Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezpłatne wykonanie prac przez żonę właściciela firmy – umowa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.12.2010

Jestem osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Chciałbym zawrzeć z żoną, która nie jest zatrudniona w mojej firmie, umowę-zlecenie na nieodpłatne wykonanie pewnych prac w mojej firmie. Czy mogę to zrobić? Czy muszę gdzieś zarejestrować taką umowę i opłacać składki ZUS i podatki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Może Pan zawrzeć z żona umowę-zlecenie nieodpłatną, bowiem „przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie” i tylko „jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie” (art. 734 i 735 Kodeksu cywilnego).

 

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że osoba wykonująca pracę na podstawie umowy-zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu, a ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają obowiązkowo wszyscy zleceniobiorcy objęci ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Umowa-zlecenie stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych, lecz objęcie ubezpieczeniem jest możliwe, co do zasady, jeżeli ma charakter odpłatny, bowiem zleceniobiorca z tytułu nieodpłatnie wykonywanej umowy-zlecenia nie osiąga przychodu i zleceniodawca nie ma z czego potrącić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

 

Proszę jednak zauważyć, że za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami uważa się m.in. małżonka, jeżeli pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu tej działalności. W zakresie ubezpieczeń pojęcie „osoby współpracującej z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność” ma taki sam zakres jak w zakresie ubezpieczeń społecznych.

 

Moim zdaniem zatem, po zawarciu nieodpłatnej umowy-zlecenia powstanie obowiązek ubezpieczenia, ale nie z tytułu umowy ubezpieczenia, a z tytułu uzyskania przez żonę statusu osoby współpracującej.

 

Analogicznie wskazuje m.in. Piotr Kostrzewa (Vademecum Doradcy Podatkowego):

 

„Stąd też, jeżeli małżonek wykonuje pracę na podstawie nieodpłatnej umowy zlecenia albo umowy o dzieło, którą zawarł z małżonką prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jest uważany za osobę współpracującą, chyba że nie pozostaje ze swoją małżonką we wspólnym gospodarstwie domowym”.

 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących stanowi kwota nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

Co do podatków, skoro małżonka zgłoszona zostanie do ubezpieczeń ZUS jako osoba współpracująca, ale nie zostanie zawarta z nią umowa odpłatna, nie wystąpi przychód, zatem nie wystąpi i dochód, więc nie ma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »