.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Awaria maszyny po zakupie - co zrobić?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 17.01.2021 • Zaktualizowane: 17.01.2021

Kupiłem trzy miesiące temu maszynę, minikoparkę na własny użytek. Nie pracowałem nią aż do teraz, świadczą o tym motogodziny z umowy kupna. Kilka dni temu rozpoczęła pracę i niestety uległa poważnej awarii silnika, tak jakby było coś z nią robione na handel, a wypracowała u mnie jedynie 22 motogodziny. Koszt wymiany silnika jest bardzo wysoki i nieopłacalny. Maszyna miała być 100% sprawna, a nie jest, uległa awarii po zbyt krótkim czasie użytkowania. Co mam zrobić? Jakie mam możliwości prawne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Awaria maszyny po zakupie - co zrobić?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego.

W chwili obecnej winien Pan wezwać sprzedającego do naprawienia pojazdu, względnie może Pan od umowy odstąpić.

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady maszyny

Wskazuję również, iż odpowiedzialność sprzedającego jest niezależna od wiedzy o wadzie pojazdu (tak m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2013 r., sygn. akt VI ACa 1269/12, zgodnie z którym „odpowiedzialność sprzedawcy (…) za wady sprzedanej ma charakter absolutny, co oznacza, że sprzedawca nie może się z niej zwolnić i obciążą go niezależnie od tego, czy spowodował wadę i czy o niej wiedział”).

 

Podkreślenia wymaga również, że nie miał Pan wiedzy o wadzie pojazdu. Wskazać należy, że „odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi ma charakter absolutny, obciąża go niezależnie od tego, czy to on spowodował wadliwość rzeczy, czy ponosi w tym zakresie jakąkolwiek winę, a nawet - czy w ogóle wiedział lub mógł wiedzieć o tym, że sprzedawana rzecz jest wadliwa. Nie mają zatem znaczenia zapewnienia sprzedających, iż wedle ich wiedzy pojazd był w pełni sprawny. Odpowiedzialność absolutna powoduje bowiem, że nawet brak wiedzy o części wad nie ekskulpuje strony pozwanej” (tak np. Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroki z dnia 20 maja 2014 r., sygn. akt XV Ca 330/14).

 

Jak wskazał Sąd Okręgowy w Poznaniu w cytowanym wyroku, „znajomość wady przez kupującego musi być skorelowana z jego decyzją (aktem woli) zakupu konkretnej rzeczy mimo jej wadliwości. Kupujący musi mieć świadomość istnienia konkretnej wady i tylko co do tej wady odpowiedzialność sprzedawcy będzie wyłączona. W niniejszym sporze przepis art. 557 k.c. nie może mieć zastosowania. Wymóg konkretności wiedzy kupującej o wadzie zostałby spełniony, gdyby sprzedający poinformowali ją wprost o istniejącej wadzie, a (…) [osoba kupująca] w pełni tego świadoma kupiłaby taki niesprawny pojazd”.

 

Powyższe zasady odpowiedzialności ukształtowane przez sądy powszechne znajdują również potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W sprawie IV CNP 76/09 Sąd Najwyższy jednoznacznie wskazał, że „przewidziana w art. 556 § 1 i następne k.c. odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy jest odpowiedzialnością bezwzględną, której wystarczającą przesłanką faktyczną jest ustalenie, że sprzedana kupującemu rzecz wykazuje cechy kwalifikujące ją w danym stosunku prawnym jako rzecz wadliwą”.

Co z maszyną, która od razu się zepsuła?

Mając na uwadze powyższe, ma Pan takie możliwości: wezwać do naprawy, domagać się zapłaty kwoty, która pozwoli naprawić pojazd, względnie odstąpić do umowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »