Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Amortyzacja budynku, w którym prowadzę działalność

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 13.07.2011

Jestem właścicielem klubu dla dzieci i budynku, w którym prowadzę tę działalność. Ostatnio robiłem remonty tego budynku, wzrosła więc jego wartość. Prowadzę księgę przychodów i rozchodów, budynek jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Remonty są poparte rachunkami i były sfinansowane z dotacji podmiotowej. Czy mogę dokonać odpisów amortyzacyjnych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady koszty poniesione na modernizację środka trwałego zaliczane są w poczet kosztów uzyskania przychodów w formie odpisów amortyzacyjnych – zgodnie z art. 23 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) powiększają wartość środków trwałych.

 

Przy dokonaniu na ten cel znacznych nakładów należy zwiększyć wartość początkową środka trwałego. Zazwyczaj służy temu dokument „MT”, ale w przypadku prowadzenia ewidencji w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów może to być też zestawienie poniesionych wydatków sporządzone w formie tabeli, w której podatnik wprowadza wartości wszystkich posiadanych rachunków oraz podsumowuje ich łączną wartość (faktury stanowią załączniki do tego zestawienia).

 

Na tej podstawie dokonuje się zapisu w ewidencji środków trwałych (zwiększenia wartości początkowej); pod datą przyjęcia ulepszenia do użytkowania (zakończenia inwestycji). Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu zwiększenia wartości początkowej, odpisy amortyzacyjne dokonywane są w wartości powiększonej.

 

Moje wątpliwości budzi natomiast możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zwiększonej wartości amortyzacji – a to z uwagi na to, że, jak Pan pisze, wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej.

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się „odpisów z tytułu zużycia środków trwałych (…) od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom (…) zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie”.

 

W mojej ocenie więc fakt sfinansowania wyżej wymienionych wydatków z dotacji podmiotowej (zapewne dotacji oświatowej zwolnionej od podatku dochodowego) wyklucza możliwość zaliczenia zwiększonej wartości odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus 6 =

»Podobne materiały

Środki trwałe – jak amortyzować regały magazynowe?

Jakiś czas temu do pomieszczeń magazynowych zostały zakupione regały, które złożono z pewnej ilości elementów. Regały stały się konstrukcją, którą połączono i przytwierdzono do podłoża. Wydatki na zakup elementów zakwalifikowałem w koszty jednorazowo, a ich łączną wartość (15 000 zł) zapis

Jednorazowa amortyzacja samochodu z homologacją ciężarową

Jestem małym podatnikiem. Czy samochód osobowy z kratką i homologacją ciężarową o ładowności 550 kg można zamortyzować jednorazowo? Co z podatkiem VAT? Wartość samochodu wynosi ok. 55 tys. zł.

Amortyzacja kontenera

Do jakiej grupy środków trwałych należy kontener socjalny – metalowy, przeznaczony na pomieszczenie socjalne dla pracowników magazynowych? Jaka jest stawka amortyzacji kontenera?

Budynek mieszkalno-usługowy – amortyzacja

Jaką stawką powinienem amortyzować budynek mieszkalno-usługowy o powierzchni całkowitej 670 m2, z czego pod działalność przeznaczone jest 500 m2? Budynek leży wzdłuż torów, obok przechodzi też ruchliwa autostrada. Czy mogę wobec tego zastosować podwyższoną stawkę amortyzacji? Właścicielem nieruchomo
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »