Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezpłatne leki dla seniorów już od września

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 08.08.2016

Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt wykazu bezpłatnych leków dla seniorów, który ma obowiązywać od 1 września 2016 r. Wykaz ma objąć leki, które obecnie wydawane są pacjentom za odpłatnością ryczałtową 30% lub 50%.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 (zwaną dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej”) – osoby, które ukończyły 75 rok życia, mają prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie określonym przez Ministra Zdrowia. Jednocześnie ustawa zmieniająca ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej2 nałożyła na ministra obowiązek ogłoszenia wykazu bezpłatnych leków dla seniorów najpóźniej do 1 września 2016 r., co oznacza, że w praktyce bezpłatne leki będą wydawane właśnie od tego dnia. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, opracowując wykaz, Minister Zdrowia ma wziąć po uwagę:

 

 1. zaspokojenie potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców,
 2. dostępność i bezpieczeństwo stosowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
 3. roczny limit wydatków przewidziany na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok, przy czym w kolejnych latach wyniesie on:
  • 2016 r. – 125 000 tys. zł,
  • 2017 r. – 564 300 tys. zł,
  • 2018 r. – 643 300 tys. zł,
  • 2019 r. – 733 400 tys. zł,
  • 2020 r. – 836 000 tys. zł,
  • 2021 r. – 953 100 tys. zł,
  • 2022 r. – 1 010 300 tys. zł,
  • 2023 r. – 1 070 900 tys. zł,
  • 2024 r. – 1 135 100 tys. zł,
  • 2025 r. – 1 203 200 tys. zł;
 4. stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w porównaniu do stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych tym wykazem.

 

Na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt wykazu (http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zalacznik-d-75.pdf). Znalazły się na nim leki, które obecnie wydawane są pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub 50% – 68 substancji czynnych, w tym 6 cząsteczek z ryczałtowym poziomem odpłatności.

 

Bezpłatne leki dla seniorów będą wydawane od września na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

 

Przewidywany termin opublikowania wykazu to 15 sierpnia br. Jednak bezpłatne leki dla seniorów będą wydawane z dniem wejścia w życie obwieszczenia o wykazie, czyli od 1 września.

 

 

 

 

_____________________________

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 652)


Stan prawny obowiązujący na dzień 08.08.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy plus III =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »