Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Amortyzacja budynku niebędącego składnikiem majątku firmy

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 03.11.2018

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, jestem vatowcem. Oprócz firmy posiadam nieruchomość, w której wynajmuję lokale użytkowe, nieruchomość nie wchodzi w skład firmy i była kupiona jako współwłasność moja i żony, dzierżawcom wystawiam fakturę VAT. Chciałbym zacząć amortyzować nieruchomość, ale nie chcę, żeby była składnikiem majątku firmy. Czy jest taka możliwość?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Amortyzacja budynku niebędącego składnikiem majątku firmy

Fot. Fotolia

Tak, jest taka możliwość, by dokonywał Pan odpisów amortyzacyjnych (ale nie w działalności gospodarczej) od oddawanej w najem nieruchomości w sytuacji, gdy owo oddawanie w najem nie jest przedmiotem działalności, a rozlicza Pan przychód z tego tytułu w źródle, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w źródle najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

 

Innymi słowy przy rozliczeniu najmu poza działalnością na zasadach ogólnych kosztami uzyskania przychodów będą wydatki oddającego w najem poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła z wyjątkiem tych wymienionych w art. 23 ww. ustawy. Kosztami uzyskania przychodów z tytułu najmu mogą być tu odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej oddawanej w najem nieruchomości. Przypomnę, że „amortyzacji podlegają co do zasady stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1”. Dobra te stanowią środki trwałe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus 1 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki