.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Austriacki zasiłek na dziecko

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 07.08.2014

Mój mąż mieszka i pracuje legalnie w Austrii. Ja niedawno zaszłam w ciążę, ale na razie mieszkam w Polsce. Zastanawiam się, czy mamy szansę na austriacki zasiłek na dziecko? Jakie są formalności, by go otrzymać? Co bym musiała zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek Kinderbetreuungsgeld został uregulowany w Kinderbetreuungsgeldgesetz (w skrócie KBGG; dost.http://www.jusline.at/Kinderbetreuungsgeldgesetz_%28KBGG%29_Langversion.html). Ostatnia nowelizacja ustawy weszła w życie 1 maja 2013 roku*.

 

Zgodnie z § 1 KBGG przewidziano cztery zryczałtowane warianty zasiłku (dotyczy osób osiągających znikimy dochód i osób bez dochodu i obowiązkowego ubezpieczenia), zasiłek stanowiący ekwiwalent wynagrodzenia (dotyczy osób osiągających dochód) i zapomogę do zasiłku zryczałtowanego.

 

Austriacki zasiłek na dziecko zależny od dochodu dotyczy osób, które przed porodem były czynne zawodowo.

 

Panią dotyczy zasiłek zryczałtowany, do którego otrzymania bierze się pod uwagę następujące przesłanki:

 

  • dziecku przysługuje roszczenie o świadczenie Familienbeihilfe na podstawie ustawy Familienlastenausgleichgesetz z 1967 roku, świadczenie musi być faktycznie pobierane na dziecko;
  • rodzic pozostaje z dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym, tzn. mają wspólny adres zameldowania;
  • całkowity dochód wskazany w § 8 ust. 1 ustawy rodzica w roku kalendarzowym nie przekracza granicy absolutnej 16 200 euro albo wysokości granicy indywidualnej określonej na podstawie § 8b ustawy;
  • centrum interesów życiowych dziecka i rodzica pobierającego świadczenie jest na terytorium Austrii (przebywają tam na stałe, istnieją ścisłe związki gospodarcze i osobiste);
  • rodzic i dziecko przebywają na terytorium Austrii zgodnie z prawem, jako obywatelka Unii musi być Pani zameldowana w Austrii;
  • przeprowadzone zostaną badania Mutter-Kind-Pass (pięć badań w trakcie ciąży i pięć badań po rozwiązaniu na zasadach określonych w ustawie).

 

Rodzice nie mogą równocześnie pobierać świadczenia na jedno dziecko. Zasiłek może być pobierany najwcześniej od dnia urodzenia dziecka. Jeżeli wniosek zostanie złożony później, jest wypłacany maksymalnie za 6 miesięcy wstecz. Rodzic niepobierający zasiłku może przekazać pobieranie na drugiego rodzica, jednak zmiana jest dopuszczalna jedynie dwukrotnie w odniesieniu do jednego dziecka.

 

Co się tyczy badań w trakcie ciąży, to kwestię badań uregulowano szczegółowo w rozporządzeniu Verordnung desBundesministers für soziale Sicherheit und Generationen über die Festlegung eines Mutter-Kind-Pass-Untersuchungsprogrammes, die Voraussetzungen zur Weitergewährung des Kinderbetreuungsgeldes in voller Höhe sowie über den Mutter-Kind-Pass (Mutter-Kind-Pass-Verordnung 2002 – MuKiPassV).

 

Rozporządzenie reguluje tzw. program Mutter-Kind-Pass, program tem nakłada obowiązek pięciu badań ciężarnej i dziewięciu badań dziecka do 62. miesiąca życia. Jednakże, żeby otrzymać świadczenie w pełnej wysokości, wymagane jest 5 badań ciężarnej i 5 badań dziecka. Pierwsze badanie ciężarnej ma nastąpić do 16. tygodnia ciąży. Drugie badanie ma nastąpić w 17., 18., 19. lub 20. tygodniu ciąży. Trzecie badanie musi nastąpić w 25., 26., 27. albo 28. tygodniu ciąży, czwarte badanie musi nastąpić w 30., 31., 33. albo 34. tygodniu ciąży, a piąte w 35., 36., 37. albo 38. tygodniu ciąży. Rozporządzenie precyzuje zakres poszczególnych badań, m.in badana jest obecność HIV, zakażanie kiłą, określenie grupy krwi i czynnik RH, wartości hemoglobiny i liczby erytrocytów, toksoplazmoza, zapalenie wątroby, żółtaczka, tolerancja na glukozę,

 

Dziecko w okresie pierwszych 14 miesięcy życia musi być przebadane pięciokrotnie. Pierwsze badanie odbywa się w pierwszym tygodniu życia (w szczególnych warunkach najpóźniej do 3. tygodnia). Drugie w między 4. a 7. tygodniem życia (musi obejmować badanie ortopedyczne). Trzecie między 3. a 5. miesiącem życia. Czwarte: 7–9 miesiąc życia (musi obejmować badanie laryngologiczne). Piąte między 10. a 14. miesiącem życia (badanie okulistyczne).

 

Badanie przeprowadzone za granicą może być uznane, jeżeli jego zakres odpowiada badaniu austriackiemu.

 

Sam Kinderpass i przewidziane w nim badania są darmowe.

 

Obecnie do otrzymania austriackiego zasiłku na dziecko liczy się tzw. indywidualnie ustalana granica dochodu i jest to 60% dochodu z roku kalendarzowego, w którym nie pobierano świadczenia. Tak wyliczona granica dochodu nie może być niższa niż 16 200 euro rocznie.

 

 

 

 

* Stan prawny z 27.05.2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »