.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Awantura rodzinna a wymeldowanie z mieszkania

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 17.03.2016

Uciekłam z domu po rodzinnej awanturze i aktualnie przebywam u rodziców. Mąż zmienił zamki i chce mnie wymeldować z mieszkania. Czy może mnie tak po prostu wymeldować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że meldunek to czynność administracyjna dotycząca ewidencji miejsca aktualnego pobytu danej osoby. Meldunek nie daje żadnego prawa do lokalu, a z kolei brak meldunku nie jest równoznaczny z brakiem prawa do przebywania w danym lokalu.

 

W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość wymeldowania danej osoby nawet bez jej zgody. Sprawy meldunkowe reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Raz jeszcze podkreślę, że zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w konkretnym lokalu. Nie ma natomiast wpływu na jakiekolwiek prawa do lokalu.

 

Tym samym z samego faktu zameldowania nie można wywodzić żadnych praw do lokalu.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeśli osoba, która opuściła miejsce stałego pobytu nie spełni powyższego obowiązku, wówczas zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 2 ww. ustawy, który stanowi, iż „Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się”.

 

W celu wymeldowania Pani, mąż winien zatem wystąpić na drogę postępowania administracyjnego.

 

Wymeldowanie będzie możliwe po ustaleniu, że Pani nie mieszka pod danym adresem – poświadczają to najczęściej zeznania świadków np. sąsiadów.

 

Jeśli ma Pani tytuł prawny do lokalu to po ewentualnym wymeldowaniu Pani, będzie mogła Pani ponownie się zameldować o ile Pani zamieszka w tym lokalu ponownie. Jeśli Pani nie ma tytułu prawnego do mieszkania (np. nie jest Pani właścicielką lub współwłaścicielką mieszkania), to dopóki jest Pani małżonką męża, prawo do mieszkania w lokalu posiada Pani na mocy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

Art. 281 przyznaje małżonkowi, któremu nie przysługuje prawo do mieszkania, roszczenie do małżonka, któremu prawo takie przysługuje, o dopuszczenie go do korzystania z mieszkania. Roszczenie takie było uznane za dopuszczalne – na podstawie art. 23 (i art. 27) – także przed dodaniem do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 281 (wyrok SN z dnia 8 czerwca 1977 r., IV PRN 277/77, OSNCP 1978, nr 3, poz. 53).

 

Uprawnienie do korzystania z mieszkania, do którego prawo przysługuje jednemu małżonkowi, drugie z małżonków ma tylko w zakresie korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Chodzi tu o potrzeby rozumiane jako zapewnienie nie tylko „dachu nad głową”, ale i godziwych warunków egzystencji.

 

W razie rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jego unieważnienia lub orzeczenia separacji, kwestia korzystania przez małżonka z mieszkania, do którego prawo przysługuje współmałżonkowi, a w którym małżonek nadal zamieszkuje, podlega rozwiązaniu przez sąd.

 

Reasumując, jeżeli nie przebywa Pani w lokalu (a jak rozumiem tak jest, ponieważ mieszka Pani u rodziców) to mąż ma prawo Panią wymeldować. Oczywiście nie traci Pani żadnego prawa do lokalu poprzez wymeldowanie i w każdej chwili, jeżeli tylko wróci Pani do mieszkania z zamiarem stałego pobytu będzie się Pani mogła zameldować ponownie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »