.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Auto z komisu – cofnięty licznik

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 30.03.2012

Kupiłam auto w komisie. Okazało się w ASO, że licznik jest cofnięty. Nie mam umowy kupna, dysponuję tylko fakturą VAT. Sprzedawca nie chce dyskutować o zwrocie pojazdu. Jakie mam prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Udzielając niniejszej odpowiedzi, zakładam, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z tzw. sprzedażą konsumencką, tj. dokonywaną w zakresie przedsiębiorstwa sprzedawcy sprzedażą rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą (innymi słowy chodzi tu o transakcję, w której uczestniczy przedsiębiorca jako sprzedawca i konsument jako kupujący).

 

W razie więc ujawnienia się niezgodności towaru z umową (czyli wady) odpowiedzialnością obarczony jest sprzedawca. Sprzedawca ponosi wobec konsumenta odpowiedzialność za tzw. niezgodność towaru z umową. Z treści Pani pytania wynika, iż uznawana będzie Pani za konsumenta, przez którego rozumie się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Istotne z punktu widzenia Pani interesu są przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Zgodnie z art. 4 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy „sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową, a w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona już w chwili wydania”. Przez niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową należy rozumieć sytuację, gdy jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.

 

W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że sprzedawca nie może tej odpowiedzialności wyłączyć, ograniczyć ani też przerzucić na producenta, importera lub jakiegokolwiek poprzedniego sprzedawcę. Odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa zawsze na sprzedawcy. Jest to odpowiedzialność narzucona przepisem prawa i oparta na zasadzie ryzyka, czyli niezależna od winy sprzedającego. Okres ochrony konsumenta z tego tytułu wynosi 2 lata, poza tym termin ten biegnie od nowa w razie wymiany produktu.

 

Wobec powyższego nie wolno sprzedawcy wprowadzać konsumentów w błąd i przerzucać odpowiedzialności na producenta, nawet jeżeli jednocześnie producent udzielił klientom na dany towar gwarancji.

 

W przypadku wystąpienia jednej z powyżej opisanych przesłanek osoba, która nabyła wadliwy towar, dysponuje szeregiem uprawnień przeciwko sprzedawcy. Przysługuje Pani m.in. roszczenie zwrotu poniesionych przez Panią, tj. kupującego, kosztów. W pierwszej kolejności może ona żądać doprowadzenia zakupionego towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy. Sprzedawca ma tylko 14 dni na ustosunkowanie się do powyższych roszczeń. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawcy w tym terminie uznaje się, że uznał on roszczenia kupującego za uzasadnione.

 

Zgodnie z art. 9 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej kupujący ma dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności towaru z umową na zawiadomienie o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy jednak, gdy wyśle odpowiednie oświadczenie przed jego upływem. Nadto z art. 10 ust. 1 wskazanej ustawy wynika, że „sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru”.

 

Ma Pani więc 2 miesiące od chwili wykrycia wady do złożenia reklamacji u sprzedawcy.

 

Zakładam, że w przedmiotowej sprawie te terminy zostały zachowane.

 

W mojej ocenie powinna zatem Pani żądać zwrotu wpłaconych przez Panią pieniędzy albo zapłaty różnicy w wysokości ceny pojazdu mechanicznego z przebiegiem z dnia umowy kupna–sprzedaży a rzeczywistym przebiegiem wykazanym w ASO. Zgodnie z przepisami prawa sprzedawca nie może przerzucać swojej odpowiedzialności na osobę, która ten samochód u niego sprzedała. Zgodnie z art. 8 ust. 4 powyższej ustawy „jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl