Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty od dziecka dla rodzica

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 26.06.2016

Mam 68 lat, otrzymuję niecałe 700 zł emerytury rolniczej. Nie posiadam żadnego majątku ani nieruchomości. Chciałbym wystąpić o alimenty od mojej jedynej córki. Niestety ona ukrywa się przede mną, nie mam jej adresu ani telefonu. Po rozwodzie z jej matką aż do ukończenia przez nią 19 lat płaciłem sumiennie alimenty. Wiem, że córka bardzo dobrze zarabia, a ja jestem w biedzie. Jak wystąpić o alimenty, skoro nie znam jej adresu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej sytuacji może Pan skorzystać z dwóch możliwości, by uzyskać dane córki.

 

Po pierwsze, jeżeli zna Pan PESEL córki i ostatni adres zamieszkania, może Pan wystąpić do urzędu gminy właściwego dla jej ostatniego zamieszkania z wnioskiem o udzielenie informacji o jej aktualnym adresie stałego pobytu lub ewentualnie pobytu tymczasowego. Podstawę do złożenia takiego wniosku daje Panu art. 46 ust. 1 i 2 ustawy o ewidencji ludności stanowiący, że:

 

„1. Dane z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom:

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

3) komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

4) organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;

5) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

6) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:

1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.”

 

W związku z tym, powołując się na ust. 2 pkt 1 i 3, może Pan wskazywać, iż dane te są istotne z uwagi na konieczność wszczęcia przez Pana postępowania sądowego przeciwko córce o rentę alimentacyjną na Pana rzecz. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 22 zł. Jeżeli nie zna Pan ostatniego adresu córki, to powinien Pan wniosek ten złożyć nie w gminie, a bezpośrednio w Centrum Personalizacji Dokumentów MSW – Wydział Udostępniania Danych ul. Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa.

 

Wnioski te podlegają opłacie w wysokości 31 zł – płatnej w przypadku składania w gminie na konto tejże gminy, w sytuacji składania do Ministerstwa na rachunek Nr 24 1010 1010 0030 3022 3100 0000.

 

Jeżeli nie zna Pan numer PESEL córki ani jej adresu, nie ma możliwości wystąpienia do sądu z pozwem, bowiem w pozwie musi Pan wskazać te dane. Jeżeli ma Pan jednak adres a brak Panu numeru PESEL, to na Pana wniosek zawarty w pozwie sąd samodzielnie ustali PESEL córki w oparciu o pełną datę urodzenia córki, miejsce urodzenia i ostatnie miejsce zamieszkania. W takiej sytuacji musi Pan zawrzeć w pozwie zapis, iż „na podstawie art. 2081 K.p.c. wnoszę o ustalenie z urzędu numer PESEL pozwanej będącej osobą fizyczną, albowiem powód nie dysponuje tego rodzaju danymi”.

 

Jeżeli faktycznie nie zna Pan aktualnego adresu córki, może Pan także zawnioskować o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu w oparciu o art. 144 Kodeksu postępowania cywilnego. I tak:

 

„§ 1 Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.

§ 2 O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie.”

 

Tak więc może Pan spróbować i takiej drogi działania. Następnie należy złożyć pozew o alimenty do sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus jeden =

»Podobne materiały

Obowiązek alimentacyjny wobec ojca

Ja i moja siostra jesteśmy świadomi, że mamy obowiązek alimentacyjny wobec ojca, chociaż nasze relacje z nim były zawsze trudne. Sąd nakazał nam płacenie alimentów na jego rzecz. Ojciec ma jednak duży dom z ogrodem, który mógłby zamienić na mieszkanie, a za resztę pieniędzy ze sprzedaży utrzymać się

Alimenty na żonę a rozdzielność majątkowa

W czasie trwania małżeństwa ustanowiliśmy z żoną rozdzielność majątkową. Teraz chcemy się rozwieść. Czy żona może zażądać ode mnie alimentów na siebie mimo intercyzy? Czy sąd ustala wysokość alimentów tylko na podstawie pensji czy również premii? Żona dobrze zarabia, świadczy usługi kosmetyczne w do
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »