Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezprawna rozbiórka części budynku

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.12.2013

Jestem właścicielem murowanego budynku gospodarczego, który częściowo stał na sąsiedniej działce. Pod moją nieobecność sąsiad dokonał bezprawnej rozbiórki części budynku stojącej na jego działce. Co mogę zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej wyjaśniam Panu wątpliwości związane z bezprawną rozbiórką części Pana budynku, dokonaną przez Pana sąsiada.

 

Zasadniczo są dwa stanowiska prawne dotyczące budynku stojącego częściowo na cudzym gruncie.

 

Pierwsze z nich głosi, że część budynku wzniesiona na gruncie sąsiednim jest traktowana jako jego część składowa. W rezultacie właścicielem jednej części budynku jest właściciel gruntu sąsiedniego, podczas gdy prawo własności pozostałego fragmentu budynku przysługuje właścicielowi nieruchomości wyjściowej.

 

Jest i drugie stanowisko, mówiące, że właścicielem budynku jest właściciel gruntu, na którym stoi większa, główna część budynku, lub inaczej – ten, który jest właścicielem nieruchomości, do której ten budynek należy.

 

Wynika to z art. 151 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nie uzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może on żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze”.

 

Przez pojęcie „budynek” należy rozumieć wszelkie budynki w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, jednakże z wyjątkiem tych, które nie zostały trwale z gruntem związane, jak: kioski, baraki lub inne budynki określone w tych przepisach jako tymczasowe. Art. 151 K.c. reguluje bowiem sytuacje powstałe „przy wznoszeniu” budynków (urządzeń), a więc takich, które wymagają „budowy”; budową zaś jest proces wykonywania obiektu budowlanego oraz jego przebudowa i rozbudowa. To zaś wymaga mniej czy bardziej trwałego związania budowli z gruntem w takim stopniu, że odłączenie jej spowodowałoby zasadniczą zmianę. Chodzi więc o połączenie dokonane w sensie fizycznym, nie tylko gospodarczym. Art. 151 K.c. bowiem pełni swoją funkcję tylko w wypadku, gdy budynek został połączony z gruntem w sposób odpowiednio trwały. Urządzeniem może być zbiornik nad- lub podziemny, urządzenia techniczne, anteny itp.

 

Jeżeli roszczenie właściciela gruntu o przywrócenie stanu poprzedniego jest wyłączone, to przysługuje mu ochrona ograniczona do żądania stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej albo do żądania wykupienia przez właściciela nieruchomości wyjściowej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla właściciela nieruchomości sąsiedniej znaczenie gospodarcze. Roszczenia te i wybór między nimi należą do właściciela nieruchomości, której granicę przekroczono; on musi rozstrzygnąć, którego roszczenia będzie dochodził. Wybór raz dokonany wiąże go. Może być dokonany przez oświadczenie woli w dowolnej formie, w tym także przez wniesienie pozwu.

 

Na pewno sąsiad nie mógł dokonać rozbiórki części budynku – było to działanie bezprawne. Pana sąsiad dokonał zniszczenia mienia i niewątpliwie może Pan żądać odszkodowania.

 

W tym wypadku należy skierować sprawę do sądu o odszkodowanie za zniszczenie mienia. Dokonać wyceny budynku, zniszczeń, naprawy czy rozbiórki pozostałej części. To wszystko najlepiej żeby zrobiła firma budowlana na zasadzie wyceny robót i materiałów – w ten sposób można uniknąć kosztów biegłego.

 

Może Pan wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych, bo wpis przy takiej sprawie to 5% wartości odszkodowania. Sąd może Pana całkowicie lub częściowo zwolnić z kosztów wpisu od pozwu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus 5 =

»Podobne materiały

Przekroczenie granicy działki przez sąsiada

Jesteśmy razem z żoną właścicielami nieruchomości, którą przekazała nam jej mama przed 5 laty. Przed prawie dwudziestoma laty sąsiad postawił ogrodzenie, przekraczając granice naszej działki o prawie metr na całej długości. Ogrodzenie jest zniszczone i chcę zrobić nowe na własny koszt, ale sąsiad ni

 

Rozbiórka budynku

Jestem właścicielem części domu, który jest usytuowany na dwóch działkach w Kartuzach, przy czym nie jestem w stanie wskazać dokładnego przebiegu granicy działki, a co za tym idzie – przebiegu granicy podziału domu. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, od dziesięciu lat jest nie

 

Rozbiórka obiektu budowlanego

Śnieg naruszył dach stodoły tak, że grozi jej zawalenie. Chcę ją rozebrać, bo boję się, że komuś może stać się krzywda. Czy muszę uzyskać pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego? Jakie mogę ponieść konsekwencje, jeśli rozbiorę stodołę bez niego?

 

Rozbiórka obiektu budowlanego będącego samowolą budowlaną

Jestem współwłaścicielką nieruchomości, na której stoją budynki gospodarcze z lat 60. i 70. wzniesione bez wymaganego pozwolenia. Czy istnieje prawna możliwość rozbiórki tych obiektów budowlanych będących samowolą budowlaną na wniosek tylko jednego ze współwłaścicieli? Czy drugi ze współwłaścicieli

 

Nakaz rozbiórki

Rok temu PINB wydał decyzję nakazującą zasypanie zbiornika wodnego naszego sąsiada, jednak do tej pory sąsiad się do niej nie zastosował. Woda z tego zbiornika zalewa nam dom. Jak można wyegzekwować nakaz rozbiórki? Oprócz tego przed zasypaniem stawu sąsiad będzie musiał go opróżnić. Jesteśmy przek

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »