Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Tadeusz M. Nycz


 

Wybitny specjalista z zakresu prawa pracy, autor 15 komentarzowych książek z tej dziedziny prawa, w tym: sześciu wydań komentarza do Kodeksu pracy napisanego indywidualnie; Konstytucyjne gwarancje bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, Kraków-Tarnobrzeg 2000, z pozytywną recenzją prof. dra hab. Zbigniewa Salwy; Czas pracy i wynagrodzenie w zakładach opieki zdrowotnej, Kraków 2000; Kodeksowe instytucje czasu pracy, Kraków-Tarnobrzeg, czerwiec 2006.

 

Tadeusz M. Nycz jest ponadto współautorem sześciu wydań komentarza do Kodeksu pracy pod redakcją prof. dr hab. Barbary Wagner.

 

Opublikował ponad 200 opracowań, artykułów, glos z zakresu prawa pracy w specjalistycznych czasopismach prawniczych i ochrony pracy, w szczególności w: „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, „Monitor Prawa Pracy”, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, „Atest – ochrona pracy”, „Inspektor pracy” i jest cytowany w bibliografii Polskiej Akademii Nauk oraz w Lexie.

 

Od ponad 20 lat czynnie współpracuje z Katedrą Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ, będąc uczestnikiem zebrań naukowych. Przez kilka lat był wykładowcą w Podyplomowym Studium Prawa Pracy UJ. Jest autorem publikacji na łamach „Studiów z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” pod redakcją prof. dra hab. Andrzeja M. Świątkowskiego, wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński.

 

Autor opracował ponadto następujące eBooki:

 

Autor na stałe współpracuje z serwisem www.prawo-pracy.pl.

 

Znamienne jest to, że Autor realizuje w naszym serwisie zadania w ramach działalności społecznej, z misją popularyzowania przepisów prawa pracy.

 

« Powrót

»Artykuły

Ilość: 367

Aktualizacja: 30.04.2012
Wymiar urlopu na żądanie
Aktualizacja: 02.12.2011
Zmiany w ustawie o PIP – część 5
Aktualizacja: 05.10.2011
Zmiany w ustawie o PIP – część 4
Aktualizacja: 03.10.2011
Zmiany w ustawie o PIP – część 3
Aktualizacja: 30.09.2011
Zmiany w ustawie o PIP – część 2
Aktualizacja: 12.09.2011
Zmiany w ustawie o PIP – część 1
Aktualizacja: 08.11.2010
Ustawa antykryzysowa z komentarzem
Aktualizacja: 13.10.2010
Prawo do urlopu niepełnosprawnego
Aktualizacja: 17.09.2010
Samozatrudnienie – część 4
Aktualizacja: 15.09.2010
Samozatrudnienie – część 3
Aktualizacja: 13.09.2010
Samozatrudnienie – część 2
Aktualizacja: 27.08.2010
Funkcja ochronna prawa pracy
Aktualizacja: 20.08.2010
Samozatrudnienie – część 1
Aktualizacja: 30.07.2010
Ochrona wynagrodzenia za pracę
Aktualizacja: 12.07.2010
Przepisy antynikotynowe – część 4
Aktualizacja: 05.07.2010
Przepisy antynikotynowe – część 3
Aktualizacja: 02.07.2010
Przepisy antynikotynowe – część 2
Aktualizacja: 30.06.2010
Przepisy antynikotynowe – część 1
Aktualizacja: 31.03.2010
Pojęcie przepisu bhp – część 3
Aktualizacja: 22.03.2010
Pojęcie przepisu bhp – część 2
Aktualizacja: 12.03.2010
O pojęciu doby – część 2
Aktualizacja: 08.03.2010
O pojęciu doby – część 1
Aktualizacja: 05.03.2010
Pojęcie przepisu bhp – część 1
Aktualizacja: 25.01.2010
Zmiany w przepisach bhp – część 3
Aktualizacja: 09.12.2009
Zmiany w przepisach bhp – część 2
Aktualizacja: 07.12.2009
Zmiany w przepisach bhp – część 1
Aktualizacja: 23.11.2009
Praktyki absolwenckie
Aktualizacja: 02.09.2009
Kwalifikacje a kwalifikacje zawodowe
Aktualizacja: 16.06.2009
O normach czasu pracy
Aktualizacja: 30.04.2009
Zaległy urlop na żądanie
Aktualizacja: 16.04.2009
Charakter prawny Konwencji Nr 81 MOP
Aktualizacja: 07.04.2009
Kontrola transportu drogowego przez PIP
Aktualizacja: 05.03.2009
Zasada ryzyka podmiotu zatrudniającego
Aktualizacja: 03.03.2009
Powrót po urlopie macierzyńskim
Aktualizacja: 11.02.2009
Normatywny czas pracy w 2009 roku
Aktualizacja: 17.01.2009
Prawo do pierwszego urlopu
Aktualizacja: 21.11.2008
Odpoczynek dobowy
Aktualizacja: 13.11.2008
Ewidencja czasu pracy – część 3
Aktualizacja: 28.10.2008
Ewidencja czasu pracy – część 2
Aktualizacja: 13.10.2008
Ewidencja czasu pracy – część 1
Aktualizacja: 23.09.2008
Higieniczne warunki pracy a palarnia
Aktualizacja: 11.09.2008
Charakter prawny normy czasu pracy
Aktualizacja: 24.07.2008
Warunki pracy a upały
Aktualizacja: 15.07.2008
Limit roczny godzin nadliczbowych
Aktualizacja: 13.06.2008
Rozkład czasu pracy – część 2
Aktualizacja: 02.06.2008
Rozkład czasu pracy – część 1
Aktualizacja: 26.05.2008
Charakter prawny dyżuru medycznego
Aktualizacja: 17.05.2008
Kwalifikacje zawodowe a rodzaj pracy
Aktualizacja: 14.04.2008
Zakres kontroli telepracownika
Aktualizacja: 31.03.2008
Nowelizacja Kodeksu pracy w sferze bhp
Aktualizacja: 05.03.2008
Prawo pracownicy do emerytury
Aktualizacja: 08.02.2008
Zmiana definicji dyżuru medycznego
Aktualizacja: 28.12.2007
Normatywny czas pracy w 2008 roku
Aktualizacja: 07.12.2007
Charakter prawny wystąpienia
Aktualizacja: 28.10.2007
Zakaz pracy w święto
Aktualizacja: 22.10.2007
Telepraca
Aktualizacja: 14.10.2007
Ewidencja i rozliczanie czasu pracy
Aktualizacja: 08.10.2007
Regulamin pracy
Aktualizacja: 08.10.2007
Regulamin wynagradzania
Aktualizacja: 08.10.2007
Kontrola legalności zatrudnienia
Aktualizacja: 08.10.2007
Wystąpienie inspektora pracy
Aktualizacja: 08.10.2007
Czas pracy - obowiązek ewidencji
Aktualizacja: 08.10.2007
Prowadzenie akt osobowych
Aktualizacja: 08.10.2007
Informowanie pracowników
Aktualizacja: 08.10.2007
Korupcja w prawie pracy
Aktualizacja: 08.10.2007
O stanowieniu i stosowaniu prawa
Aktualizacja: 08.10.2007
Ochrona dóbr osobistych pracownika
Aktualizacja: 08.10.2007
Obowiązek przechowywania akt osobowych
Aktualizacja: 07.10.2007
Problemy palenia tytoniu w pracy
Aktualizacja: 07.10.2007
Zmiany postępowania powypadkowego
Aktualizacja: 07.10.2007
Tworzenie służby bhp
Aktualizacja: 07.10.2007
Prawo do odprawy a art. 231 § 4 K.p.
Aktualizacja: 06.10.2007
Nakładanie kar porządkowych
Aktualizacja: 06.10.2007
Konsultacja w zakresie bhp
Aktualizacja: 06.10.2007
Służba bhp po nowemu
Aktualizacja: 06.10.2007
Palenie tytoniu w zakładzie pracy
Aktualizacja: 06.10.2007
Wykonywanie zadań służby bhp
Aktualizacja: 06.10.2007
Praca przy monitorze ekranowym
Aktualizacja: 06.10.2007
Ustawa o zwolnieniach „grupowych”
Aktualizacja: 05.10.2007
Zakres żądania dokumentów
Aktualizacja: 05.10.2007
Zawieranie umowy o pracę
Aktualizacja: 05.10.2007
Zatrudnienie na niepełnym etacie
Aktualizacja: 05.10.2007
Cechy charakterystyczne stosunku pracy
Aktualizacja: 05.10.2007
Ustalenie istnienia stosunku pracy
Aktualizacja: 05.10.2007
Podporządkowanie pracownika pracodawcy
Aktualizacja: 05.10.2007
Ubezpieczenie wypadkowe
Aktualizacja: 05.10.2007
Wypadek przy pracy - nowa definicja
Aktualizacja: 05.10.2007
Zasiłek chorobowy z ustawy wypadkowej
Aktualizacja: 05.10.2007
Obowiązki pracownika
Aktualizacja: 04.10.2007
Godziny nadliczbowe - definicja
Aktualizacja: 04.10.2007
Przekroczenie normy średniotygodniowej
Aktualizacja: 04.10.2007
Wykładnia antypracownicza
Aktualizacja: 04.10.2007
Rozliczanie czasu pracy
Aktualizacja: 04.10.2007
Rozliczanie umów krótkoterminowych
Aktualizacja: 04.10.2007
Język polski w prawie pracy
Aktualizacja: 04.10.2007
Status pracowniczy bibliotekarzy
Aktualizacja: 04.10.2007
Terminy w prawie pracy
Aktualizacja: 04.10.2007
Mobbing w zatrudnieniu
Aktualizacja: 04.10.2007
Wynagrodzenie za pracę wykonaną
Aktualizacja: 04.10.2007
Odsetki za zwłokę
Aktualizacja: 04.10.2007
Umowne wynagrodzenie gwarancyjne
Aktualizacja: 04.10.2007
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Aktualizacja: 04.10.2007
Odprawa emerytalno-rentowa
Aktualizacja: 03.10.2007
Pojęcie dnia wolnego od pracy
Aktualizacja: 03.10.2007
Praca zmianowa
Aktualizacja: 03.10.2007
Wynagrodzenie za pracę w niedziele
Aktualizacja: 03.10.2007
Czas pracy a szkolenie zawodowe
Aktualizacja: 03.10.2007
Zadaniowy czas pracy
Aktualizacja: 03.10.2007
Zasada 6-dniowego tygodnia pracy
Aktualizacja: 03.10.2007
Wprowadzanie zadaniowego czas pracy
Aktualizacja: 02.10.2007
Zasady obliczania urlopu na żądanie
Aktualizacja: 02.10.2007
Cel i pojęcie dnia urlopu na żądanie
Aktualizacja: 02.10.2007
Udzielanie urlopu zaległego
Aktualizacja: 02.10.2007
Urlop wypoczynkowy - zasady udzielania
Aktualizacja: 02.10.2007
Urlop na żądanie
Aktualizacja: 02.10.2007
Końcówka urlopu
Aktualizacja: 02.10.2007
Wymiar urlopu na niepełnym etacie
Aktualizacja: 01.10.2007
Ochrona przedemerytalna
Aktualizacja: 01.10.2007
Urlop wypoczynkowy bibliotekarzy
Aktualizacja: 01.10.2007
Urlop dodatkowy niepełnosprawnego
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »