.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty z tzw. trzynastki

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 11.05.2016

Była partnerka mojego męża ma zasądzone alimenty na ich wspólne dziecko w wysokości 27%, nie mniej niż 600 zł miesięcznie. Mąż pracuje jako wojskowy i otrzymuje tzw. 13. pensję. Była partnerka domaga się również z trzynastki alimentów, lecz mi wydaje się, że trzynastka nie stanowi wynagrodzenia, lecz jest dodatkiem przyznawanym raz w roku. Na rozprawie sędzia poinformowała, że do wyliczania alimentów nie należy brać pod uwagę mundurówki, tzw. mieszkaniówki i innych dodatków. Jak to się ma do trzynastki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej sprawie alimentacyjnej doszło do swojego rodzaju błędnego rozumienia kryterium, na którego podstawie ustala się wysokość alimentów, tj. przyjęcia, że chodzi tu o wysokość wynagrodzenia podstawowego.

 

Oto przypominam, jak brzmi kluczowy przepis z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

 „Art. 135. [Zakres świadczeń alimentacyjnych] § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.”

 

Widzimy więc wyraźnie, że nie chodzi tu o uzyskiwane wynagrodzenie podstawowe, tylko o możliwości zarobkowe – a to zupełnie coś innego.

 

Orzecznictwo i literatura określają to następująco:

 

„Możliwości zarobkowe to przychód, którego rodzic nie osiąga, ale który można mu przypisać, ponieważ dobrowolnie nie jest zatrudniony lub jest co prawda zatrudniony, ale nie w pełnym wymiarze czasu, w sytuacji gdy praca w pełnym wymiarze godzin jest dostępna, albo celowo pracuje poniżej zdolności lub możliwości zarobkowych.

 

Nie decyduje zatem ostatecznie, jeśli chodzi o osobę zobowiązanego, jaka jest wysokość jego zarobków i dochodów, lecz jakie są jego możliwości w tym względzie. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeżeli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie” (orzeczenie SN z 9 stycznia 1959 r., sygn. akt 3 CR 212/58, OSPiKA 1960, nr 2, poz. 41; wyrok SN z 16 maja 1975 r., sygn. akt III CRN 48/75, Lexis.pl nr 316359; zob. też postanowienie SA w Warszawie z 26 marca 2013 r., sygn. akt VI ACz 590/13, niepubl.).

 

Należy więc stwierdzić wobec powyższego brzmienia przepisu, literatury i orzecznictwa, że sąd przyjmie, iż trzynasta pensja mieści się w ramach możliwości zarobkowych pozwanego. Czym innym są świadczenia ekwiwalentne, które z natury powinny być spożytkowane na cel związany z wykonywaniem określonego zawodu: ekwiwalent mundurowy – na odzież, obuwie itp., przedmioty służące wykonywana zawodu, co nie pozwala przeznaczać tych środków na inny cel i są one spożytkowane – stanowią więc nie tyle przychód, ile koszty uzyskania tego przychodu – dlatego sędzia je odliczył. Natomiast premie, 13-stki, nagrody itp. wynagrodzenia ponad plan zwykłej wypłaty stanowią o możliwościach zarobkowych zobowiązanego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »