.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Areszt za uchylanie się od wyroku

Autor: Iwona Moryc

W 2008 roku osoba spowodowała kolizję drogową, zostało jej odebrane prawo jazdy na 3 lata i zasądzono ograniczenie wolności nakazujące odpracowanie godzin w szpitalu. Osoba nie zgłosiła się na odpracowanie tych godzin. Okazało się, że była poszukiwana listem gończym i dzisiaj została aresztowana na 48 godzin. Prawdopodobnie grozi jej areszt. Czy jest szansa, aby tego uniknąć albo zmniejszyć wymiar kary?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działanie organów ścigania jest uzasadnione, bowiem, jak stanowi art. 65 Kodeksu karnego wykonawczego:

 

§ 1. „Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zamienia ją na zastępczą karę grzywny, przyjmując jeden dzień kary ograniczenia wolności za równoważny jednej stawce dziennej; sąd określa w takim wypadku wysokość jednej stawki dziennej – kierując się wskazaniami zawartymi w art. 33 § 3 Kodeksu karnego. Uchylaniem się może być również uporczywe naruszanie ciążących na nim obowiązków, jak też uchylanie się od dozoru.

 

§ 2. Jeżeli orzeczenie zastępczej kary grzywny byłoby niecelowe z uwagi na brak możliwości jej uiszczenia lub ściągnięcia w drodze egzekucji, sąd określa zastępczą karę pozbawienia wolności przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom ograniczenia wolności, i orzeka jej wykonanie.

 

§ 3. Jeżeli skazany, mimo możliwości uiszczenia zastępczej kary grzywny, nie uiści jej w terminie, a zostanie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd orzeka wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, kierując się odpowiednio zasadami określonymi w § 2.

 

§ 4. Jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

 

§ 5. Sąd może wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany podejmie nakazaną pracę i podda się rygorom z nią związanym; wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności”.

 

Ponieważ wskazana osoba nie stawiła się w terminie na wykonywanie kary ograniczenia wolności, w tym wypadku na prace społeczne, sąd penitencjarny zamienił karę na grzywnę, która też najprawdopodobniej nie została uiszczona w terminie. W konsekwencji sąd wydał list gończy w celu odnalezienia wskazanej osoby i być może wymierzenia zastępczej kary pozbawienia wolności.

 

Jak stanowi przepis, sąd może wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, gdy skazany podejmie pracę.

 

Ważne jest, czy dana osoba ma kuratora – jeżeli tak, to może on wystąpić z wnioskiem do sądu o wykonanie kary zastępczej, jeżeli jest to uzasadnione, w najkorzystniejszej dla skazanego formie.

 

W tej sprawie istotne jest, dlaczego dana osoba uchyliła się od orzeczonej kary? Jeżeli jest to działanie z jakiś powodów niezawinione, to istnieje większa szansa, że będzie mogła przystąpić do wykonywania kary ograniczenia wolności, tj. wykonywania prac społecznych.

 

Uniknąć kary co do zasady się nie da, chyba że został np. uchylony wyrok w danej sprawie albo pojawiła się podstawa do wznowienia postępowania. W uzasadnionym przypadku ograniczenie wolności może być zamienione na grzywnę (czyli, jak pisałam wyżej, istotne są powody uchylania się od wykonania kary).

 

Prawdopodobnie po zwolnieniu danej osoby z aresztu będzie oczekiwała ona na termin rozprawy, na której sąd rozstrzygnie o formie wykonania kary.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Iwona Moryc

Mgr prawa, aplikant adwokacki Izby Krakowskiej. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji. Zatrudniona w kancelarii adwokackiej. Szczególne zamiłowanie i dziedzina wiodąca: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Uczestniczka kursów dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się również prawem cywilnym, rodzinnym i karnym. Wieloletni współpracownik organizacji pozarządowych, w tym Fundacji PRO BONO oraz Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, udzielających porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl