naruszenia, jak też wówczas gdy naruszenie takie jest możliwe w przyszłości. W Pana przypadku mamy do czynienia z sytuacją pierwszą, albowiem doszło już do naruszenia.

 

Ponadto może Pan także wystąpić z roszczeniem o wydanie korzyści uzyskanych przez naruszyciela w związku z bezprawnym korzystaniem z utworu.

 

Warto jednak podkreślić, że pojęcie uzyskanych korzyści, o którym mowa powyżej, nie jest tożsame z wszystkimi korzyściami, tj. całym zyskiem netto, który rzekomo miał osiągnąć podmiot wykorzystujący Pana zdjęcia. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 1991 r., sygn. akt ACr 215/91, roszczenie to obejmuje tylko te korzyści, które pozostają w normalnym związku przyczynowym z dokonanym naruszeniem.

 

Zamiast roszczenia omówionego powyżej roszczenia podmiot prawa może wystąpić z żądaniem zapłaty w podwójnej, a gdy naruszenie było zawinione w potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia.

 

Jeżeli zdecyduje się Pan na wystąpienie z jednym z powyższych żądań, to na Panu jako na podmiocie prawa ciąży obowiązek wykazania, poza faktem naruszeniem prawa, wysokości szkody, która winna obejmować stratę, jak i utracone korzyści, jak również związek przyczyno-skutkowy pomiędzy wykorzystaniem zdjęcia, a szkodą.

 

Zgodnie z art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy z zakresu ochrony praw autorskich rozpoznają sądy okręgowe miejscowo właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego (tj. osoby naruszającej autorskie prawa majątkowe).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + II =

»Podobne materiały

Alimenty dla dziecka po osiągnięciu pełnoletności

Od kilku lat opiekuję się synem, który niedługo będzie miał 18 lat. Pobieram zasądzone alimenty na niego od matki poprzez wpłatę na moje konto bankowe. Ostatnio matka przysłała pismo, w którym stwierdza, że od momentu pełnoletności syna alimenty będzie przekazywać dziecku na jego konto bankowe. Dzie

 

Czy sąsiad ma prawo sadzić drzewa na granicy działki?

Mój sąsiad posadził sadzonki brzozy tuż przy granicy działki. Czy ma prawo sadzić drzewa na granicy działki? Co na ten temat mówią przepisy?

 

Zrzeczenie się spadku a zachowek dla dzieci

Mama zrzekła się spadku podczas rozprawy po swoich rodzicach (dokładnej daty nie pamiętam) na rzecz pozostałego rodzeństwa (dziadek zmarł w 1993, roku a babcia w 2009). Czy mi jako synowi, a wnukowi spadkodawców przysługuje jakiekolwiek prawo do spadku (chodzi o domek jednorodzinny, w którym mieszka

 

Zmiana sposobu użytkowania lokalu

Czy wymagana jest zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalno-usługowym (wspólnota mieszkaniowa), jeżeli zorganizuję w tym mieszkaniu biuro projektowe i będę zatrudniał 3-4 osoby?

 

Czy urząd skarbowy ma prawo przesyłać moje dane osobowe innej firmie powiadamiając o zadłużeniu w podatku VAT?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy w świetle przepisów RODO urząd skarbowy ma prawo przesyłać moje dane osobowe – PESEL, adres, regon firmy, NIP – na adres innej firmy, powiadamiając ją o moim zadłużeniu w podatku VAT? Byłem wykonawcą zlecenia powierzonego mi przez t

 

Emerytura mundurowa i cywilna

Czy w świetle uchwały SN z dnia 17.02.2010 r., sygn. akt II UZP 10/09, oraz ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS funkcjonariusz PSP, który nabył prawo do emerytury mundurowej po 30 latach służby oraz przepracował w cywilu 24 lata i nabył prawo do emerytury z FUS,

 

Legalność sprzedaży replik markowych produktów

Planuję otworzyć sklep internetowy z replikami odzieży, butów oznaczonych logo znanych producentów. Znalazłam kilka hurtowni, które handlują tego typu towarami ze znakami oryginalnych firm np. Hugo Boss, Versace itp. O ile wiem, handel tego typu towarem był zabroniony, a teraz kwitnie na b

 

Problem z rozliczeniem kosztów CO we wspólnocie mieszkaniowej

Reprezentuję zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Mamy problem ze sposobem rozliczania kosztów ciepła w naszym bloku. Chodzi o to, że obowiązuje u nas uchwała określająca sposób rozliczania CO. Wszystkie mieszkania są opomiarowane licznikami, jednak liczniki z czasem tracą legalizację i mieszkania z niew

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »