.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Bezprawna rozbiórka części budynku

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.12.2013

Jestem właścicielem murowanego budynku gospodarczego, który częściowo stał na sąsiedniej działce. Pod moją nieobecność sąsiad dokonał bezprawnej rozbiórki części budynku stojącej na jego działce. Co mogę zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej wyjaśniam Panu wątpliwości związane z bezprawną rozbiórką części Pana budynku, dokonaną przez Pana sąsiada.

 

Zasadniczo są dwa stanowiska prawne dotyczące budynku stojącego częściowo na cudzym gruncie.

 

Pierwsze z nich głosi, że część budynku wzniesiona na gruncie sąsiednim jest traktowana jako jego część składowa. W rezultacie właścicielem jednej części budynku jest właściciel gruntu sąsiedniego, podczas gdy prawo własności pozostałego fragmentu budynku przysługuje właścicielowi nieruchomości wyjściowej.

 

Jest i drugie stanowisko, mówiące, że właścicielem budynku jest właściciel gruntu, na którym stoi większa, główna część budynku, lub inaczej – ten, który jest właścicielem nieruchomości, do której ten budynek należy.

 

Wynika to z art. 151 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nie uzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może on żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze”.

 

Przez pojęcie „budynek” należy rozumieć wszelkie budynki w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, jednakże z wyjątkiem tych, które nie zostały trwale z gruntem związane, jak: kioski, baraki lub inne budynki określone w tych przepisach jako tymczasowe. Art. 151 K.c. reguluje bowiem sytuacje powstałe „przy wznoszeniu” budynków (urządzeń), a więc takich, które wymagają „budowy”; budową zaś jest proces wykonywania obiektu budowlanego oraz jego przebudowa i rozbudowa. To zaś wymaga mniej czy bardziej trwałego związania budowli z gruntem w takim stopniu, że odłączenie jej spowodowałoby zasadniczą zmianę. Chodzi więc o połączenie dokonane w sensie fizycznym, nie tylko gospodarczym. Art. 151 K.c. bowiem pełni swoją funkcję tylko w wypadku, gdy budynek został połączony z gruntem w sposób odpowiednio trwały. Urządzeniem może być zbiornik nad- lub podziemny, urządzenia techniczne, anteny itp.

 

Jeżeli roszczenie właściciela gruntu o przywrócenie stanu poprzedniego jest wyłączone, to przysługuje mu ochrona ograniczona do żądania stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej albo do żądania wykupienia przez właściciela nieruchomości wyjściowej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla właściciela nieruchomości sąsiedniej znaczenie gospodarcze. Roszczenia te i wybór między nimi należą do właściciela nieruchomości, której granicę przekroczono; on musi rozstrzygnąć, którego roszczenia będzie dochodził. Wybór raz dokonany wiąże go. Może być dokonany przez oświadczenie woli w dowolnej formie, w tym także przez wniesienie pozwu.

 

Na pewno sąsiad nie mógł dokonać rozbiórki części budynku – było to działanie bezprawne. Pana sąsiad dokonał zniszczenia mienia i niewątpliwie może Pan żądać odszkodowania.

 

W tym wypadku należy skierować sprawę do sądu o odszkodowanie za zniszczenie mienia. Dokonać wyceny budynku, zniszczeń, naprawy czy rozbiórki pozostałej części. To wszystko najlepiej żeby zrobiła firma budowlana na zasadzie wyceny robót i materiałów – w ten sposób można uniknąć kosztów biegłego.

 

Może Pan wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych, bo wpis przy takiej sprawie to 5% wartości odszkodowania. Sąd może Pana całkowicie lub częściowo zwolnić z kosztów wpisu od pozwu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl