.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Aport do spółki

Aport do spółki to wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej. Aport do spółki ma na celu pokrycie kapitału zakładowego. Aport do spółki zawiera wartości niematerialne (prawa) lub rzeczy.

 Umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot wkładu będącego aportem oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Wkład niepieniężny to aport. W doktrynie wskazuje się, że w oparciu o orzecznictwo sądowe za wkład niepieniężny można uznać m.in.:

(…) Wniesienie aportu wbrew pozorom wywołuje skutki podatkowe, przede wszystkim dla wnoszących, bowiem z punktu widzenia spółki aport nie stanowi przychodu podatkowego – wynika to wprost z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że do przychodów podatkowych osoby prawnej nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego.

Z punktu widzenia osoby wnoszącej aport wartość otrzymanych w zamian za aport udziałów jest przychodem z kapitałów pieniężnych – wynika to z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który za przychody z kapitałów pieniężnych uznaje nominalną wartość udziałów w spółce z o.o. objętą w zamian za wkład niepieniężny. Przychód z wyżej wymienionego tytułu powstaje w dniu zarejestrowania spółki albo wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 W sytuacji wniesienia aportu do spółki kapitałowej (sp. z o.o.) konsekwencje podatkowe należy uwzględnić, biorąc pod uwagę przepisy: ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT), ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa PCC) oraz ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT). Wymaga zaznaczenia, że w przedstawionym stanie faktycznym wniesiona aportem może być jedynie współwłasność udziałowca. Pozostała część nieruchomości może zostać wniesiona aportem z chwilą przystąpienia do spółki drugiego udziałowca (drugiego współwłaściciela nieruchomości).

Ustawa CIT

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy CIT do przychodów podlegających opodatkowaniu nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej. Przepis ten dotyczy zarówno sytuacji, gdy aport do spółki jest wnoszony w momencie zakładania spółki, jak i sytuacji, gdy dochodzi do podniesienia wysokości kapitału zakładowego spółki już istniejącej. Tym samym otrzymanie aportu nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w CIT po stronie spółki.

(…) Czynność wniesienia aportu do spółki rodzi obowiązek podatkowy na gruncie podatku od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy wnoszącym wkład jest podatnik VAT (art. 15 ustawy VAT). Ponadto od strony przedmiotowej wniesienie aportu będzie podlegało opodatkowaniu VAT, jeśli przedmiotem wkładu jest czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednak w przedstawionym stanie faktycznym możliwy jest wyłącznie brak opodatkowania VAT, w sytuacji gdy wnoszący wkład nie jest podatnikiem VAT. Zwolnienie przedmiotowe jest niemożliwe do zastosowania ze względu fakt, iż przedmiotem aportu są działki budowlane, które opodatkowane są podstawową stawką VAT.    Przeczytaj pełną treść

 

 Wprawdzie art. 91 ust. 9 używa terminów „zbywca” i „nabywca”, niemniej jak już wyżej wspomniałam, termin „zbycie” należy rozumieć szeroko. W pojęciu tym mieści się również wniesienie aportu do spółki.

Ad 3) W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT czynność zbycia przedsiębiorstwa oraz zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. Orzecznictwo i doktryna nakazują szerokie interpretowanie terminu „zbycie”, toteż zbyciem będzie też wniesienie aportu w formie przedsiębiorstwa. Tym samym wniesienie aportu w formie przedsiębiorstwa zwalnia się z opodatkowania podatkiem VAT.(…) Faktury za wniesiony aport do spółki nie wystawia się, aportu nie można bowiem nabyć, można go jedynie otrzymać albo wnieść.

Natomiast konieczna jest zmiana umowy spółki. Umowa odzwierciedli wniesienie przez Panią aportu wraz z przedmiotowym wyszczególnieniem i wyceną aportu. Zwiększenie majątku spółki jest zawsze zmianą umowy spółki   Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Nowe zasady opodatkowania aportów – VAT
Autor przedstawia obowiązujące od 1 kwietnia 2009 roku zasady opodatkowania aportów do spółek podatkiem od towarów i usług.

Aport przedsiębiorstwa a podatek VAT
Od 1995 do końca 2004 r. miałem jednoosobową działalność gospodarczą. Od początku 2005 r. przekształciłem ją (przeniesienie aportem) w spółkę cywilną, której wspólnikiem została moja żona. W urzędzie skarbowym powiedziano mi, że taka zmiana nie powoduje konieczności płacenia żadnych podatków. Kilka dni temu otrzymałem jednak wypis z kontroli za 2004 i 2005 r., w którym wzywa się mnie do zapłaty podatku VAT w związku z likwidacją przedsiębiorstwa w grudniu 2004 r. Co powinienem zrobić?

Sprzedaż firmowego samochodu spółce cywilnej

W 2004 roku kupiłem samochód z kratką (odliczając VAT) jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W sierpniu 2008 roku przekazałem go aportem spółce cywilnej, w której miałem udziały. Obecnie spółka zakończyła działalność, a ja chciałbym go sprzedać innej firmie (spółce z o.o.), w której także mam udziały. Samochód w spółce cywilnej nie był amortyzowany. Czy będę musiał zapłacić jakiś podatek? Czy w nowej spółce samochód będzie mógł być amortyzowany? Może powinienem go sprzedać sam sobie?Działalność jednoosobowa – jak ją przekazać?
Nasz tata ma działalność jednoosobową, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Tata jest bardzo chory, pozostało mu kilka miesięcy życia. W jaki sposób rozwiązać sprawy związane z dalszą działalnością firmy? Czekać na proces spadkowy, a może utworzyć spółkę cywilną za życia taty (i do niej przenieść majątek firmy)? Co będzie, jeśli ojciec w testamencie cały spadek przekaże matce – możemy zawiązać z nią spółkę?9Aport do spółki)

Jaką spółkę założyć – czy sp. z o.o. to dobry wybór?

Kupiłem działkę rolną, obecnie podzieliłem ją na mniejsze działki. Mam zamiar z kolegą wybudować na nich domy i sprzedać je w stanie zamkniętym. Kolega wniesie kapitał na ich wybudowanie. Jaką spółkę założyć dla tego przedsięwzięcia? Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie dobrym rozwiązaniem? W przyszłości chcemy prowadzić następne takie inwestycje w przyszłości. Obecnie mamy własne działalności i jesteśmy płatnikami VAT.

(Aport do spółki)

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl