.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Bezprawne użytkowanie nieruchomości i spowodowania pożaru

Odziedziczyliśmy nieruchomość, dom z działką po naszym kuzynie który za życia udostępnił nieruchomość pewnemu znajomemu który hoduje owce. Osoba ta korzysta z nieruchomości i już kilka razy próbowaliśmy się z nim skontaktować w celu opuszczenia i niekorzystania z nieruchomości, ale ciągle nas unika. Zdecydowałam się na przesyłanie mu pisma z nakazem opuszczenia działki, a tymczasem wczoraj doszło tam do pożaru. Mimo interwencji straży pożarnej, dom spłonął. Od ludzi wiemy, że ogień na pewno spowodował ten hodowca, bo w środku przerabiał instalację elektryczną, podłączał jakieś urządzenia. Co w tej sytuacji należy zrobić? Jakie kroki podjąć w związku z pożarem? Czy grożą nam jakieś konsekwencje? Czy powinnyśmy temu hodowcy wytoczyć sprawę o zniszczenie mienia? Czy powinniśmy skontaktować się z policją w celu ustalenia przyczyny pożaru? Hodowca przeprowadził zwierzęta na inny teren, ale nadal jest w tej miejscowości. Dzisiaj z urzędu gminy otrzymaliśmy dokument sporządzony przez Straż Pożarną z działania ratowniczego na naszej nieruchomości.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bezprawne użytkowanie nieruchomości i spowodowania pożaru

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – spowodowanie pożaru

W mojej ocenie, powinni Państwo jak najszybciej podjąć interwencję. W pierwszej kolejności, o ile już nie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze w przedmiocie spowodowania pożaru, powinni Państwo – wiedząc, iż to hodowca spowodował pożar – złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 163 § 1 Kodeksu karnego (K.k.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: 1) pożaru, 2) zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu, 3) eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących, 4) gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”.

 

Indywidualnym dobrem chronionym jest tu bezpieczeństwo powszechne (R.A. Stefański, w: Wąsek (red.), Kodeks karny, t. 1, 2006, s. 454). Powszechność odnosi się do dwóch znamion: wielości osób i wielkich rozmiarów mienia. Inaczej określa dobro chronione G. Bogdan, uznając, że jest nim życie lub zdrowie wielu osób bądź mienie w wielkich rozmiarach, bowiem bezpieczeństwu powszechnemu nie można przyznać statusu autonomicznego dobra prawnego, gdyż jest ono jedynie „pożądanym społecznie stanem charakteryzującym się brakiem zagrożeń dla wskazanych powyżej istotnych wartości” (tenże, w: Zoll (red.), Kodeks karny, t. 2, 2006, s. 406). W orzecznictwie podnosi się również, iż bezpośrednim przedmiotem przestępstwa stypizowanego w przepisie art. 163 K.k. jest ochrona przed zdarzeniami powszechnie niebezpiecznymi, które zostały wymienione w katalogu w art. 163 § 1 K.k. (wyrok SA w Katowicach z 03.07.2003 r., II AKa 214/03, Legalis; wyrok ten został jednak słusznie oceniony krytycznie przez doktrynę, zob. M. Siwek, Glosa).

 

Zakładam, że prokuratura wszczęła powyższe postępowanie, do którego powinni Państwo wstąpić – jeżeli nie, proszę złożyć takie zawiadomienie – mając wiedzę, iż to hodowca spowodował pożar w nieruchomości.

 

Naruszenie cudzej własności – powództwo windykacyjne

Całkiem osobno, hodowca oczywiście narusza Państwa prawo własności i służy Państwu w obecnym etapie powództwo windykacyjne. Zgodnie z treścią art. 222 Kodeksu cywilnego (K.c.): „§ 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą (powództwo windykacyjne)”.

 

Względem hodowcy posiadają Państwo skuteczne roszczenie windykacyjne – o wydanie nieruchomości, albowiem hodowca skutecznie zajął Państwa część nieruchomości i uniemożliwia Państwu władztwo nad nieruchomością. Jeśli osoba władająca rzeczą nie wyda jej dobrowolnie właścicielowi, ten może realizować swoje roszczenie z pomocą stosownego powództwa windykacyjnego. Właściwym trybem postępowania jest tryb procesowy. Sprawy z powództwa o wydanie rzeczy są kwalifikowane jako sprawy o świadczenie i sprawy majątkowe. W przypadku więc braku dobrowolnego opuszczenia nieruchomości, konieczne jest skierowanie sprawy do sądu.

 

Z uwagi na powyższe i opierając się na przedstawionym opisie sprawy, uważam, że powinna Pani skorzystać z powództwa windykacyjnego, gdzie podstawą roszczenie będzie wydanie rzeczy. Obok roszczenia o wydanie może Pani żądać roszczeń uzupełniających (art. 224-229 K.c.), m.in. wynagrodzenia za korzystanie, pogorszenie stanu nieruchomości itp., które stanowić będą uzupełnienie roszczenia.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl