.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Anoreksja nastolatki i działania dyrektora szkoły

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 15.11.2011

Dyrekcja szkoły, do której uczęszcza moja córka, wystąpiła do prokuratora z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie w celu przymusowego umieszczenia w ośrodku – córka choruje na anoreksję. O wniosku dowiedziałam się kilka dni temu i bardzo się boję, że nie będę miała „nic do gadania” w tej sprawie i że nie będę mogła zadbać o dobro córki. Do kogo zwrócić się o pomoc? Jak rozwiązać tę sprawę?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że postępowanie o ubezwłasnowolnienie jest postępowaniem sądowym, toczącym się przed właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubezwłasnowolnianej sądem okręgowym, który rozpoznaje te sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych.

 

Ponadto, postępowanie to jest jak najbardziej jawne dla rodziców dziecka, gdyż zgodnie z przepisem art. 546 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są z mocy samego prawa prócz wnioskodawcy:

 

  1. osoba, której dotyczy wniosek;
  2. jej przedstawiciel ustawowy;
  3. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie”.

 

„Postępowanie to toczy się z udziałem prokuratora” (§ 2), który również jest uprawniony do złożenia w sądzie wniosku o ubezwłasnowolnienie.

 

Co również istotne, stosownie do treści § 3, „organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona praw osób niepełnosprawnych, udzielanie pomocy takim osobom lub ochrona praw człowieka, mogą wstąpić do postępowania w każdym jego stadium”.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, nie należy się obawiać, że Pani córka zostanie ubezwłasnowolniona z zupełnym pominięciem Pani stanowiska w tej sprawie oraz że decyzja w tej sprawie będzie pochopna lub nieprzemyślana, gdyż na prawidłowością postępowania czuwa aż trzech sędziów zawodowych sądu okręgowego, czyli sądu wyższego niż rejonowy, a zatem bardziej doświadczonego.

 

Ważna dla Pani może okazać się także możliwość wzięcia udziału w sprawie przez organizację społeczną zajmującą się tego typu sprawami. Przykładem takiej organizacji jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (www.psouu.org.pl), udzielające pomocy osobom, które z powodu niepełnosprawności umysłowej mają być ubezwłasnowolnione, a także ich rodzicom w obronie praw tych osób. Warto zatem skontaktować się z tą organizacją w Pani sprawie, a nawet jeżeli okazałoby się, że ta konkretna organizacja nie będzie w stanie Pani bezpośrednio pomóc, to z pewnością będzie w stanie Panią pokierować do innych tego typu organizacji.

 

W przypadku wniesienia przez prokuratora wyżej wymienionego wniosku o ubezwłasnowolnienie do sądu zasadnym byłoby również, aby wystąpiła Pani o przyznanie Pani pomocy prawnej poprzez wyznaczenia dla Pani pełnomocnika z urzędu, który w Pani imieniu i w interesie Pani córki reprezentowałby Panią przed sądem. W tym celu musiałby Pani złożyć odpowiedni wniosek, wskazując, że nie jest Pani w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny oraz załączając do tego wniosku właściwie wypełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, który znajdzie Pani pod poniższym adresem:

 

http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/oswiadczenie_o_stanie_rodzinnym_adwokata.rtf

 

Należy mieć również na uwadze, że stosownie do przepisu art. 547 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy wysłuchać niezwłocznie po wszczęciu postępowania; wysłuchanie powinno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz – w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana – biegłego lekarza psychiatry lub neurologa”.

 

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie jest zatem postępowaniem kompleksowym, obejmującym również niezbędne badanie osoby, której wniosek dotyczy, przez biegłych lekarzy, którzy oceniają stan zdrowia tej osoby oraz przedstawiają sądowi stosowne opinie co do konieczności lub zasadności dokonania ubezwłasnowolnienia tejże osoby.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl