Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Aport udziałów

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 21.08.2012

Wnoszę swoje udziały z firmy „X” jako aport do firmy „Y” (obejmując jej pakiet większościowy). Wartość udziałów wyceniłem według wartości rynkowej, jest ona sporo większa od wartości podstawowego kapitału zakładowego i wartości księgowej. Wycena została dokonana rzetelnie, w oparciu o aktualny przelicznik. Czy taki aport udziałów będzie miał jakiś skutek podatkowy?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Jak Pan opisuje, udziałowiec spółki z o.o. „X”, wnosi aportem swoje udziały do spółki z o.o. „Y”, w zamian obejmując udziały w spółce „Y”. Pana interesują głównie konsekwencje dla osoby fizycznej dysponującej udziałami, słusznie, bowiem aport udziałów spółki „X” – w zamian za co udziałowiec spółki „X” obejmuje udziały w spółce „Y” – powoduje powstanie przychodu podatkowego dla tego udziałowca.

 

„Źródłami przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych są:

 

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2) działalność wykonywana osobiście;

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

4) działy specjalne produkcji rolnej;

5) (uchylony);

6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 art. 10:

 

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

 

9) inne źródła”.

 

Zgodnie z artykułem 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. nominalną wartość udziałów w spółce, mającej osobowość prawną, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Innymi słowy, przychodem z aportu udziałów w spółce „X” do spółki „Y” jest wartość nominalna udziałów w spółce „Y”.

 

Przychodem tym zatem nie jest wycena, której dokonał Pan w oparciu o zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji, a nominalna wartość udziałów objętych w spółce „Y”.

 

Od dochodu uzyskanego m.in. z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem tym jest m.in. różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów w spółkach mających osobowość prawną (w podanym stanie faktycznym wartość nominalna udziałów objętych w spółce „Y”) w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1E – wynika to wprost z art. 30B ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Właściwy do rozliczenia jest druk PIT-38.

 

Jaki jest koszt w opisanym przez Pana przypadku, zależy od sposobu, w jaki objął Pan udziały w spółce „X”.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 2 ustawy „w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów ustala się koszt uzyskania, przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości wartości:

 

 1. nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć,
 2. określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 3. określonej zgodnie z ust.1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

  – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni”.

 

Warto dodać, że ust.1 fart. 22 stanowi, iż „w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

 

1) nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia – jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;

2) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia”.

 

Konkludując, w uproszczeniu, przychodem jest wartość nominalna udziałów w spółce „Y”, a koszt zależy od sposobu, w jaki objął Pan udziały, na ogół jednak kosztem jest jedynie wartość nominalna udziałów (tu w spółce „X”). Przy objęciu w spółce „Y” udziałów o wartości nominalnej wielokrotnie wyższej niż wartość nominalna udziałów w spółce „X” – zakładając, że ta zasada będzie miała u Pana zastosowanie w opisanym aporcie udziałów – wystąpi znaczny dochód do opodatkowania 19% stawką podatku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć minus zero =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Wniesienie aportem nieruchomości do spółki z o.o.

Jak wygląda kwestia opodatkowania wniesienia aportu w postaci działki budowlanej do spółki z o.o. w celu podwyższenia kapitału zakładowego? Jakie obowiązki podatkowe wynikną z aportu dla spółki oraz dla udziałowców, gdy działka stanowi obecnie własność dwóch osób, przy czym jedna z nich jest już udziałowcem spółki, a druga jeszcze nie? Czy i kiedy będzie trzeba zapłacić podatek od wyżej wymienionej transakcji?

 

Sprzedaż części nieruchomości wniesionej aportem do spółki

Czy sprzedaż części nieruchomości wniesionej aportem przez spółkę z o.o. do spółki z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za objęte udziały jest opodatkowana podatkiem dochodowym i VAT? Aport wniesiony został w 2013 r., miał postać zorganizowanej części przedsiębiorstwa (było to wolne od VAT). Obecnie spółka chce zbyć część tego aportu – część nieruchomości.

Podatek VAT od aportu – czy wartość aportu zawiera VAT?

Gmina na rzecz spółki ciepłowniczej wniosła aportem – w zamian za objęcie udziałów – używane węzły cieplne. Wycena węzłów w łącznej kwocie 96 841 zł wynikała z ewidencji księgowej jako wartość netto. Kwota ta w akcie notarialnym również została ustalona jako kwota netto. Czy jako podstawę opodatkowania podatkiem VAT należy więc przyjąć kwotę 96 841 zł, czy może jest to jednak kwota brutto?

Aport wartości niematerialnej i prawnej

Prowadzę działalność jako osoba fizyczna i do mojej działalności wprowadziłem wartość niematerialną i prawną, którą sam wykonałem i wyceniłam na pewną kwotę. Teraz tę wartość chcę wnieść do spółki z o.o. aportem w tej samej wartości. Czy będziemy mieć do czynienia z podatkiem dochodowym?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »