.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Aport wartości niematerialnej i prawnej

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 17.12.2013

Prowadzę działalność jako osoba fizyczna i do mojej działalności wprowadziłem wartość niematerialną i prawną, którą sam wykonałem i wyceniłam na pewną kwotę. Teraz tę wartość chcę wnieść do spółki z o.o. aportem w tej samej wartości. Czy będziemy mieć do czynienia z podatkiem dochodowym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aport wartości niematerialnej i prawnej stanowiącej Pana własność powoduje konieczność spojrzenia na tę czynność pod kątem:

 

  1. podatku VAT oraz
  2. podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Wartość ta obecnie jest wykorzystywana w Pana działalności gospodarczej. Jest Pan zapewne czynnym podatnikiem VAT.

 

Na chwilę obecną wniesienie aportu do spółki z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów usług na zasadach ogólnych. A to oznacza, że: jest to czynność podlegająca opodatkowaniu VAT, jest wykonywana przez podatnika VAT.

 

Wniesienie aportu w takiej sytuacji powinno być udokumentowane fakturą VAT wystawioną na spółkę, do której jest on wnoszony (Pan jest podatnikiem VAT). Faktura wystawiana jest na zasadach ogólnych.

 

Wniesienie aportu do spółki kapitałowej powoduje powstanie przychodu po Pana stronie.

 

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni – objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

 

Inne formy aportu nie skutkują zwolnieniem z tego podatku.

 

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in., zgodnie z art. 17 ust.1. pkt 9 u.p.d.o.f., nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

 

Jednakże przy aporcie innym niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część ustala się koszty uzyskania przychodu. Jak wskazuje art. 22 u.p.d.o.f.:

 

„1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

 

[…]

 

1e. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości:

 

1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne;

 

2) wartości:

 

a) nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

 

b) określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,

 

c) określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

 

– jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni;

 

3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki […]”.

 

Jak widać wystąpienie podatku zależne jest od wartości wnoszonego aportu i wartości nominalnej objętych w zamian za niego udziałów.

 

Skoro wnosi Pan aport według jego wartości początkowej, a w zmian obejmie udziały o wartości nominalnej równej tej wartości początkowej aportu – wystąpi dochód (przychód z tego tytułu jest większy niż koszty jego uzyskania).

 

Wynika to z faktu, że kosztem przy wnoszeniu wartości niematerialnej i prawnej jest wartość początkowa, ale pomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

 

Jeżeli wartość nominalna objętych udziałów równa będzie wartości początkowej aportu pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, wtedy przychód równy jest kosztom jego uzyskania i nie wystąpi dochód do opodatkowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl