.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Awaria wodoodpornego telefonu i nieuznanie reklamacji

Sprawa dotyczy awarii wodoodpornego telefonu i nieuznania reklamacji. Otóż, półtorej roku temu kupiłem telefon z certyfikatem wodoodporności (IP68), wybrałem ten model tylko ze względu na ten fakt. W marcu po myciu telefonu mokrą szmatką przestał działać ekran dotykowy. Zareklamowałem telefon i dostałem odmowę naprawy ze względu na kontakt urządzenia z cieczą. Co więcej, raport serwisowy nie określał, czy usterki powstały w wyniku kontaktu z cieczą. Odwołałem się od nieuznanej reklamacji, powołując się na przepisy prawa. Ponadto w instrukcji brakuje zapisów odnośnie przeciwskazań co do zanurzania w cieczy. Odwołanie również zostało odrzucone, ponieważ zgodnie z instrukcją obsługi: „odporność na wodę i pył nie jest trwała i może ulec obniżeniu w wyniku normalnego użytkowania”. Czy mam jakieś szanse i warto jeszcze o to walczyć, czy lepiej już zapomnieć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Awaria wodoodpornego telefonu i nieuznanie reklamacji

Rękojmia albo wada oświadczenia woli

W mojej ocenie powinien Pan w niniejszej sytuacji powołać się na uprawnienie płynące z tytułu rękojmi – co Pan już uczynił, a więc droga przedsądowa co do zasady została wyczerpana; lub wady oświadczenia woli – bowiem niniejsze spowoduje konieczność unieważnienia umowy i dalej – zwrot Panu płatności.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 84 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)”.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli w ramach niniejszej sprzedaży, sprzedający zapewniał o innych właściwościach telefonu, niż obecnie zapewnia, możemy mówić o przedmiotowej wadzie. W art. 84 chodzi o sytuację, gdy człowiek dokonuje czynności prawnej, żywiąc jakieś błędne wyobrażenie co do rzeczywistości. Dla oceny błędu miarodajna jest chwila składania przez błądzącego oświadczenia woli. Jak wskazano w wyroku WSA w Gliwicach z 25.9.2009 r. (sygn. akt III SA/Gl 631/09), „hipotezą art. 84 § 1 KC objęte jest pozostawanie pod wpływem błędu w momencie składania oświadczenia woli, a nie wprowadzenie się dopiero w tym momencie w stan fałszywego wyobrażenia”.

Błąd podczas składania oświadczenia woli

Przesądza o tym sformułowanie w art. 84 § 1: „w razie błędu”, co należy tłumaczyć jako „w razie istnienia błędu” w chwili składania oświadczenia woli. W konkretnej sytuacji mogą to być czas i miejsce zbieżne z podejmowaniem czynności prawnej, ale zbieżność tego rodzaju nie jest w art. 84 § 1 KC wymagana. Podobnie wskazał także Sąd Najwyższy – błędem co do treści czynności prawnej jest niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o wartości sprzedawanego przedmiotu (zob. wyrok SN z 10.12.2004 r., sygn. akt III CK 40/04,). W tym przypadku chodziło o uchylenie się od skutków umowy sprzedaży akcji na podstawie błędnego przeświadczenia co do ich wartości, spowodowanego fałszywymi informacjami na temat rychłego bankructwa spółki, przekazywanymi sprzedającym przez kupujących. Błędem co do przedmiotu czynności może być też błąd co do statusu prawnego balkonu, który „stanowi komunikację” łączącą klatkę schodową z wejściem do lokalu mieszkalnego, w szczególności to, czy balkon stanowi część wspólną nieruchomości, czy też część składową mieszkania (wyrok SN z 6.3.2015 r., sygn. akt III CSK 195/14).

 

Z uwagi na powyższe, powinien Pan złożyć przedsiębiorcy, z którym zawarł Pan umowę oświadczenie, o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu, a więc wadliwego przekonania o właściwościach telefonu.

 

Zgodnie bowiem z art. 88 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie.

§ 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu lub groźby powoduje nieważność całej czynności prawnej, w której skład wchodzi wadliwe oświadczenie woli”.

 

Pomijając powyższe, zasadne będzie także powołanie się na przepisy w zakresie uprawnień płynących z tytułu rękojmi. Jednak jeżeli nawet odwołanie nie zostało uwzględnione – w tym zakresie pozostaje droga sądowa lub zwrócenie się do rzecznika praw konsumenta.

Wada fizyczna telefonu

Zgodnie natomiast z art. 5561:

 

„§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 560 § 1 „jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady”.

 

Z uwagi więc na powyższe, jeżeli podmiot postępuje niezgodnie z warunkami umowy i zapewnień przy zakupie, może Pan złożyć w tym zakresie roszczenie o obniżeniu ceny usługi lub odstąpieniu od umowy. W mojej ocenie przedstawione powyżej możliwości powołania się na wadę oświadczenia woli lub na przysługujące uprawnienia z tytułu rękojmi są jak najbardziej zasadne, albowiem został Pan wprowadzony w błąd, co uzasadniania powołanie się na wadę oświadczenia woli. W przypadku jednak braku polubownego zakończenia sporu pozostaje jedynie droga sądowa. 

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl