.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Anulowanie polisy OC przez ubezpieczyciela po sprzedaży samochodu i kara za brak ciągłości

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 23.12.2020

Kupiłam samochód 1 czerwca br. Sprzedawca przekazał mi dwie polisy OC. Jedna była ważna do tego dnia, czyli 1 czerwca, a druga obowiązywała od 2 czerwca. Za tę drugą sprzedający opłacił pierwszą składkę. Bezpośrednio po zakupie nie zawarłam nowego ubezpieczenia, gdyż „korzystałam” z ubezpieczenia sprzedawcy. Dopiero 12 września zawarłam nową polisę. Wtedy dowiedziałam się, że występuje przerwa w ubezpieczeniu OC. Poprzedni ubezpieczyciel anulował polisę obowiązującą od 2 czerwca z uwagi na to, że sprzedający pojazd, który ją zawarł, nie był już jego właścicielem. O anulowaniu polisy ubezpieczyciel nie poinformował ani mnie, ani sprzedającego. Właśnie się dowiedziałam, że będę musiała zapłacić karę za przerwę w składce OC. Czy istnieje jakiś sposób, by uniknąć tej kary? Czy ubezpieczyciel mógł zaniechać poinformowania o anulowaniu polisy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Anulowanie polisy OC przez ubezpieczyciela po sprzedaży samochodu i kara za brak ciągłości

Nabycie pojazdu w ostatnim dniu obowiązywania polisy OC

Zawarła Pani umowę nabycia pojazdu w ostatnim dniu obowiązywania polisy. Nowa polisa obowiązywała dopiero od kolejnego dnia, a więc niestety, ale nie obowiązywała Pani ochrona określona w art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej „ustawa”). Zgodnie z ust. 1 tego przepisu – w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy.

 

Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. Nieszczęśliwie tak się złożyło, że tego dnia umowa ubezpieczenia wygasała, a druga jeszcze nie obowiązywała, a zatem nie wstąpiła Pani w prawa i obowiązki z tej drugiej umowy ubezpieczenia. Wskutek tego nie miała Pani zawartej umowy ubezpieczenia OC, począwszy od 2 czerwca. Żaden z przepisów nie nakłada na ubezpieczyciela obowiązku informowania o tym fakcie ani zbywcy, ani tym bardziej Pani, która w ogóle nie była stroną tej drugiej umowy ubezpieczenia. To wynika bowiem wprost z przepisów prawa.

 

Opłata karna za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC

Co do wymierzonej opłaty, to zgodnie z art. 88 ust 1 ustawy – osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę. Jest to niestety opłata o charakterze karnym. Jeżeli tylko zostanie ustalony brak ubezpieczenia OC, wówczas opłata ta zostaje wymierzona.

 

Jedyne, co można w tej sytuacji zrobić, to skorzystać z dobrodziejstwa ust. 1 art. 94 ustawy. Przytoczę na początek jego brzmienie:

 

„1. W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie. (…)”

 

Umorzenie opłaty karnej w całości lub w części albo rozłożenie jej na raty

Generalnie można zatem wystąpić z wnioskiem do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o umorzenie (rozłożenie na raty) tej opłaty, motywując to szczególnie trudną sytuacją majątkową lub życiową. Najlepiej załączyć jeszcze dokumenty, które tę sytuację będą potwierdzać. Muszę jednak zaznaczyć, że taki wniosek jest jednak ocenny, nie ma sztywnych kryteriów, które gwarantują umorzenie opłaty. Bazując na swoim doświadczeniu w takich sprawach, zastrzegę, że Fundusz często proponuje rozłożenia na raty, a jedynie w bardzo ciężkich przypadkach (nagła choroba i np. utrata źródła dochodów) zgadza się na umorzenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »