.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Aneks zmieniający a rozwiązanie umowy

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 07.03.2008

Chciałbym wypowiedzieć umowę o prace na czas nieokreślony bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracuję w firmie 3,5 roku. Umowy na czas określony były umowami na pełen etat. W momencie podpisywania umowy na czas nieokreślony pracodawca oznajmił mi że dostane umowę na 3/4 etatu przy zachowaniu wynagrodzenia i czasu pracy pełnego etatu. Czy mogę wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia wobec ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fakt, iż po wygaśnięciu umowy na czas określony zawarł Pan kolejną umowę, tym razem na czas nieokreślony ze zmienionymi warunkami pracy nie stanowi sam w sobie przesłanki do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu rażącego naruszenia przez pracodawcę obowiązków.

 

Umowa na czas nieokreślony jaką Pan zawarł z pracodawcą nie musiała zawierać takich samych warunków pracy jak poprzednia. Zaznaczyć należy, że zgodził się Pan na warunki jakie znalazły się w tej umowie.  

 

Zgodnie z nową umową pracuje Pan na ¾ etatu. Jeżeli mimo to pracuje Pan w wymiarze pracy odpowiadającym pełnemu etatowi, to należy uznać, iż pracuje Pan w nadgodzinach. Za godziny nadliczbowe należy sie Panu dodatkowe wynagrodzenie.

 

Jeżeli Pana pracodawca nie przestrzega ustaleń Kodeksu pracy i zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe to taka okoliczność może stanowić przesłankę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Pracodawca niewypłacający pracownikowi bez usprawiedliwionej przyczyny części jego wynagrodzenia za pracę narusza w sposób ciężki swoje podstawowe obowiązki (art. 55 § 11 K.p.). Naruszenie to następuje co miesiąc w terminie płatności wynagrodzenia (art. 85 § 1 K.p.) i od dowiedzenia się przez pracownika o tej okoliczności należy liczyć termin jednego miesiąca określony w art. 55 § 2 w związku z art. 52 § 2 K.p. (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 8 sierpnia 2006 r., sygn. akt. I PK 54/2006).

 

Proszę zwrócić uwagę czy w umowie, którą Pan podpisał nie ma zapisu odnośnie godzin nadliczbowych. Zgodnie z art. 151 § 5 Kodeksu pracy strony stosunku pracy ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, którego przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Należy również pamiętać, iż wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych może być rekompensowane w formie: pieniężnej lub udzielenia czasu wolnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »