Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Będzie więcej praw dla konsumentów

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 28.06.2013

Trwają prace nad nowelizacją prawa konsumenckiego, która może bardzo poważnie zmienić zakres praw i obowiązków konsumentów oraz sprzedawców, również w odniesieniu do sprzedaży dokonywanej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiany mają zostać dokonane nową ustawą o prawach konsumentów. Obecnie prace nad tym aktem prawnym znajdują się na etapie projektu założeń do ustawy, który został już przyjęty przez rząd. Konieczność nowelizacji przepisów wynika z obowiązku wprowadzenia do polskiego prawa postanowień unijnej Dyrektywy w sprawie praw konsumentów1 z 2011 r.

 

Nowa ustawa uchylić ma dwa najważniejsze akty prawne regulujące sprzedaż konsumencką, tj. ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów (…)2 oraz ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (…)3.

 

Wśród proponowanych zmian przepisów dotyczących umów zawieranych między przedsiębiorcą a konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa (np. za pośrednictwem akwizytora) oraz na odległość (np. przez telefon albo Internet), znajdują się między innymi:

 

  1. Wydłużenie terminu, w którym konsument będzie mógł odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość z 10 do 14 dni oraz wprowadzenie jednolitego formularza odstąpienia od umowy w takim przypadku.
  2. Wydłużenie terminu, w którym konsument będzie mógł odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość w przypadku, gdy sprzedawca lub usługodawca nie poinformuje go o takim prawie – termin ten będzie upływał 12 miesięcy po upływie początkowego terminu 14 dni.
  3. Rozszerzenie zakresu obowiązków informacyjnych odnoszących się do sprzedawanego towaru lub usługi oraz do samego sprzedawcy.
  4. Wprowadzenie obowiązku potwierdzania przez przedsiębiorców treści oferty w przypadku umów zawieranych przez telefon oraz przekazywania zgody konsumenta na piśmie w takiej sytuacji.

 

Jeśli chodzi o materię, którą reguluje obecnie ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, odpowiednie przepisy mają zostać wprowadzone do Kodeksu cywilnego4. Zniknąć ma pojęcie niezgodności towaru z umową, w systemie prawa będą istniały dwa tryby, w których będzie można dokonać reklamacji towaru lub usługi – z tytułu rękojmi lub udzielonej gwarancji. Przy czym w dalszym ciągu konsumentom, którzy dokonają zakupu od przedsiębiorcy, przysługiwać mają specjalne prawa. Proponowane zmiany są następujące:

 

  1. Umożliwienie konsumentowi odstąpienia od umowy sprzedaży z pominięciem obowiązku sekwencyjnego dochodzenia roszczeń – obecnie w większości przypadków konsument, który dokonał zakupu niezgodnego z umową towaru, powinien w pierwszej kolejności dochodzić od sprzedawcy naprawy lub wymiany towaru, a dopiero w przypadku spełnienia określonych warunków może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy i domagać się zwrotu zapłaconej za towar ceny.
  2. Ułatwienie przedsiębiorcom dochodzenia roszczeń regresowych (od poprzednich sprzedawców, np. hurtowników czy producentów) w przypadku uznania żądań konsumenta.

 

Termin, w którym nowa ustawa konsumencka zostanie uchwalona, nie jest jeszcze znany. Jednak dyrektywa unijna nakłada na państwo polskie obowiązek jej opublikowania najpóźniej do dnia 13 grudnia 2013 r., przy czym przepisy te powinny wejść w życie nie później niż 13 czerwca 2014 r.

 

 

 

_________________________

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (Dz. Urz. UE L 304/64 z dnia 22 listopada 2011 r.)

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225)

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.06.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zakup przez Internet od osoby prywatnej

Konsument dokonujący zakupów przez Internet jest szczególnie chroniony, jeśli nabywa towar od sprzedawcy będącego legalnie działającym przedsiębiorcą. Jednak oprócz umów sprzedaży zawieranych z udziałem profesjonalisty w obrocie, spotkać możemy się również z okazjonalnymi ofertami sprzedaży, ogłasza

 

„Kup teraz” a kupno w drodze licytacji – jaka jest prawna różnica?

Handel na Allegro i innych internetowych platformach aukcyjnych to już codzienność. Każdy, kto z nich korzysta, wie, że ma dwie podstawowe opcje zakupu: licytację oraz kupno natychmiastowe, czyli „Kup teraz”. Ale zapewne niewielu zastanawiało się nad tym, czy jest jakaś istotna różnica p

 

Umowa zawarta na odległość

W związku z dynamicznym rozwojem branży e-commerce coraz powszechniejszą praktyką staje się zawieranie umów bez obecności obu stron w oznaczonym miejscu i czasie (czyli „na odległość”). Umowy takie zawierane są przede wszystkim przez Internet oraz telefonicznie.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »